โทเค็นของเซสชัน

โทเค็นเซสชันเป็นสตริงที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งติดตามการเรียกการเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) เป็นเซสชัน การเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) ใช้โทเค็นเซสชันเพื่อจัดกลุ่มข้อความค้นหาและขั้นตอนการเลือกของการค้นหาแบบเติมข้อความอัตโนมัติของผู้ใช้เป็นเซสชันที่แยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน

ผู้ใช้มีหน้าที่สร้างโทเค็นของเซสชันสำหรับแต่ละเซสชัน โทเค็นของเซสชันต้องเป็นสตริง base64 สำหรับ URL และชื่อไฟล์ ผู้ใช้จะสร้างโทเค็นเซสชันในลักษณะใดก็ได้ แม้ว่า Google แนะนำให้ใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันทั่วโลก (UUID) เวอร์ชัน 4 สำหรับโทเค็นเซสชัน

เซสชันเริ่มต้นด้วยการเรียกไปที่การเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) และสรุปด้วยการเรียกรายละเอียดสถานที่ (ใหม่) หรือการตรวจสอบที่อยู่ แต่ละเซสชันอาจมีคำค้นหาที่เติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) ได้หลายรายการ ตามด้วยคำขอ 1 รายการไปยังรายละเอียดสถานที่ (ใหม่) หรือการตรวจสอบที่อยู่ คีย์ API ที่ใช้สำหรับแต่ละคำขอภายในเซสชันต้องเป็นของโปรเจ็กต์ Google Cloud Console เดียวกัน

โทเค็นของเซสชันจะยุติในลักษณะต่อไปนี้

  • จะมีการเรียกรายละเอียดสถานที่ (ใหม่)
  • ระบบจะเรียกใช้การตรวจสอบที่อยู่
  • เซสชันถูกละทิ้ง
เมื่อเซสชันสิ้นสุดลง โทเค็นจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป แอปต้องสร้างโทเค็นใหม่สําหรับเซสชันใหม่แต่ละเซสชัน หากละเว้นพารามิเตอร์ sessionToken หรือคุณใช้โทเค็นเซสชันซ้ำ ระบบจะเรียกเก็บเงินจากเซสชันใหม่เสมือนว่าไม่ได้ระบุโทเค็นเซสชันไว้ (เรียกเก็บเงินแต่ละคําขอแยกกัน) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินสำหรับคำขอที่เติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) ได้ที่การเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) และราคาเซสชัน