จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Employer Aggregate Rating

หากเว็บไซต์เผยแพร่คะแนนที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเกี่ยวกับองค์กรต่างๆ ที่รับสมัครงาน ให้เพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง EmployerAggregateRating ในเว็บไซต์นั้น EmployerAggregateRating เป็นการประเมินองค์กรที่รับสมัครงานแห่งใดแห่งหนึ่งโดยคอมไพล์ข้อมูลจากผู้ใช้จำนวนมาก การเพิ่ม EmployerAggregateRating จะให้ข้อมูลคะแนนเกี่ยวกับองค์กรที่รับสมัครงานแก่ผู้หางานซึ่งจะช่วยในการเลือกงานได้ และยังแสดงแบรนด์ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนในประสบการณ์การค้นหางานที่สมบูรณ์ขึ้นใน Google อีกด้วย

ตัวอย่างคะแนนของนายจ้างในผลการค้นหา

ตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างสำหรับ EmployerAggregateRating ที่ใช้โค้ด JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>World's Best Coffee Shop</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org/",
   "@type": "EmployerAggregateRating",
   "itemReviewed": {
    "@type": "Organization",
    "name" : "World's Best Coffee Shop",
    "sameAs" : "https://example.com"
   },
   "ratingValue": "91",
   "bestRating": "100",
   "worstRating": "1",
   "ratingCount" : "10561"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิ์ปรากฏในฟีเจอร์ค้นหางานของ Google

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • ตรวจสอบว่าผู้ใช้ในหน้าเว็บที่คุณเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง EmployerAggregateRating ไว้มองเห็นคะแนนได้ ผู้ใช้ต้องทราบได้อย่างชัดเจนโดยทันทีว่าหน้าดังกล่าวมีเนื้อหาการให้คะแนน
 • ระบุข้อมูลคะแนนขององค์กรที่รับสมัครงานแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ใช่คะแนนสำหรับหมวดหมู่หรือบริษัทต่างๆ โดยรวม เช่น "สถานที่ทำงานยอดนิยม 10 อันดับ" และ "บริษัทเทคโนโลยี" ไม่ใช่องค์กรที่รับสมัครงานแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ
 • โดยค่าเริ่มต้น Google จะมีสมมติฐานว่าเว็บไซต์ของคุณใช้สเกลแบบ 5 คะแนน โดย 5 คือคะแนนที่ดีที่สุดและ 1 คือคะแนนที่แย่ที่สุด แต่คุณจะใช้สเกลแบบอื่นก็ได้ หากใช้สเกลแบบอื่น คุณจะระบุคะแนนที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดได้ จากนั้น Google จะปรับสเกลดังกล่าวให้เป็นระบบที่ใช้ 5 ดาว

หลักเกณฑ์เนื้อหา

 • ผู้ใช้ต้องโพสต์คะแนนที่ตนให้เองในเว็บไซต์ของคุณได้ และเว็บไซต์ต้องโฮสต์คะแนนดังกล่าวไว้ด้วย
 • ตัวเลขคะแนนต้องสะท้อนให้เห็นคะแนนจริงที่ผู้ใช้ให้
 • คะแนนรวมต้องคำนวณมาอย่างถูกต้องจากคะแนนที่ผู้ใช้ให้

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ส่วนนี้จะอธิบายประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับคะแนนรวมของนายจ้าง คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงในผลการค้นหาที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ EmployerAggregateRating ได้ที่ schema.org/EmployerAggregateRating

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemReviewed

Organization

องค์กรที่มีการให้คะแนน พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed ต้องชี้ไปที่ schema.org/Organization ที่แสดงถึงบริษัทที่มีการให้คะแนนดังกล่าว เช่น


{
 "@context" : "https://schema.org/",
 "@type": "EmployerAggregateRating",
 "itemReviewed": {
  "@type": "Organization",
  "name" : "World's Best Coffee Shop",
  "sameAs" : "http://www.worlds-best-coffee-shop.example.com"
 }
}
ratingCount

Number

คะแนนทั้งหมดที่องค์กรได้รับในเว็บไซต์ของคุณ ต้องระบุ ratingCount หรือ reviewCount อย่างน้อย 1 รายการ

ratingValue

Number หรือ Text

ตัวเลขคะแนนคุณภาพของรายการ อาจเป็นจำนวนเต็ม เศษส่วน หรือเปอร์เซ็นต์ (เช่น "4", "60%" หรือ "6/10") Google เข้าใจสเกลเศษส่วนและเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสเกลจะแสดงในลักษณะดังกล่าว สเกลเริ่มต้นสำหรับตัวเลขคือสเกลแบบ 5 คะแนน โดย 1 คือค่าต่ำสุด และ 5 คือค่าสูงสุด หากต้องการใช้ระดับคะแนนแบบอื่น ให้ใช้ bestRating และ worstRating

reviewCount

Number

ระบุจำนวนของผู้ที่รีวิว โดยมีหรือไม่มีการให้คะแนน ต้องระบุ ratingCount หรือ reviewCount อย่างน้อย 1 รายการ

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
bestRating

Number

ค่าสูงสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ หากไม่ใส่ bestRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 5

worstRating

Number

ค่าต่ำสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ หากไม่ใส่ worstRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 1

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้