Cập nhật kiểu bản đồ lên phiên bản mới nhất

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Mặc dù các kiểu trước đó có thể tiếp tục hoạt động trong một thời gian, nhưng tốt nhất là bạn nên cập nhật chúng càng sớm càng tốt.

Khi cập nhật kiểu bản đồ lên kiểu mới, bạn nên xem lại kiểu bản đồ đó trong trình chỉnh sửa kiểu trước khi xuất bản để đảm bảo việc cập nhật kiểu không dẫn đến bất kỳ hiệu ứng không mong muốn nào trong kiểu tuỳ chỉnh của bạn.

Để xác định kiểu cần cập nhật, hãy tìm mục "Đã có bản cập nhật" trên kiểu bản đồ.

Cập nhật thẻ có sẵn trên ô kiểu bản đồ

Để biết thông tin về những thay đổi trong kiểu mới, hãy xem phần Thay đổi đối tượng bản đồ.

Xem trước kiểu bản đồ cơ sở mới

Kiểu bản đồ dựa trên đám mây hiện bao gồm bản xem trước các cập nhật về kiểu, bao gồm cả kiểu bản đồ cơ sở mới nhất. Bản đồ cơ sở mới nhất này có một bảng màu mới phù hợp với bản đồ cơ sở hiện tại của Google cùng các điểm cải tiến về trải nghiệm và khả năng hữu dụng của bản đồ.

Để xem trước bản đồ cơ sở được làm mới với kiểu bản đồ hiện có, hãy cập nhật kiểu bản đồ như mô tả trong phần Cập nhật kiểu bản đồ.

Điểm khác biệt so với bản phát hành cũ

Bản phát hành mới nhất không hỗ trợ các tính năng sau:

 • Tạo kiểu mới từ kiểu JSON đã tải lên. Để biết cách giải quyết, hãy xem phần Nhập kiểu JSON.

 • Mẫu kiểu của Google. Tất cả kiểu mới hiện bắt đầu từ kiểu bản đồ cơ sở.

Cập nhật kiểu bản đồ

Khi bạn cập nhật một kiểu bản đồ, kiểu bản đồ mới sẽ ghi đè kiểu cũ và lưu dưới dạng bản nháp chưa xuất bản. Ngoại lệ duy nhất là nếu bạn cập nhật một kiểu cũ, trong đó kiểu bản đồ mới là bản sao của kiểu cũ khi áp dụng kiểu bản đồ cơ sở mới.

 1. Mở kiểu bản đồ có bản cập nhật.

 2. Ở trên cùng, trong phần Style update available (Đã có bản cập nhật kiểu), hãy chọn Preview (Xem trước) để mở bản xem trước bản đồ cơ sở.

 3. Đối với kiểu bản đồ không cũ, hãy chọn Cập nhật để cập nhật kiểu bản đồ của bạn. Việc cập nhật sẽ thực hiện những việc sau:

  • Tạo phiên bản nháp mới của kiểu bản đồ.
  • Cập nhật kiểu bản đồ trước đó của bạn bằng kiểu bản đồ mới.

  Xem trước các thay đổi về kiểu bản đồ bằng một nút để cập nhật

  Đối với kiểu bản đồ cũ, hãy chọn Tạo bản sao. Việc sao chép kiểu bản đồ cũ sẽ thực hiện những thao tác sau:

  • Sao chép kiểu bản đồ cũ thành kiểu bản đồ mới.
  • Để lại mã bản đồ được liên kết với kiểu cũ cũ.

   Bạn sẽ cần liên kết kiểu trùng lặp mới với mã bản đồ và tập dữ liệu trước đó theo cách thủ công.

  Xem trước các thay đổi về kiểu bản đồ cũ bằng nút sao chép

 4. Khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy mở phiên bản nháp đã cập nhật của kiểu bản đồ và xem lại để đảm bảo rằng phiên bản này hoạt động như mong đợi. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xem xét kiểu bản đồ đã cập nhật.

 5. Khi bạn hài lòng rằng kiểu cập nhật là chính xác, hãy phát hành kiểu đó trong trình chỉnh sửa kiểu.

Xem lại kiểu bản đồ đã cập nhật

Để xem lại kiểu bản đồ mới cập nhật, hãy làm như sau.

 1. Trong trình chỉnh sửa kiểu, hãy mở phiên bản nháp đã cập nhật của kiểu bản đồ.

  Các đối tượng của bản đồ có kiểu tuỳ chỉnh được đánh dấu bằng một chấm màu xanh dương đồng nhất. Mở rộng tất cả đối tượng địa lý của bản đồ để tìm tất cả nội dung thay đổi.

  Chấm màu xanh dương biểu thị kiểu tuỳ chỉnh

 2. Kiểm tra tất cả đối tượng trên bản đồ có kiểu tuỳ chỉnh tại những khu vực sau:

  • Đối tượng bản đồ: Kiểm tra để đảm bảo rằng các đối tượng bản đồ trước đó đã được chuyển sang các đối tượng bản đồ mới thích hợp.

  • Định kiểu bản đồ: Kiểm tra để đảm bảo rằng màu sắc, chế độ hiển thị và các tính năng định kiểu khác đang hiển thị như dự kiến trên bản xem trước.

  • Tận dụng các tính năng mới của bản đồ: Tìm xem liệu có tính năng bản đồ mới nào chính xác hơn hoặc chi tiết hơn và phù hợp với nhu cầu của bạn hay không.

 3. Thực hiện mọi điều chỉnh cần thiết đối với kiểu bản đồ đã cập nhật và kiểm thử các điều chỉnh.

 4. Khi đã hài lòng với kiểu bản đồ mới cập nhật, bạn có thể xuất bản kiểu bản đồ đó trong trình chỉnh sửa kiểu.

Nhập kiểu bản đồ JSON

Tính năng nhập kiểu bản đồ JSON không được hỗ trợ trong kiểu trên đám mây mới nhất. Đối với một số người dùng đã chọn không sử dụng kiểu trên đám mây mới mà vẫn sử dụng kiểu cũ, một giải pháp là nhập kiểu JSON vào trình chỉnh sửa kiểu cũ rồi cập nhật kiểu đó.

 1. Trong trình chỉnh sửa kiểu, hãy chọn Tạo kiểu, sau đó chọn Chọn không sử dụng để mở trình chỉnh sửa kiểu cũ.

 2. Làm theo hướng dẫn trong phần Nhập kiểu JSON để tạo kiểu bản đồ cũ.

 3. Cập nhật kiểu bản đồ JSON đã nhập. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Cập nhật kiểu bản đồ.