Kod Örneklerine Genel Bakış

Platform seçin: Android iOS JavaScript

iOS için Haritalar SDK'sı ile sağlanan SDK demo uygulaması, SDK'nın öne çıkan özellikleri için örnekler içerir. Her bir örneğin nasıl uygulandığını görmek için demo uygulamasındaki kodu inceleyin.

SDK demolarını deneyin

iOS için Haritalar SDK'sı demo uygulaması GitHub'dan indirme arşivi ve CocoaPods kapsülü olarak kullanılabilir. CocoaPods, Swift ve Objective-C Cocoa projelerinin açık kaynak bağımlılık yöneticisidir.

iOS için Haritalar SDK'sı demo uygulamasını yüklemek üzere aşağıdaki adımları uygulayın.

 1. Aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak örnek dosyaları alın:

  Doğrudan GitHub'dan

  1. GitHub'dan kod örnek arşivini indirip arşivden çıkarın.
  2. Bir terminal penceresi açın, örnek dosyaları genişlettiğiniz dizine gidin ve Google Haritalar dizinini ayrıntılı olarak inceleyin:

   Swift

   cd maps-sdk-for-ios-samples-main/GoogleMaps-Swift

   Objective-C

   cd maps-sdk-for-ios-samples-main/GoogleMaps
  3. Aşağıdaki komutları çalıştırın:

   Swift

   pod install
   open GoogleMapsSwiftDemos.xcworkspace

   Objective-C

   pod install
   open GoogleMapsDemos.xcworkspace

  CocoaPods sürüm 1.6.1'i kullanma

  1. Henüz CocoaPods aracınız yoksa terminalden aşağıdaki komutu çalıştırarak macOS'taki 1.6.1 sürümünü yükleyin. Ayrıntılı bilgi için CocoaPods Başlangıç Kılavuzu'na bakın.
   sudo gem install cocoapods -v1.6.1
  2. Cocoapod'ları kullanarak Google Haritalar dosyalarını getirin:
   pod try GoogleMaps

   Sorulduğunda Swift veya Objective-C'yi seçin. CocoaPods, spesifikasyon depolarınızı günceller, ardından demoyu SwiftDemoApp.xcodeproj veya ObjCDemoApp.xcodeproj adlı geçici bir Xcode projesinde açar.

 2. Xcode'da derleme yapmak için derle düğmesine basıp mevcut şemayı çalıştırın. Derleme bir hata üreterek Swift için SDKConstants.swift dosyasına veya Objective-C için SDKDemoAPIKey.h dosyasına API anahtarınızı girmenizi ister.
 3. Henüz API anahtarınız yoksa Google Cloud Console'da proje oluşturmak ve API anahtarı almak için talimatları uygulayın. Cloud Console'da anahtarı yapılandırırken yalnızca uygulamanızın paket tanımlayıcısını belirterek anahtarı yalnızca uygulamanızın kullanabilmesini sağlayabilirsiniz. SDK örnekleri uygulamasının varsayılan paket tanımlayıcısı com.example.GoogleMapsDemos şeklindedir.
 4. Swift için SDKConstants.swift dosyasını veya Objective-C içinSDKDemoAPIKey.h dosyasını düzenleyin ve API anahtarınızı apiKey ya da kAPIKey sabitinin tanımına yapıştırın. Örnek:

  Swift

  static let apiKey = "YOUR_API_KEY"

  Objective-C

  static NSString *const kAPIKey = @"YOUR_API_KEY";
 5. Kullanıcı tanımlı sorunu kaydetmek için kullanıldığından aşağıdaki satırı kaldırın:

  Swift

  #error (Register for API Key and insert here. Then delete this line.”)

  Objective-C

  #error Register for API Key and insert here.
 6. Projeyi oluşturun ve çalıştırın. Google Haritalar SDK'sı Demolarının listesini gösteren iOS simülasyon aracı penceresi görüntülenir.
 7. iOS için Haritalar SDK'sının bir özelliğini denemek üzere görüntülenen seçeneklerden birini belirleyin.
 8. Google MapsDemos'un konumunuza erişmesine izin vermeniz istenirse İzin ver'i seçin.

Geliştirici kılavuzundaki kod snippet'lerini kullanma

Geliştirici kılavuzundaki her sayfada, API'nin belirli bir özelliğini gösteren kod snippet'leri yer alır. Örneğin, harita nesneleri, işaretçiler, şekiller ve bu kılavuzdaki diğer sayfalar için hazırlanmış kılavuzları inceleyin.