Method: smarttap.insert

Akıllı dokunmayı ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/smartTap

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, SmartTap öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan SmartTap örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer