Method: offerclass.insert

Belirtilen kimliğe ve özelliklere sahip bir fırsat sınıfı ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/offerClass

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, OfferClass öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan OfferClass örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer