Method: issuer.list

Arayanla paylaşılan tüm kartı verenlerin listesini döndürür.

HTTP isteği

GET https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/issuer

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "resources": [
    {
      object (Issuer)
    }
  ]
}
Alanlar
resources[]

object (Issuer)

Liste isteğine karşılık gelen kaynaklar.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer