ViewUnlockRequirement

Określa, jaki mechanizm odblokowania jest wymagany do wyświetlenia karty.

Wartości w polu enum
VIEW_UNLOCK_REQUIREMENT_UNSPECIFIED Wartość domyślna, taka sama jak wartość UNLOCK_NOT_REQUIRED.
UNLOCK_NOT_REQUIRED Domyślne zachowanie dla wszystkich istniejących kart, jeśli nie jest ustawiona wartość ViewUnlockRequestment.
UNLOCK_REQUIRED_TO_VIEW

Wymaga odblokowywania urządzenia przy każdym wyświetleniu karty.

Jeśli po zapisaniu karty użytkownik zdejmie blokadę urządzenia, pojawi się prośba o włączenie blokady urządzenia, zanim będzie można ją wyświetlić.