Structured Data สำหรับประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 (SpecialAnnouncement) (เบต้า)

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 หลายองค์กร เช่น รัฐบาล องค์กรด้านสุขภาพ สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ได้มีการเผยแพร่ประกาศสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อตารางเวลาและด้านอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นประกาศปิดสถานประกอบการ การกำหนดเวลาจัดกิจกรรมใหม่ และการเปิดสถานบริการทางการแพทย์ใหม่ (เช่น ศูนย์ตรวจหาเชื้อไวรัส) ตัวอย่างของประกาศพิเศษมีดังต่อไปนี้

 • ประกาศคำสั่งให้กักตัวอยู่ในที่พัก (SIP)
 • ประกาศปิด (เช่น ประกาศของสถานศึกษาหรือขนส่งมวลชน)
 • ประกาศสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล (เช่น เงินช่วยเหลือจากการว่างงาน การลางานโดยไม่ถูกหักเงินเดือน หรือการมอบเงินช่วยเหลือแบบให้ครั้งเดียว)
 • หลักเกณฑ์การกักบริเวณ
 • มาตรการจำกัดการเดินทาง
 • การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับศูนย์ตรวจหาเชื้อไวรัสแบบไดรฟ์ทรูแห่งใหม่
 • ประกาศการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมจากแบบ "ออฟไลน์" เป็นแบบ "ออนไลน์" หรือการยกเลิกการจัดกิจกรรม
 • ประกาศเวลาทำการใหม่และการจำกัดการซื้อสินค้า
 • สถิติและแผนที่การแพร่กระจายของโรค
ตัวอย่างประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ใน Google Search

วิธีใช้ประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

คุณใช้ประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ 2 วิธี ดังนี้

 • เพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง SpecialAnnouncement ลงในหน้าเว็บ (แนะนำ): ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง หากต้องการใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างของประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 • ส่งประกาศใน Search Console: หากไม่มีสิทธิ์เข้าถึง HTML ของเว็บไซต์หรือต้องการส่งประกาศอย่างรวดเร็ว (และไม่มีเวลาเริ่มใช้งานข้อมูลที่มีโครงสร้าง) คุณก็ส่งประกาศใน Search Console ได้ เครื่องมือดังกล่าวมีไว้สำหรับประกาศในช่วงเวลาสั้นๆ ที่กำหนดให้หมดอายุภายใน 1 เดือนนับจากวันที่โพสต์เท่านั้น โปรดทราบด้วยว่า ขณะนี้ยังไม่มีวิธีอัปเดตประกาศ (การใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างจะช่วยอัปเดตประกาศให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขยายวันที่ได้) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น ดูตำแหน่งการแทรก Structured Data ในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย และแก้ไขข้อผิดพลาดที่สําคัญทั้งหมด พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ไม่สําคัญซึ่งอาจมีการรายงานในเครื่องมือด้วย เพราะอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของ Structured Data ได้ (แต่ไม่จําเป็นว่าต้องมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย)
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว คุณขอให้ Google ทำการ Crawl URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้ส่ง Sitemap ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ส่งประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 สำหรับเว็บไซต์ของคุณใน Search Console (เบต้า)

หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรด้านสุขภาพของทางการจะส่งประกาศสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ในเว็บไซต์ของตน โดยเฉพาะในกรณีที่ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นประกาศปิดสถานประกอบการ การกำหนดเวลาจัดกิจกรรมใหม่ และการเปิดสถานบริการทางการแพทย์ใหม่ (เช่น ศูนย์ตรวจหาเชื้อไวรัส) Google Search ใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในหน้าเว็บได้ดีขึ้นและแสดงประกาศสำคัญต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องข้างๆ ผลการค้นหาหน้าเว็บของคุณ

เปิดเครื่องมือส่งประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

ความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์

เนื่องจากประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 มักมีความจำเป็นเร่งด่วน เราจึงพัฒนาฟีเจอร์นี้อยู่อย่างเต็มที่และคุณอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ เราจะมุ่งเน้นไปที่ประกาศจากองค์กรด้านสุขภาพและองค์กรภาครัฐ คุณอาจไม่เห็นผลการค้นหาใน Google Search ทันที คุณใส่ข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือส่งประกาศใน Search Console ล่วงหน้าได้ เพื่อให้แน่ใจว่าประกาศจะมีสิทธิ์แสดงเมื่อฟีเจอร์ข้างต้นพร้อมใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ Google เข้าใจข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในขณะที่เรากำลังดำเนินการเพื่อขยายการรองรับ Use Case อื่นๆ เพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ประกาศให้กักตัวอยู่ในที่พัก (SIP)

ตัวอย่างประกาศให้กักตัวอยู่ในที่พัก (SIP) ที่มีผลกับหลายประเทศมีดังต่อไปนี้

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Shelter-in-place announcement</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "SpecialAnnouncement",
   "name": "Shelter-in-place for 3 California counties",
   "text": "As of 11:59 pm on March 17, 2024, all individuals in the 3 counties must strictly follow the provisions in this new Order. This new Order will be in effect through March 30, 2024.",
   "datePosted": "2024-03-17T08:00",
   "expires": "2024-03-24T23:59",
   "quarantineGuidelines": "https://example.org/california/shelter-in-place/",
   "diseasePreventionInfo": "https://example.org/california/prevention-tips/",
   "spatialCoverage": [
    {
     "type": "AdministrativeArea",
     "name": "San Francisco County, CA"
    },
    {
     "type": "AdministrativeArea",
     "name": "Marin County, CA"
    },
    {
     "type": "AdministrativeArea",
     "name": "Santa Clara County, CA"
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Microdata


<html itemscope itemprop="SpecialAnnouncement" itemtype="https://schema.org/SpecialAnnouncement">
<head>
 <title itemprop="name">Shelter-in-place for 3 California counties</title>
</head>
<body>
 <p itemprop="datePosted" content="2024-03-17T08:00">March 17, 2024</p>
 <meta itemprop="expires" content="2024-03-30T08:00" />
 <p itemprop="text">As of 11:59 pm on March 17, 2024, all individuals in the 3 counties must strictly follow the provisions in this new Order. This new Order will be in effect through March 30, 2024.</p>
 <p itemprop="quarantineGuidelines" content="https://example.org/california/shelter-in-place/"><a href="https://example.org/california/shelter-in-place/">Learn more</a>.</p>
 <meta itemprop="diseasePreventionInfo" content="https://example.org/california/prevention-tips/" />
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/AdministrativeArea" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="San Francisco County, CA" />
  </div>
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/AdministrativeArea" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="Marin County, CA" />
 </div>
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/AdministrativeArea" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="Santa Clara County, CA" />
 </div>
</body>
</html>

การอัปเดตหลายรายการในหน้าเดียว

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างหน้าอัปเดตที่มีประกาศหลายรายการ

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>CA Updates on COVID-19</title>
  <script type="application/ld+json">
 [{
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "SpecialAnnouncement",
   "name": "Shelter-in-place for 3 California counties",
   "text": "<a href=https://example.org/california/executive-order-123>Executive order 123</a> requires residents to shelter-in-place through April 30. Additional disease prevention and quarantine guidelines are also available.",
   "datePosted": "2024-04-01T08:00",
   "expires": "2024-05-03T23:59",
   "quarantineGuidelines": "https://example.org/california/shelter-in-place",
   "diseasePreventionInfo": "https://example.org/california/prevention-tips",
   "spatialCoverage": [
    {
     "type": "AdministrativeArea",
     "name": "Santa Clara County, CA"
    },
    {
     "type": "AdministrativeArea",
     "name": "Marin County, CA"
    },
    {
     "type": "AdministrativeArea",
     "name": "Santa Clara County, CA"
    }
   ]
  },
 {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "SpecialAnnouncement",
   "name": "New information regarding worker benefits during COVID-19",
   "text": "A new summary chart explains the benefits for workers that are impacted by COVID-19. <a href=https://example.org/california/summary-of-benefits>Learn more</a>.",
   "datePosted": "2024-03-30T08:00",
   "expires": "2024-04-06T23:59",
   "newsUpdatesAndGuidelines": "https://example.org/california/worker-benefits-covid-19",
   "spatialCoverage":
    {
     "type": "State",
     "name": "CA"
    }
  },
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "SpecialAnnouncement",
   "name": "Updates on key federal changes to make food and health care more accessible",
   "text": "The Federal Government is making food and health care more accessible.",
   "datePosted": "2024-03-29T08:00",
   "expires": "2024-04-05T23:59",
   "newsUpdatesAndGuidelines": "https://example.org/california/food-health-guidelines",
   "diseasePreventionInfo": "https://example.org/california/prevention-tips",
   "spatialCoverage":
    {
     "type": "State",
     "name": "CA"
    }
   }
 ]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Microdata


<html>
<head>
 <title itemprop="name">CA Updates on COVID-19</title>
</head>
<body>
<div itemscope itemprop="SpecialAnnouncement" itemtype="https://schema.org/SpecialAnnouncement">
 <h2 itemprop="name">Shelter-in-place for 3 California counties</h2>
 <meta itemprop="datePosted" content="2024-03-17T08:00" />
 <meta itemprop="expires" content="2024-03-30T08:00" />
 <p itemprop="text"><a href=https://example.org/california/executive-order-123>Executive order 123</a> requires residents to shelter-in-place through April 30. Additional disease prevention and quarantine guidelines are also available.</p>
 <p itemprop="quarantineGuidelines" content="https://example.org/california/shelter-in-place/"><a href="https://example.org/california/shelter-in-place/">Learn more</a>.</p>
 <meta itemprop="diseasePreventionInfo" content="https://example.org/california/prevention-tips/" />
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/AdministrativeArea" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="San Francisco County, CA" />
  </div>
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/AdministrativeArea" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="Marin County, CA" />
 </div>
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/AdministrativeArea" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="Santa Clara County, CA" />
 </div>
</div>
<div itemscope itemprop="SpecialAnnouncement" itemtype="https://schema.org/SpecialAnnouncement">
 <h2 itemprop="name">New information regarding worker benefits during COVID-19</h2>
 <meta itemprop="datePosted" content="2024-03-30T08:00" />
 <meta itemprop="expires" content="2024-04-06T23:59" />
 <p itemprop="text">A new summary chart explains the benefits for workers that are impacted by COVID-19. <a href=https://example.org/california/summary-of-benefits>Learn more</a>.</p>
 <meta itemprop="newsUpdatesAndGuidelines" content="https://example.org/california/worker-benefits-covid-19" />
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/State" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="CA" />
  </div>
</div>
<div itemscope itemprop="SpecialAnnouncement" itemtype="https://schema.org/SpecialAnnouncement">
 <h2 itemprop="name">Updates on key federal changes to make food and health care more accessible</h2>
 <meta itemprop="datePosted" content="2024-03-29T08:00" />
 <meta itemprop="expires" content="2024-04-05T23:59" />
 <p itemprop="text">The Federal Government is making food and health care more accessible.</p>
 <meta itemprop="newsUpdatesAndGuidelines" content="https://example.org/california/food-health-guidelines" />
 <meta itemprop="diseasePreventionInfo" content="https://example.org/california/prevention-tip" />
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/State" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="CA" />
  </div>
</div>
</body>
</html>

ประกาศสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของประกาศสิทธิประโยชน์ใหม่จากรัฐบาลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>New Paycheck Protection Program for small business</title>
  <script type="application/ld+json">
 {
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "SpecialAnnouncement",
  "name": "New Paycheck Protection Program for small business",
  "text": "Example Administration announces a new loan that helps small businesses keep their workforce employed during the Coronavirus (COVID-19) crisis.",
  "datePosted": "2024-03-30T08:00",
  "expires": "2024-04-24T23:59",
  "category": "https://www.wikidata.org/wiki/Q81068910",
  "spatialCoverage": {
   "type": "Country",
    "name": "US"
    },
  "governmentBenefitsInfo": {
   "@type": "GovernmentService",
   "name": "Paycheck Protection Program",
   "url": "https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp"
    }
   }
  }
 }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Microdata


<html itemscope itemprop="SpecialAnnouncement" itemtype="https://schema.org/SpecialAnnouncement">
<head>
 <title itemprop="name">New Paycheck Protection Program for small business</title>
</head>
<body>
 <meta itemprop="datePosted" content="2024-03-30T08:00" />
 <meta itemprop="expires" content="2024-04-24T23:59" />
 <p itemprop="text">Example Administration announces a new loan that helps small businesses keep their workforce employed during the Coronavirus (COVID-19) crisis.</p>
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/Country" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="US" />
 </div>
 <div itemprop="governmentBenefitsInfo" itemtype="https://schema.org/GovernmentService" itemscope>
  <meta itemprop="url" content="https://www.example.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp" />
  <meta itemprop="name" content="US Small Business Administration" />
 </div>
</body>
</html>

ประกาศปิดสถานศึกษา

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประกาศปิดสถานศึกษา

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>COVID-19 School Announcements</title>
  <script type="application/ld+json">
 {
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "SpecialAnnouncement",
  "name": "COVID-19 School Announcements",
  "text": "All schools will remain closed through a minimum of May 1 in alignment with school
  districts across all Bay Area counties.",
  "datePosted": "2024-03-17T08:00",
  "expires": "2024-03-24T23:59",
  "schoolClosuresInfo": "https://example-school-district.org/announcements/extended-closure-notice",
  "announcementLocation": {
   "@type": "CivicStructure",
   "name": "Example School",
   "url": "https://example-school.org/"
  }
 }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Microdata


<html itemscope itemprop="SpecialAnnouncement" itemtype="https://schema.org/SpecialAnnouncement">
<head>
 <title itemprop="name">COVID-19 School Announcements</title>
</head>
<body>
 <p itemprop="datePosted" content="2024-03-17T08:00">March 17, 2024</p>
 <meta itemprop="expires" content="2024-03-30T08:00" />
 <p itemprop="text">All schools will remain closed through a minimum of May 1 in alignment with school districts across all Bay Area counties.</p>
 <p itemprop="schoolClosuresInfo" content="https://example-school-district.org/announcements/extended-closure-notice"><a href="https://example-school-district.org/announcements/extended-closure-notice">Learn more</a>.</p>
 <div itemprop="announcementLocation" itemtype="https://schema.org/CivicStructure" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="Example School" />
  <meta itemprop="url" content="https://example-school.org/" />
 </div>
</body>
</html>

ประกาศเกี่ยวกับสถานที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19

ตัวอย่างประกาศเกี่ยวกับสถานที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 มีดังต่อไปนี้

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>COVID-19 testing facility announcement</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "SpecialAnnouncement",
   "name": "Example Health Care announces COVID-19 testing facility",
   "text": "Example Health Care's same-day primary care program is offering drive-through testing, by appointment, for SARS-CoV-2, the coronavirus that causes COVID-19.",
   "datePosted": "2024-03-16T08:00",
   "expires": "2024-03-24T23:59",
   "gettingTestedInfo": "https://med.example.edu/news/covid-19-testing-facility.html",
   "announcementLocation" : {
    "@type": "CivicStructure",
    "name": "Example Health Care",
    "url": "https://examplehealthcare.org/"
    }
   }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Microdata


<html itemscope itemprop="SpecialAnnouncement" itemtype="https://schema.org/SpecialAnnouncement">
<head>
 <title itemprop="name">Example Health Care announces COVID-19 testing facility</title>
</head>
<body>
 <p itemprop="datePosted" content="2024-03-17T08:00">March 17, 2024</p>
 <meta itemprop="expires" content="2024-03-30T08:00" />
 <p itemprop="text">Example Health Care's same-day primary care program is offering drive-through testing, by appointment, for SARS-CoV-2, the coronavirus that causes COVID-19.</p>
 <p itemprop="gettingTestedInfo" content="https://med.example.edu/news/covid-19-testing-facility.html"><a href="https://med.example.edu/news/covid-19-testing-facility.html">Learn more</a>.</p>
 <div itemprop="announcementLocation" itemtype="https://schema.org/CivicStructure" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="Example Health Care" />
  <meta itemprop="url" content="https://examplehealthcare.org/" />
 </div>
</body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิ์แสดงในประกาศพิเศษของ Google Search

คำจำกัดความของประเภท Structured Data

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นเพื่อให้เนื้อหามีสิทธิ์แสดงเป็นประกาศพิเศษใน Google Search เราขอแนะนำให้คุณเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยหากมีข้อมูลดังกล่าว

SpecialAnnouncement

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ SpecialAnnouncement ได้ที่ schema.org คุณเริ่มใช้ SpecialAnnouncement ได้แม้ว่าจะยังอยู่ระหว่างการพัฒนาใน Schema.org ก็ตาม พร็อพเพอร์ตี้ที่ Google รองรับมีดังต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
datePosted

DateTime

วันที่เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบ ISO-8601

name

Text

ชื่อแบบสั้นของประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 เช่น "Stanford announces COVID-19 testing facility"

text หรือพร็อพเพอร์ตี้เฉพาะที่ชี้ไปยังข้อมูลเพิ่มเติม

คุณต้องใส่ text หรือหนึ่งในพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ที่ชี้ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศโดยขึ้นอยู่กับเรื่องที่ประกาศ

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
announcementLocation

LocalBusiness หรือ CivicStructure

สถานที่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ SpecialAnnouncement เช่น สถานที่ตรวจหาเชื้อไวรัสที่เจาะจงหรือธุรกิจที่มีเวลาทำการพิเศษ สำหรับภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น การกักบริเวณระดับภูมิภาค เราขอแนะนำให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ spatialCoverage


{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "SpecialAnnouncement",
 "announcementLocation": {
  "@type": "CivicStructure",
  "name": "Palo Alto High School"
  "url":  "https://example-school.org/"
 }
}
announcementLocation.name

Text

ชื่อสถานที่ที่เป็นจุดมุ่งเน้นของประกาศ เช่น ชื่อของสถานที่ตรวจหาเชื้อไวรัส

announcementLocation.url

URL

URL ที่ให้คนเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ในประกาศได้ เช่น URL ของสถานที่ตรวจหาเชื้อไวรัส ซึ่งบอกข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เวลาทำการ และผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

diseasePreventionInfo

URL หรือ WebContent

ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรค หากเกี่ยวข้องกับประกาศ

diseaseSpreadStatistics

URL หรือ WebContent หรือ Dataset หรือ Observation

ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรค หากเกี่ยวข้องกับประกาศ ไม่ว่าจะเป็น WebContent หรืออธิบายโดยตรงเป็น Dataset หรือ Observation ที่เฉพาะเจาะจงในชุดข้อมูล เมื่อมีการระบุ URL ของ WebContent หน้าที่บ่งชี้อาจมีมาร์กอัปเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

expires

DateTime

วันที่เนื้อหาหมดอายุ และไม่เป็นประโยชน์หรือไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไปในรูปแบบ ISO-8601 อย่าใส่พร็อพเพอร์ตี้นี้หากคุณไม่ทราบว่าเนื้อหาจะหมดอายุเมื่อใด

gettingTestedInfo

URL หรือ WebContent

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส (สำหรับ MedicalCondition) ในบริบทของสถานการณ์โควิด-19 หากเกี่ยวข้องกับประกาศ

governmentBenefitsInfo

GovernmentService

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ใหม่จากรัฐบาลในบริบทของสถานการณ์โควิด-19 หากเกี่ยวข้องกับประกาศ หากใส่ governmentBenefitsInfo เข้าไป คุณจะต้องเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ด้วย

ดูตัวอย่างทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของพร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้ได้จากตัวอย่างประกาศสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล

governmentBenefitsInfo.name

Text

ชื่อของสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล เช่น "Paycheck Protection Program"

governmentBenefitsInfo.url

URL

URL ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล

newsUpdatesAndGuidelines

URL หรือ WebContent

หน้าที่มีข่าวสารอัปเดตและหลักเกณฑ์ในบริบทของสถานการณ์โควิด-19 หากเกี่ยวข้องกับประกาศ ซึ่งอาจเป็น (แต่ไม่จำเป็นต้องเป็น) หน้าหลักที่มีมาร์กอัป SpecialAnnouncement ในเว็บไซต์ก็ได้

publicTransportClosuresInfo

URL หรือ WebContent

ข้อมูลเกี่ยวกับการปิดขนส่งมวลชนในบริบทของสถานการณ์โควิด-19 หากเกี่ยวข้องกับประกาศ

quarantineGuidelines

URL หรือ WebContent

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎการกักบริเวณในบริบทของสถานการณ์โควิด-19 หากเกี่ยวข้องกับประกาศ

schoolClosuresInfo

URL หรือ WebContent

ข้อมูลเกี่ยวกับการปิดสถานศึกษาในบริบทของสถานการณ์โควิด-19 หากเกี่ยวข้องกับประกาศ

spatialCoverage

Place

ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดมุ่งเน้นของประกาศพิเศษ หากมี เช่น ประกาศอาจเกี่ยวกับการกักตัวอยู่ในที่พัก (SIP) ที่มีผลกับหลายภูมิภาค หากประกาศมีผลทั้งกับภูมิภาคและสถานที่เฉพาะ (เช่น การปิดห้องสมุดซึ่งให้บริการแก่ทั้งภูมิภาค) ให้ใช้ทั้ง spatialCoverage และ announcementLocation


{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "SpecialAnnouncement",
 "spatialCoverage": [
  {
  "type": "AdministrativeArea",
  "name": "San Francisco County, CA"
  },
  {
  "type": "AdministrativeArea",
  "name": "Marin County, CA"
  },
  {
  "type": "AdministrativeArea",
  "name": "Santa Clara County, CA"
  }
 ]
}
text

Text

ข้อความสรุปของประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ข้อความดังกล่าวอาจมีเนื้อหา HTML เช่น ลิงก์และรายการ แท็ก HTML ที่ถูกต้องรวมถึง <h1> ถึง <h6>, <br>, <ol>, <ul>, <li>, <a>, <p>, <div>, <b>, <strong>, <i> และ <em>

เช่น


"Stanford Health Care's same-day primary care program is offering
 drive-through testing, by appointment, for SARS-CoV-2, the coronavirus that causes COVID-19."
travelBans

URL หรือ WebContent

ข้อมูลเกี่ยวกับการระงับการเดินทางในบริบทของสถานการณ์โควิด-19 หากเกี่ยวข้องกับประกาศ

ตรวจสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ด้วย Search Console

Search Console เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของหน้าเว็บใน Google Search คุณไม่จำเป็นต้องลงชื่อสมัครใช้ Search Console เพื่อให้เนื้อหาได้แสดงในผลการค้นหาของ Google แต่การลงชื่อสมัครใช้จะช่วยให้คุณเข้าใจและปรับปรุงวิธีที่ Google เห็นเว็บไซต์ได้ เราขอแนะนำให้ไปดูข้อมูลใน Search Console ในกรณีต่อไปนี้

 1. หลังจากทำให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้เป็นครั้งแรก
 2. หลังจากเผยแพร่เทมเพลตใหม่หรืออัปเดตโค้ด
 3. วิเคราะห์การเข้าชมเป็นระยะ

หลังจากทำให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้เป็นครั้งแรก

หลังจากที่ Google ได้จัดทำดัชนีหน้าของคุณแล้ว ให้ตรวจหาปัญหาโดยใช้รายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักแล้ว รายการที่ถูกต้องควรจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น และรายการที่ไม่ถูกต้องไม่ควรจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น หากพบปัญหาในข้อมูลที่มีโครงสร้าง ให้ทำดังนี้

 1. แก้ไขรายการที่ไม่ถูกต้อง
 2. ตรวจสอบ URL ที่เผยแพร่เพื่อดูว่ายังมีปัญหาอยู่หรือไม่
 3. ขอการตรวจสอบโดยใช้รายงานสถานะ

หลังจากเผยแพร่เทมเพลตใหม่หรืออัปเดตโค้ด

เมื่อทําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในเว็บไซต์ ให้คอยตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของรายการที่ไม่ถูกต้องของ Structured Data
 • หากเห็นว่าจำนวนรายการที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะคุณเผยแพร่เทมเพลตใหม่ที่ใช้งานไม่ได้ หรือเว็บไซต์โต้ตอบกับเทมเพลตที่มีอยู่ด้วยวิธีใหม่และไม่ถูกต้อง
 • หากเห็นว่าจำนวนรายการที่ถูกต้องลดลง (ไม่สอดคล้องกับรายการที่ถูกต้องซึ่งเพิ่มขึ้น) บางทีอาจเป็นเพราะคุณไม่ได้ฝัง Structured Data ไว้ในหน้าอีกแล้ว ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูสาเหตุของปัญหา

วิเคราะห์การเข้าชมเป็นระยะ

วิเคราะห์การเข้าชมจาก Google Search โดยใช้รายงานประสิทธิภาพ ข้อมูลจะแสดงความถี่ที่หน้าปรากฏเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ใน Search ความถี่ที่ผู้ใช้คลิกหน้า และอันดับเฉลี่ยที่หน้าปรากฏในผลการค้นหา คุณจะใช้ Search Console API ดึงผลการค้นหาเหล่านี้โดยอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้