Method: offerobject.insert

Verilen kimliğe ve özelliklere sahip bir teklif nesnesi ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/offerObject

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, OfferObject öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan OfferObject örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer