Method: giftcardclass.insert

Belirtilen kimlik ve özelliklere sahip bir hediye kartı sınıfı ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/giftCardClass

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, GiftCardClass öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan GiftCardClass örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer