Method: issuer.insert

Verilen kimliğe ve özelliklere sahip bir yayıncı ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/issuer

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, Issuer öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Issuer örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer