Method: giftcardobject.insert

Belirtilen kimliğe ve özelliklere sahip bir hediye kartı nesnesi ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/giftCardObject

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, GiftCardObject öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan GiftCardObject örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer