Method: genericclass.insert

Belirtilen kimliğe ve özelliklere sahip genel bir sınıf ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/genericClass

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, GenericClass öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan GenericClass örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer