LatLongPoint

Zapis JSON
{
  "kind": string,
  "latitude": number,
  "longitude": number
}
Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#latLongPoint".

latitude

number

Szerokość geograficzna określona jako dowolna wartość z zakresu od -90,0 do +90,0 włącznie. Wartości spoza tych granic będą odrzucane.

longitude

number

Długość geograficzna określona w zakresie od -180,0 do +180,0 włącznie. Wartości spoza tych granic będą odrzucane.