ReviewStatus

Wartości w polu enum
REVIEW_STATUS_UNSPECIFIED
UNDER_REVIEW
underReview

Starsza wersja aliasu dla UNDER_REVIEW. Rola wycofana.

APPROVED
approved

Starsza wersja aliasu dla APPROVED. Rola wycofana.

REJECTED
rejected

Starsza wersja aliasu dla REJECTED. Rola wycofana.

DRAFT
draft

Starsza wersja aliasu dla DRAFT. Rola wycofana.