REST Resource: media

Kaynak

Bu kaynakla ilişkilendirilmiş kalıcı veri yok.

Yöntemler

download

Belirtilen nesne kimliği tarafından başvurulan geçiş nesnesi için dönen barkod değerlerini indirir.

upload

Belirtilen nesne kimliğiyle başvurulan taşıma nesnesi için dönen barkod değerlerini yükler.