Bắt đầu

Elevation API cung cấp dữ liệu về độ cao cho tất cả các vị trí trên bề mặt trái đất, bao gồm cả các vị trí độ sâu dưới đáy đại dương (trả về giá trị âm).

Dịch vụ này cũng được cung cấp dưới dạng một phần của API JavaScript của Maps ở phía máy khách hoặc dành cho việc sử dụng phía máy chủ với Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Ứng dụng khách Go và Ứng dụng Node.js cho các Dịch vụ Google Maps.

Yêu cầu và phản hồi mẫu

Bạn truy cập vào Elevation API thông qua giao diện HTTP, với các yêu cầu được tạo dưới dạng chuỗi URL, sử dụng toạ độ vĩ độ/kinh độ để xác định vị trí hoặc đỉnh đường dẫn. Các yêu cầu phải bao gồm khoá API của bạn.

Ví dụ sau đây yêu cầu độ cao cho Denver, Colorado, "Thành phố Mile High", ở định dạng JSON:

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/elevation/json
 ?locations=39.7391536%2C-104.9847034
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/elevation/json?locations=39.7391536%2C-104.9847034&key=YOUR_API_KEY'

Bạn có thể kiểm tra điều này bằng cách nhập URL vào trình duyệt web (hãy nhớ thay thế YOUR_API_KEY bằng khoá API thực của bạn). Phản hồi bao gồm độ cao tại điểm đó (tính bằng mét), cùng với giá trị độ phân giải (khoảng cách tối đa giữa các điểm dữ liệu mà từ đó độ cao được nội suy tính bằng mét).

Hãy xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển để biết thêm thông tin về cách tạo URL yêu cầu và các tham số có sẵn cũng như tìm hiểu về phản hồi.

Dưới đây là câu trả lời mẫu:

JSON

{
 "results":
  [
   {
    "elevation": 1608.637939453125,
    "location": { "lat": 39.7391536, "lng": -104.9847034 },
    "resolution": 4.771975994110107,
   },
  ],
 "status": "OK",
}

XML

<ElevationResponse>
 <status>OK</status>
 <result>
 <location>
  <lat>39.7391536</lat>
  <lng>-104.9847034</lng>
 </location>
 <elevation>1608.6379395</elevation>
 <resolution>4.7719760</resolution>
 </result>
</ElevationResponse>

Bắt đầu lập trình bằng thư viện ứng dụng của chúng tôi

Thư viện ứng dụng giúp việc phát triển bằng API dịch vụ web của Google Maps trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các phương thức triển khai gốc đơn giản cho các thao tác phổ biến, chẳng hạn như xác thực, yêu cầu điều tiết và thử lại tự động. API độ cao có trong Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Ứng dụng Go và Ứng dụng Node.js cho Dịch vụ Google Maps.

Xác thực, hạn mức, đặt giá và chính sách

Xác thực

Để sử dụng Elevation API, trước tiên bạn phải bật API và có được thông tin xác thực thích hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng Nền tảng Google Maps.

Hạn mức và giá

Xem lại trang mức sử dụng và thanh toán để biết chi tiết về định mức và giá được đặt cho Elevation API.

Chính sách

Việc sử dụng Elevation API phải tuân thủ các chính sách về API.

Tìm hiểu thêm

Bạn có thể làm nhiều việc khác với API Độ cao, chẳng hạn như yêu cầu dữ liệu độ cao từ nhiều vị trí. Xem Hướng dẫn cho nhà phát triển về Elevation API để biết thêm ví dụ và các thông tin chi tiết khác.

Hướng dẫn cho nhà phát triển về API Độ cao là dành cho các nhà phát triển trang web và thiết bị di động muốn sử dụng dữ liệu độ cao trong bản đồ do một trong các API trên Nền tảng Google Maps cung cấp. Bài viết này giới thiệu cách sử dụng API và tài liệu tham khảo về các tham số có sẵn.