Method: eventticketobject.insert

Verilen kimliğe ve özelliklere sahip bir etkinlik bileti nesnesi ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/eventTicketObject

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, EventTicketObject öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan EventTicketObject örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer