Veri katmanı isteğinde bulunma

dataLayers uç noktası, belirtilen bir konumun çevresindeki bölge için ayrıntılı güneş enerjisi bilgileri sağlar. Uç nokta, şunlar dahil 17 indirilebilir TIFF dosyası döndürür:

 • Dijital yüzey modeli (DSM)
 • RGB kompozit katman (havadan görüntüler)
 • Analizin sınırlarını tanımlayan bir maske katmanı
 • Yıllık güneş akısı veya belirli bir yüzeyin yıllık getirisi
 • Aylık güneş akısı veya belirli bir yüzeyin aylık getirisi
 • Saatlik gölge (24 saat)

Solar API'nin akıyı nasıl tanımladığı hakkında daha fazla bilgi için Solar API Kavramları bölümüne bakın.

Veri katmanı istekleri hakkında

Aşağıdaki örnekte dataLayers yöntemine yapılan bir REST isteğinin URL'si gösterilmektedir:

https://solar.googleapis.com/v1/dataLayers:get?parameters

Aşağıdakileri belirten istek URL'si parametrelerinizi ekleyin:

 • Konumun enlem ve boylam koordinatları
 • Konumu çevreleyen bölgenin yarıçapı
 • Döndürülecek verilerin alt kümesi (DSM, RGB, maske, yıllık değişim veya aylık akı)
 • Sonuçlarda izin verilen minimum kalite
 • Döndürülecek minimum veri ölçeği (piksel başına metre cinsinden)

Örnek veri katmanları isteği

Aşağıdaki örnekte, enlem = 37.4450 ve boylam = -122.1390 koordinatlarındaki konum için 100 metre yarıçapındaki tüm bina analizi bilgileri istenmektedir:

API anahtarı

Yanıttaki URL'ye istekte bulunmak için API anahtarınızı URL'ye ekleyin:

curl -X GET "https://solar.googleapis.com/v1/dataLayers:get?location.latitude=37.4450&location.longitude=-122.1390&radiusMeters=100&view=FULL_LAYERS&requiredQuality=HIGH&exactQualityRequired=true&pixelSizeMeters=0.5&key=YOUR_API_KEY"

Ayrıca, cURL isteğindeki URL'yi tarayıcınızın URL çubuğuna yapıştırarak da HTTP isteklerinde bulunabilirsiniz. API anahtarını etkinleştirerek daha iyi kullanım ve analiz özelliklerinin yanı sıra yanıt verilerine daha iyi erişim sağlayabilirsiniz.

OAuth jetonu

Not: Bu biçim yalnızca test ortamı içindir. Daha fazla bilgi için OAuth kullanma başlıklı makaleye göz atın.

Yanıttaki URL'ye istek göndermek için faturalandırma projenizin adını ve OAuth jetonunuzu iletin:

curl -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
 -H "X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID" \
 "https://solar.googleapis.com/v1/dataLayers:get?location.latitude=37.4450&location.longitude=-122.1390&radius_meters=100&required_quality=HIGH&exactQualityRequired=true"
    

TypeScript

Yanıtta URL'ye istekte bulunmak için API anahtarınızı veya OAuth jetonunuzu isteğe ekleyin. Aşağıdaki örnekte bir API anahtarı kullanılmaktadır:

/**
 * Fetches the data layers information from the Solar API.
 *  https://developers.google.com/maps/documentation/solar/data-layers
 *
 * @param {LatLng} location   Point of interest as latitude longitude.
 * @param {number} radiusMeters Radius of the data layer size in meters.
 * @param {string} apiKey    Google Cloud API key.
 * @return {Promise<DataLayersResponse>} Data Layers response.
 */
export async function getDataLayerUrls(
 location: LatLng,
 radiusMeters: number,
 apiKey: string,
): Promise<DataLayersResponse> {
 const args = {
  'location.latitude': location.latitude.toFixed(5),
  'location.longitude': location.longitude.toFixed(5),
  radius_meters: radiusMeters.toString(),
  // The Solar API always returns the highest quality imagery available.
  // By default the API asks for HIGH quality, which means that HIGH quality isn't available,
  // but there is an existing MEDIUM or LOW quality, it won't return anything.
  // Here we ask for *at least* LOW quality, but if there's a higher quality available,
  // the Solar API will return us the highest quality available.
  required_quality: 'LOW',
 };
 console.log('GET dataLayers\n', args);
 const params = new URLSearchParams({ ...args, key: apiKey });
 // https://developers.google.com/maps/documentation/solar/reference/rest/v1/dataLayers/get
 return fetch(`https://solar.googleapis.com/v1/dataLayers:get?${params}`).then(
  async (response) => {
   const content = await response.json();
   if (response.status != 200) {
    console.error('getDataLayerUrls\n', content);
    throw content;
   }
   console.log('dataLayersResponse', content);
   return content;
  },
 );
}

Alanlar ve veri türü, TypeScript'te bir "type"dır. Bu örnekte, yanıttaki piksel değerleri ve enlem/boylam sınırlama kutusu gibi ilgili alanları depolamak için özel bir tür tanımlıyoruz. Dilerseniz daha fazla alan ekleyebilirsiniz.

export interface GeoTiff {
 width: number;
 height: number;
 rasters: Array<number>[];
 bounds: Bounds;
}

Veri türü tanımları

Aşağıdaki veri türleri desteklenir:

export interface DataLayersResponse {
 imageryDate: Date;
 imageryProcessedDate: Date;
 dsmUrl: string;
 rgbUrl: string;
 maskUrl: string;
 annualFluxUrl: string;
 monthlyFluxUrl: string;
 hourlyShadeUrls: string[];
 imageryQuality: 'HIGH' | 'MEDIUM' | 'LOW';
}

export interface Bounds {
 north: number;
 south: number;
 east: number;
 west: number;
}

// https://developers.google.com/maps/documentation/solar/reference/rest/v1/buildingInsights/findClosest
export interface BuildingInsightsResponse {
 name: string;
 center: LatLng;
 boundingBox: LatLngBox;
 imageryDate: Date;
 imageryProcessedDate: Date;
 postalCode: string;
 administrativeArea: string;
 statisticalArea: string;
 regionCode: string;
 solarPotential: SolarPotential;
 imageryQuality: 'HIGH' | 'MEDIUM' | 'LOW';
}

export interface SolarPotential {
 maxArrayPanelsCount: number;
 panelCapacityWatts: number;
 panelHeightMeters: number;
 panelWidthMeters: number;
 panelLifetimeYears: number;
 maxArrayAreaMeters2: number;
 maxSunshineHoursPerYear: number;
 carbonOffsetFactorKgPerMwh: number;
 wholeRoofStats: SizeAndSunshineStats;
 buildingStats: SizeAndSunshineStats;
 roofSegmentStats: RoofSegmentSizeAndSunshineStats[];
 solarPanels: SolarPanel[];
 solarPanelConfigs: SolarPanelConfig[];
 financialAnalyses: object;
}

export interface SizeAndSunshineStats {
 areaMeters2: number;
 sunshineQuantiles: number[];
 groundAreaMeters2: number;
}

export interface RoofSegmentSizeAndSunshineStats {
 pitchDegrees: number;
 azimuthDegrees: number;
 stats: SizeAndSunshineStats;
 center: LatLng;
 boundingBox: LatLngBox;
 planeHeightAtCenterMeters: number;
}

export interface SolarPanel {
 center: LatLng;
 orientation: 'LANDSCAPE' | 'PORTRAIT';
 segmentIndex: number;
 yearlyEnergyDcKwh: number;
}

export interface SolarPanelConfig {
 panelsCount: number;
 yearlyEnergyDcKwh: number;
 roofSegmentSummaries: RoofSegmentSummary[];
}

export interface RoofSegmentSummary {
 pitchDegrees: number;
 azimuthDegrees: number;
 panelsCount: number;
 yearlyEnergyDcKwh: number;
 segmentIndex: number;
}

export interface LatLng {
 latitude: number;
 longitude: number;
}

export interface LatLngBox {
 sw: LatLng;
 ne: LatLng;
}

export interface Date {
 year: number;
 month: number;
 day: number;
}

export interface RequestError {
 error: {
  code: number;
  message: string;
  status: string;
 };
}

API, URL'leri şu biçimde döndürür:

https://solar.googleapis.com/v1/solar/geoTiff:get?id=HASHED_ID

Bu URL'ler, istenen verilerle birlikte GeoTIFF dosyalarına erişmek için kullanılabilir.

Örnek yanıt

İstek, şu biçimde bir JSON yanıtı üretir:

{
 "imageryDate": {
  "year": 2022,
  "month": 4,
  "day": 6
 },
 "imageryProcessedDate": {
  "year": 2023,
  "month": 8,
  "day": 4
 },
 "dsmUrl": "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=MmQyMzI0NTMyZDc3YjBjNmQ3OTgyM2ZhNzMyNzk5NjItN2ZjODJlOThkNmQ5ZDdmZDFlNWU3MDY4YWFlMWU0ZGQ6UkdCOkhJR0g=",
 "rgbUrl": "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=NzQwNGQ0NmUyMzAzYWRiNmMxNzMwZTJhN2IxMTc4NDctOTI5YTNkZTlkM2MzYjRiNjE4MGNkODVmNjNiNDhkMzE6UkdCOkhJR0g=",
 "maskUrl": "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=ZTk1YTBlZmY5Y2FhMThlNWYzMWEzZGZhYzEzMGQzOTAtM2Q4NmUyMmM5ZThjZmE0YjhhZWMwN2UzYzdmYmQ3ZjI6TUFTSzpISUdI",
 "annualFluxUrl": "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=OTE0OWIxZDM3NmNlYjkzMWY2YjQyYjY5Y2RkYzNiOTAtZjU5YTVjZGQ3MzE3ZTQ4NTNmN2M4ZmY2MWZlZGZkMzg6QU5OVUFMX0ZMVVg6SElHSA==",
 "monthlyFluxUrl": "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=Y2NhOGRhOWI2MjVmYmNiZTY3Njk4Yjk0MGJhNTk1NDUtY2MyYTI4NDJmN2Q5YTI0MmY2NDQyZGUwZWJkMWQ0ZDg6TU9OVEhMWV9GTFVYOkhJR0g=",
 "hourlyShadeUrls": [
  "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=OWFhOTZmNDU2OGQyNTYxYWQ4YjZkYjQ5NWI4Zjg1ODItZGEwNDNhMmM3NDU0MTY2OGIzZDY2OGU1NTY0NTFlMzE6TU9OVEhMWV9GTFVYOkhJR0g=",
  "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=MTI1ZTI2YzM1ZTRlYjA3ZDM4NWE2ODY4MjUzZmIxZTMtNTRmYTI3YmQyYzVjZDcyYjc5ZTlmMTRjZjBmYTk4OTk6TU9OVEhMWV9GTFVYOkhJR0g=",
  ...
 ],
 "imageryQuality": "HIGH"
}

Yanıt verilerine erişme

Yanıt URL'leri aracılığıyla verilere erişmek için ek kimlik doğrulama gerekir. Kimlik doğrulama anahtarı kullanıyorsanız API anahtarınızı URL'ye eklemeniz gerekir. OAuth kimlik doğrulamasını kullanıyorsanız OAuth üstbilgileri eklemeniz gerekir.

API anahtarı

Yanıttaki URL'ye istekte bulunmak için API anahtarınızı URL'ye ekleyin:

curl -X GET "https://solar.googleapis.com/v1/solar/geoTiff:get?id=fbde33e9cd16d5fd10d19a19dc580bc1-8614f599c5c264553f821cd034d5cf32&key=YOUR_API_KEY"

Ayrıca, cURL isteğindeki URL'yi tarayıcınızın URL çubuğuna yapıştırarak da HTTP isteklerinde bulunabilirsiniz. API anahtarını etkinleştirerek daha iyi kullanım ve analiz özelliklerinin yanı sıra yanıt verilerine daha iyi erişim sağlayabilirsiniz.

OAuth jetonu

Yanıttaki URL'ye istek göndermek için faturalandırma projenizin adını ve OAuth jetonunuzu iletin:

curl -X GET \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
"https://solar.googleapis.com/v1/solar/geoTiff:get?id=fbde33e9cd16d5fd10d19a19dc580bc1-8614f599c5c264553f821cd034d5cf32"
    

TypeScript

Aşağıdaki örnekte, piksel veri değerlerinin (renk değerleri ve diğer özellikler dahil olmak üzere, dijital bir resmin bağımsız piksellerinde depolanan bilgiler), GeoTIFF'ten enlem ve boylamın nasıl hesaplanacağı ve bir TypeScript nesnesi içinde nasıl depolanacağı gösterilmektedir.

Bu örnekte, tür hatalarını azaltan, kodunuza güvenilirlik ekleyen ve bakımını kolaylaştıran tür kontrolüne izin vermeyi tercih ettik.

// npm install geotiff geotiff-geokeys-to-proj4 proj4

import * as geotiff from 'geotiff';
import * as geokeysToProj4 from 'geotiff-geokeys-to-proj4';
import proj4 from 'proj4';

/**
 * Downloads the pixel values for a Data Layer URL from the Solar API.
 *
 * @param {string} url    URL from the Data Layers response.
 * @param {string} apiKey   Google Cloud API key.
 * @return {Promise<GeoTiff>} Pixel values with shape and lat/lon bounds.
 */
export async function downloadGeoTIFF(url: string, apiKey: string): Promise<GeoTiff> {
 console.log(`Downloading data layer: ${url}`);

 // Include your Google Cloud API key in the Data Layers URL.
 const solarUrl = url.includes('solar.googleapis.com') ? url + `&key=${apiKey}` : url;
 const response = await fetch(solarUrl);
 if (response.status != 200) {
  const error = await response.json();
  console.error(`downloadGeoTIFF failed: ${url}\n`, error);
  throw error;
 }

 // Get the GeoTIFF rasters, which are the pixel values for each band.
 const arrayBuffer = await response.arrayBuffer();
 const tiff = await geotiff.fromArrayBuffer(arrayBuffer);
 const image = await tiff.getImage();
 const rasters = await image.readRasters();

 // Reproject the bounding box into lat/lon coordinates.
 const geoKeys = image.getGeoKeys();
 const projObj = geokeysToProj4.toProj4(geoKeys);
 const projection = proj4(projObj.proj4, 'WGS84');
 const box = image.getBoundingBox();
 const sw = projection.forward({
  x: box[0] * projObj.coordinatesConversionParameters.x,
  y: box[1] * projObj.coordinatesConversionParameters.y,
 });
 const ne = projection.forward({
  x: box[2] * projObj.coordinatesConversionParameters.x,
  y: box[3] * projObj.coordinatesConversionParameters.y,
 });

 return {
  // Width and height of the data layer image in pixels.
  // Used to know the row and column since Javascript
  // stores the values as flat arrays.
  width: rasters.width,
  height: rasters.height,
  // Each raster reprents the pixel values of each band.
  // We convert them from `geotiff.TypedArray`s into plain
  // Javascript arrays to make them easier to process.
  rasters: [...Array(rasters.length).keys()].map((i) =>
   Array.from(rasters[i] as geotiff.TypedArray),
  ),
  // The bounding box as a lat/lon rectangle.
  bounds: {
   north: ne.y,
   south: sw.y,
   east: ne.x,
   west: sw.x,
  },
 };
}

RGB katmanı hariç, tüm TIFF dosyaları resim görüntüleyici uygulamalarında boş resim olarak görüntülenir. İndirilen TIFF dosyalarını görüntülemek için bunları QGIS gibi bir eşleme uygulaması yazılımına aktarın.

Bu istek ve yanıtın tüm özelliklerini referans belgelerinde bulabilirsiniz.