Method: eventticketclass.insert

Verilen kimliğe ve özelliklere sahip bir etkinlik bileti sınıfı ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/eventTicketClass

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, EventTicketClass öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan EventTicketClass örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer