จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

แท็ก meta และแอตทริบิวต์ที่ Google รองรับ

หน้านี้จะอธิบายว่าแท็ก meta คืออะไร แท็ก meta และแอตทริบิวต์ HTML ที่ Google รองรับเพื่อควบคุมการจัดทําดัชนี และประเด็นสําคัญอื่นๆ ที่ควรทราบเมื่อนําแท็ก meta ไปใช้ในเว็บไซต์

แท็ก meta ที่ Google รองรับ

แท็ก meta คือแท็ก HTML ที่ใช้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเว็บแก่เครื่องมือค้นหาและไคลเอ็นต์อื่นๆ ไคลเอ็นต์จะประมวลผลเมตาแท็กและไม่สนใจแท็กที่ไม่รองรับ แท็ก meta จะเพิ่มลงในส่วน <head> ของหน้า HTML และโดยทั่วไปจะมีลักษณะดังนี้

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="description" content="Author: A.N. Author, Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: £9.24, Length: 784 pages">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34=">
  <title>Example Books - high-quality used books for children</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">
 </head>
</html>

Google รองรับแท็ก meta ต่อไปนี้

แท็ก meta ที่ Google รองรับ
<meta name="description" content="A description of the page"> ใช้แท็กนี้เพื่อระบุคำอธิบายสั้นๆ ของหน้าเว็บ ในบางสถานการณ์ คำอธิบายนี้จะใช้ในตัวอย่างที่แสดงในผลการค้นหา
<meta name="robots" content="..., ...">

<meta name="googlebot" content="..., ...">

เมตาแท็ก meta เหล่านี้จะควบคุมลักษณะการทำงานในการ Crawl และการจัดทำดัชนีของเครื่องมือค้นหา

แท็ก <meta name="robots" ... ใช้กับเครื่องมือค้นหาทั้งหมด ส่วนแท็ก <meta name="googlebot ... ใช้กับ Google เท่านั้น

ในกรณีที่ robots (หรือ googlebot) meta มีความขัดแย้งกัน จะมีการใช้แท็กที่จำกัดมากกว่า เช่น หากหน้าเว็บมีทั้งแท็ก max-snippet:50 และแท็ก nosnippet ระบบจะใช้แท็ก nosnippet

ค่าเริ่มต้นคือ index, follow และไม่จําเป็นต้องมีการระบุ โปรดดูรายการค่าทั้งหมดที่ Google รองรับได้ในรายการคําสั่งที่ถูกต้อง

คุณจะระบุข้อมูลนี้ในส่วนหัวของหน้าเว็บก็ได้โดยใช้คำสั่งส่วนหัว HTTP ของ "X-Robots-Tag" ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณต้องการจำกัดการจัดทำดัชนีของไฟล์ที่ไม่ใช่ HTML เช่น กราฟิก หรือเอกสารประเภทอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก meta robots

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox"> เมื่อผู้ใช้ค้นหาเว็บไซต์ของคุณ บางครั้งผลการค้นหาของ Google Search จะแสดงช่องค้นหาเฉพาะสำหรับเว็บไซต์นั้น พร้อมด้วยลิงก์อื่นๆ ที่ไปยังเว็บไซต์นั้นโดยตรง แท็กนี้จะบอก Google ว่าไม่ต้องแสดงช่องค้นหาไซต์ลิงก์ดังกล่าว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องค้นหาไซต์ลิงก์
<meta name="googlebot" content="notranslate"> เมื่อ Google พบว่าเนื้อหาในหน้าเว็บเขียนด้วยภาษาที่ผู้ใช้ไม่น่าจะอ่านได้ Google จะแสดงลิงก์ชื่อและตัวอย่างข้อมูลที่แปลแล้วไว้ในผลการค้นหา หากผู้ใช้คลิกลิงก์ชื่อที่แปลแล้ว การโต้ตอบที่ผู้ใช้ทำกับทุกหน้าเว็บต่อจากนั้นจะทำผ่าน Google แปลภาษา ซึ่งจะแปลลิงก์ทั้งหมดที่ตามมาโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้ว นี่เป็นโอกาสที่คุณจะนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมือนใครและน่าสนใจให้แก่ผู้ใช้กลุ่มใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจมีบางสถานการณ์ที่โอกาสดังกล่าวไม่เป็นที่ต้องการ แท็ก meta นี้จะบอก Google ว่าคุณไม่ต้องการให้เราแปลเนื้อหาในหน้านี้
<meta name="google" content="nopagereadaloud"> ป้องกันไม่ให้บริการอ่านออกเสียงข้อความ Google อ่านหน้าเว็บโดยใช้การอ่านออกเสียงข้อความ (TTS)
<meta name="google-site-verification" content="..."> คุณใช้แท็กนี้ในหน้าระดับบนสุดของเว็บไซต์เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของสำหรับ Search Console ได้ โปรดสังเกตว่า แม้ค่าของแอตทริบิวต์ name และ content จะต้องตรงกับสิ่งที่นำเสนอต่อคุณทุกประการ (รวมถึงตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก) แต่จะไม่ให้ความสำคัญว่าคุณเปลี่ยนแท็กจาก XHTML เป็น HTML หรือรูปแบบแท็กตรงกับรูปแบบของหน้าเว็บไหม
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=...">
<meta charset="...">
เมตาแท็กนี้กำหนดประเภทเนื้อหาและการเข้ารหัสข้อความของหน้าเว็บ ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่เครื่องหมายคำพูดล้อมรอบค่าของแอตทริบิวต์ content มิเช่นนั้นแอตทริบิวต์ชุดอักขระอาจถูกตีความผิดได้ ขอแนะนำให้ใช้ Unicode/UTF-8 ในทุกที่ที่ทำได้ ข้อมูลเพิ่มเติม
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..."> แท็กนี้ (มักเรียกกันว่า "การรีเฟรชเมตา") จะส่ง URL ใหม่ให้ผู้ใช้ไปหลังจากระยะเวลาหนึ่ง และบางครั้งใช้เป็นการเปลี่ยนเส้นทางแบบง่าย อย่างไรก็ตาม แท็กดังกล่าวอาจสร้างความสับสนแก่ผู้ใช้ และบางเบราว์เซอร์ก็ไม่รองรับ เราขอแนะนำให้ใช้การเปลี่ยนเส้นทาง 301 ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แทน
<meta name="viewport" content="..."> แท็กนี้บอกวิธีการที่เบราว์เซอร์จะแสดงหน้าเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การมีอยู่ของแท็กนี้บ่งบอกให้ Google รู้ว่าหน้านี้เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกําหนดค่าแท็ก viewport meta

<meta name="rating" content="adult">

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA">

ติดป้ายกำกับหน้าเว็บว่ามีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อส่งสัญญาณแจ้งว่ามีการกรองโดยผลการค้นหาของฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดป้ายกำกับหน้าค้นหาปลอดภัย

แอตทริบิวต์แท็ก HTML ที่ Google รองรับ

คุณยกเว้นส่วนต่างๆ ของหน้า HTML จากตัวอย่างข้อมูลได้โดยอิสระจากเมตาแท็ก meta ระดับหน้าเว็บ ซึ่งทําได้โดยการเพิ่มแอตทริบิวต์ HTML data-nosnippet ลงในแท็ก HTML ที่รองรับแท็กใดแท็กหนึ่ง

 • span
 • div
 • section

เช่น

<p>
 This text can be included in a snippet
 <span data-nosnippet>and this part would not be shown</span>.
</p>

ประเด็นอื่นๆ ที่ควรทราบมีดังนี้

 • Google อ่านได้ทั้งแท็ก meta รูปแบบ HTML และ XHTML ไม่ว่าจะใช้โค้ดใดในหน้าก็ตาม
 • ส่วน head ต้องเป็น HTML ที่ถูกต้องเพื่อให้เครื่องมือแท็กอ่านได้ และในกรณีของแอตทริบิวต์ แท็กระดับบนสุดทั้งหมดต้องปิดอย่างสอดคล้อง
 • ตัวพิมพ์ใหญ่หรือเล็กโดยทั่วไปไม่มีความสำคัญใดๆ ในแท็ก meta ยกเว้น google-site-verification
 • คุณสามารถใช้แท็ก meta อื่นๆ ได้หากแท็กเหล่านั้นสําคัญต่อเว็บไซต์ แต่ Google จะไม่สนใจแท็ก meta ที่ไม่รองรับ
 • หากกําลังพิจารณาใช้ JavaScript เพื่อแทรกหรือเปลี่ยนแท็ก meta โปรดดําเนินการต่อด้วยความระมัดระวัง เราขอแนะนําให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้ JavaScript เพื่อแทรกหรือเปลี่ยนแท็ก meta ทุกครั้งที่ทําได้ และโปรดทดสอบการใช้งานอย่างละเอียดหากจําเป็นต้องใช้
 • หากต้องการตรวจสอบแท็ก meta และแอตทริบิวต์ในหน้าเว็บ ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL

แท็กและแอตทริบิวต์ที่ไม่รองรับ

แท็ก meta และแอตทริบิวต์ต่อไปนี้พบได้ทั่วไปใน HTML แต่ Google Search ไม่ได้ใช้ในการจัดทําดัชนีและการจัดอันดับ

 • <meta name="keywords" content="...">: Google Search ไม่ได้ใช้เมตาแท็กคีย์เวิร์ด และจะไม่ส่งผลต่อการจัดทําดัชนีและการจัดอันดับแต่อย่างใด
 • แอตทริบิวต์แท็ก HTML lang: Google Search ตรวจหาภาษาของหน้าโดยอิงตามเนื้อหาข้อความของหน้าเว็บ แต่ไม่ได้อิงตามคําอธิบายประกอบโค้ด เช่น lang