CallbackOptions

Zapis JSON
{
  "url": string,
  "updateRequestUrl": string
}
Pola
url

string

Adres URL HTTPS skonfigurowany przez sprzedawcę. Adres URL powinien być hostowany na HTTPS, a plik robots.txt powinien umożliwiać dostęp do ścieżki adresu URL przez UserAgent:Googlebot.

updateRequestUrl
(deprecated)

string

Adres URL punktu końcowego sprzedawcy, który byłby wywoływany w celu żądania aktualizacji. Adres URL powinien być hostowany na HTTPS, a plik robots.txt powinien umożliwiać dostęp do ścieżki adresu URL przez UserAgent:Googlebot. Rola wycofana.