จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Article

การเพิ่มStructured Data Article ไปยังหน้าข่าว บล็อก และบทความกีฬาจะช่วยให้ Google เข้าใจหน้าเว็บมากขึ้นและแสดงข้อความชื่อ รูปภาพ และข้อมูลวันที่ สําหรับบทความได้ดีขึ้นในผลการค้นหาบน Google Search และพร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ (เช่น Google News และ Google Assistant) แม้จะไม่มีข้อกําหนดของมาร์กอัปเพื่อให้มีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์ของ Google News เช่น เรื่องเด่น แต่คุณสามารถเพิ่ม Article เพื่อบอก Google อย่างชัดแจ้งว่าเนื้อหาของคุณเกี่ยวกับอะไร (เช่น เป็นบทความข่าว ผู้เขียนเป็นใคร หรือชื่อของบทความ)

ผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียของบทความ

ตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างของหน้าซึ่งมี Structured Data Article


<html>
 <head>
  <title>Title of a News Article</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "NewsArticle",
   "headline": "Title of a News Article",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
   "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+08:00",
   "author": [{
     "@type": "Person",
     "name": "Jane Doe",
     "url": "https://example.com/profile/janedoe123"
    },{
     "@type": "Person",
     "name": "John Doe",
     "url": "https://example.com/profile/johndoe123"
   }]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างมีสิทธิ์รวมในผลการค้นหาของ Google Search

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • สำหรับบทความที่มีหลายส่วน ให้ตรวจสอบว่า rel=canonical ชี้ไปยังหน้าเดี่ยวหรือหน้า "ดูทั้งหมด" (และไม่ได้ชี้ไปที่หน้าที่ 1 ของชุดที่มีหลายส่วน) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดหน้า Canonical
 • หากคุณให้สิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ตามการสมัครใช้บริการ หรือผู้ใช้ต้องลงทะเบียนจึงจะมีสิทธิ์เข้าถึง ให้พิจารณาเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับเนื้อหาตามการสมัครใช้บริการและเนื้อหาเพย์วอลล์

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ระบุพร็อพเพอร์ตี้แนะนําที่ใช้กับหน้าเว็บของคุณให้มากที่สุดเพื่อช่วยให้ Google เข้าใจหน้าเว็บได้ดีขึ้น ไม่มีพร็อพเพอร์ตี้ที่จําเป็น แต่ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่ใช้กับเนื้อหาของคุณแทน

ออบเจ็กต์ Article

ออบเจ็กต์บทความต้องอิงตามประเภทของ schema.org อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งได้แก่ Article, NewsArticle และ BlogPosting

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
author

Person หรือ Organization

ผู้เขียนบทความ โปรดทําตามแนวทางปฏิบัติแนะนําเกี่ยวกับมาร์กอัปผู้เขียนเพื่อช่วยให้ Google เข้าใจเกี่ยวกับผู้เขียนในฟีเจอร์ต่างๆ ได้ดีที่สุด

author.name

Text

ชื่อผู้เขียน

author.url

URL

ลิงก์ไปยังหน้าเว็บที่ระบุผู้เขียนบทความไว้อย่างไม่ซ้ำกัน เช่น หน้าโซเชียลมีเดียของผู้เขียน หน้าเกี่ยวกับฉัน หรือหน้าประวัติ

dateModified

DateTime

วันที่และเวลาแก้ไขบทความล่าสุด ในรูปแบบ ISO 8601

เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ dateModified หากคุณต้องการให้ข้อมูลวันที่ที่แม่นยำยิ่งขึ้นแก่ Google การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียไม่แสดงคำเตือนสำหรับพร็อพเพอร์ตี้นี้ เนื่องจากระบบจะแนะนำก็ต่อเมื่อคุณกำหนดว่าพร็อพเพอร์ตี้นี้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น

datePublished

DateTime

วันที่และเวลาเผยแพร่บทความนี้เป็นครั้งแรก ใน รูปแบบ ISO 8601

เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ datePublished หากคุณต้องการให้ข้อมูลวันที่ที่แม่นยำยิ่งขึ้นแก่ Google การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียไม่แสดงคำเตือนสำหรับพร็อพเพอร์ตี้นี้ เนื่องจากระบบจะแนะนำก็ต่อเมื่อคุณกำหนดว่าพร็อพเพอร์ตี้นี้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น

headline

Text

ชื่อเรื่องของบทความ ค่าต้องไม่เกิน 110 อักขระ

image

ImageObject หรือ URL ที่ซ้ำ

URL ไปยังรูปภาพที่เป็นตัวแทนของบทความ ใช้รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบทความแทนโลโก้หรือคําบรรยายวิดีโอ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพ

 • ทุกหน้าต้องมีรูปภาพอย่างน้อย 1 รูป (ไม่ว่าคุณจะใส่มาร์กอัปหรือไม่) Google จะเลือกรูปภาพที่ดีที่สุดเพื่อแสดงในผลการค้นหาของ Search โดยอิงตามสัดส่วนภาพและความละเอียด
 • URL รูปภาพต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีได้ หากต้องการตรวจสอบว่า Google เข้าถึง URL ได้หรือไม่ ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL
 • รูปภาพต้องแสดงถึงเนื้อหาที่มาร์กอัป
 • รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่ Google รูปภาพรองรับ
 • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดจัดเตรียมรูปภาพความละเอียดสูงไว้หลายๆ รูป (อย่างน้อย 50,000 พิกเซลเมื่อคำนวณความกว้างคูณความสูง) และมีสัดส่วนภาพต่อไปนี้ 16x9, 4x3 และ 1x1

เช่น

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]

เช่น


{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "NewsArticle",
 "image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
 ]
}

แนวทางปฏิบัติแนะนําสําหรับมาร์กอัปผู้เขียน

เราขอแนะนําให้ทําตามแนวทางปฏิบัติแนะนําต่อไปนี้เมื่อระบุผู้เขียนในมาร์กอัป เพื่อช่วยให้ Google เข้าใจและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนเนื้อหาได้ดีที่สุด

แนวทางปฏิบัติแนะนําสําหรับมาร์กอัปผู้เขียน

ใส่ผู้เขียนทั้งหมดในมาร์กอัป

ตรวจสอบว่าผู้เขียนทั้งหมดที่เป็นผู้เขียนในหน้าเว็บมีชื่ออยู่ในมาร์กอัปด้วยเช่นกัน

การระบุผู้เขียนหลายคน

เมื่อระบุผู้เขียนหลายคน ให้ระบุผู้เขียนแต่ละรายในช่อง author ของผู้เขียนนั้นๆ


"author": [
 {"name": "Willow Lane"},
 {"name": "Regula Felix"}
]

อย่าใส่ผู้เขียนหลายคนในช่อง author เดียวกัน


"author": {
 "name": "Willow Lane, Regula Felix"
}

ใช้ช่องเพิ่มเติม

เราขอแนะนําอย่างยิ่งให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ type และ url (หรือ sameAs) เพื่อช่วยให้ Google เข้าใจเกี่ยวกับผู้เขียนมากขึ้น ใช้ URL ที่ถูกต้องสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ url หรือ sameAs

ตัวอย่างเช่น หากผู้เขียนเป็นบุคคลหนึ่ง คุณสามารถลิงก์ไปยังหน้าของผู้เขียนที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียนได้ดังนี้


"author": [
 {
  "@type": "Person",
  "name": "Willow Lane",
  "url": "http://www.example.com/staff/willow_lane"
 }
]

หากผู้เขียนเป็นองค์กร คุณสามารถลิงก์ไปยังหน้าแรกขององค์กร


"author":
 [
  {
   "@type":"Organization",
   "name": "Some News Agency",
   "url": "https://www.example.com/"
 }
]

ระบุเฉพาะชื่อผู้เขียนในพร็อพเพอร์ตี้ author.name

ในพร็อพเพอร์ตี้ author.name ให้ระบุชื่อผู้เขียนเท่านั้น อย่าใส่ข้อมูลอื่นใด กล่าวคือ อย่าใส่ข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อผู้เผยแพร่เนื้อหา ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ publisher แทน
 • ตําแหน่งงานของผู้เขียน ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ที่เหมาะสมแทนหากต้องการระบุข้อมูลดังกล่าว (jobTitle)
 • คํานําหน้าหรือคําต่อท้ายที่ถูกต้อง ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ที่เหมาะสมแทนหากต้องการระบุข้อมูลดังกล่าว (honorificPrefix หรือ honorificSuffix)
 • คำเกริ่นนำ (เช่น อย่าใส่คำอย่าง "โพสต์โดย")

"author":
 [
  {
   "name": "Echidna Jones",
   "honorificPrefix": "Dr",
   "jobTitle": "Editor in Chief"
  }
 ],
"publisher":
 [
  {
   "name": "Bugs Daily"
  }
 ]
}

ใช้ Type ที่เหมาะสม

ใช้ประเภท Person กับบุคคล และใช้ประเภท Organization กับองค์กร อย่าใช้ประเภท Thing และอย่าใช้ประเภทที่ไม่ถูกต้อง (เช่น ใช้ประเภท Organization กับบุคคล)

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับมาร์กอัปผู้เขียนมีดังนี้

"author":
 [
  {
   "@type": "Person",
   "name": "Willow Lane",
   "jobTitle": "Journalist",
   "url":"https://www.example.com/staff/willow-lane"
  },
  {
   "@type":"Person",
   "name": "Echidna Jones",
   "jobTitle": "Editor in Chief",
   "url":"https://www.example.com/staff/echidna-jones"
  }
 ],
"publisher":
 {
  "name": "The Daily Bug",
  "url": "https://www.example.com"
 },
 // + Other fields related to the article...
}

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้