Method: flightclass.insert

Verilen kimliğe ve özelliklere sahip bir uçuş sınıfı ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/flightClass

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, FlightClass öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan FlightClass örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer