Method: loyaltyobject.insert

Belirtilen kimliğe ve özelliklere sahip bir bağlılık nesnesi ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/loyaltyObject

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, LoyaltyObject öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan LoyaltyObject örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer