ภาพรวม

Maps Static API ช่วยให้คุณฝังรูปภาพ Google Maps ในหน้าเว็บได้โดยไม่ต้องใช้ JavaScript หรือการโหลดหน้าเว็บแบบไดนามิก บริการ Maps Static API จะสร้างแผนที่ของคุณตามพารามิเตอร์ URL ที่ส่งผ่านคําขอ HTTP มาตรฐาน และแสดงแผนที่เป็นรูปภาพที่คุณแสดงในหน้าเว็บได้

ตัวอย่างสั้นๆ

ตัวอย่างต่อไปนี้มี URL ของรูปภาพ Maps Static API ของตัวเมือง นิวยอร์กซิตี้ ตามที่แสดงด้านล่าง

https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Brooklyn+Bridge,New+York,NY&zoom=13&size=600x300&maptype=roadmap
&markers=color:blue%7Clabel:S%7C40.702147,-74.015794&markers=color:green%7Clabel:G%7C40.711614,-74.012318
&markers=color:red%7Clabel:C%7C40.718217,-73.998284
&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE

จุดสนใจในแมนฮัตตันตอนล่าง

โปรดทราบว่าคุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ "พิเศษ" เพื่อทําให้รูปภาพนี้แสดงในหน้าเว็บ โดยไม่จําเป็นต้องมี JavaScript สิ่งที่ต้องทําคือสร้าง URL แล้ววางไว้ในแท็ก <img> คุณวาง Google Maps Static API ไว้ที่ใดก็ได้ในหน้าเว็บซึ่งคุณวางรูปภาพได้

การตรวจสอบสิทธิ์ โควต้า การกําหนดราคา และนโยบาย

การตรวจสอบสิทธิ์

หากต้องการใช้ Maps Static API คุณต้องเปิดใช้ API ดังกล่าวและรับข้อมูลเข้าสู่ระบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่เหมาะสมก่อน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เริ่มต้นใช้งาน Google Maps Platform

โควต้าและการกําหนดราคา

ตรวจสอบหน้าการใช้งานและการเรียกเก็บเงินเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับโควต้าและการกําหนดราคาที่ตั้งไว้สําหรับ Maps Static API

นโยบาย

การใช้ Maps Static API ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม การใช้พารามิเตอร์ การแก้ปัญหา และรายละเอียดอื่นๆ ได้ในคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Maps แบบคงที่ของ API

คู่มือสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Maps Static API มีไว้สําหรับนักพัฒนาเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ต้องการใส่รูปภาพ Maps Static API ภายในหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งจะแนะนําวิธีใช้ API และข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่มีให้ใช้งาน