Method: genericobject.insert

Verilen kimliğe ve özelliklere sahip genel bir nesne ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/genericObject

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, GenericObject öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan GenericObject örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer