Thanh toán trên Nền tảng Google Maps

Tổng quan về thanh toán cho các sản phẩm trên Nền tảng Google Maps

 • Việc sử dụng được theo dõi cho từng SKU sản phẩm.
 • SKU là sự kết hợp của API sản phẩm + dịch vụ hoặc hàm được gọi (ví dụ: Places API – Place Details (Thông tin chi tiết về địa điểm).
 • Một sản phẩm có thể có nhiều SKU được tính phí với các mức giá khác nhau (ví dụ: Places API – Chi tiết về địa điểm; Places API – Tự động hoàn thành – Theo yêu cầu).
 • Giá SKU được phân theo cấp độ, dựa trên số lượng người dùng sử dụng.
 • Chi phí được tính theo Mức sử dụng SKU x Giá mỗi lần sử dụng.

200 USD đối với mỗi tài khoản thanh toán đối với các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps Tín dụng trên Nền tảng Google Maps có sẵn mỗi tháng (sẽ đặt lại tín dụng đầu tiên ngày mỗi tháng, vào lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương) và được tự động áp dụng cho các SKU đủ điều kiện.

Khi bạn xem báo cáo thanh toán, mỗi mục hàng liệt kê Chi phí trước khi ghi có, Tín dụngChi phí sau khi ghi có.

Định giá theo mức dùng

Nền tảng Google Maps sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Trang này sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin chi tiết về mô hình định giá cũng như mức phí sử dụng tính toán cho từng API và SDK.

Hỗ trợ từ Google

Bản dùng thử miễn phí Google Cloud

Google Cloud cung cấp gói dùng thử miễn phí lên đến 300 USD. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chương trình dùng thử Google Cloud. Thời gian dùng thử sẽ áp dụng cho tài khoản thanh toán đầu tiên mà bạn tạo.

Trong thời gian dùng thử, tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên của bạn ở chế độ dùng thử và sẽ không bị tính phí vào phương thức thanh toán của bạn. Thời gian dùng thử kết thúc sau thời gian dùng thử kết thúc hoặc khi bạn đã chi tiêu hết 300 USD, tuỳ vào điều kiện nào đến trước.

Vào hoặc trước khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn phải nâng cấp gói thanh toán Cloud đầu tiên một tài khoản trả phí sang một tài khoản trả phí để tránh mọi gián đoạn đối với Nền tảng Google Maps của bạn (xem Nâng cấp lên tài khoản trả phí).

Tín dụng hàng tháng trên Nền tảng Google Maps

Ảnh chụp màn hình hiển thị tín dụng Google Maps Platform hàng tháng

Nền tảng Google Maps có tín dụng định kỳ $200 hàng tháng (xem Định giá). Chiến lược phát hành đĩa đơn khoản tín dụng hằng tháng sẽ được áp dụng cho từng tài khoản thanh toán liên quan đến Maps mà bạn tạo. Khoản tín dụng hằng tháng này sẽ được đặt lại vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương bất cứ lúc nào.

Trên Trang tổng quan về Nền tảng Google Maps trong Google Cloud Console, bạn có thể so sánh thông tin thanh toán với số tiền tín dụng hằng tháng.

Tài khoản thanh toán liên quan đến Maps là bất kỳ tài khoản thanh toán Cloud nào bao gồm những dự án có Đã bật API hoặc SDK của Nền tảng Google Maps; hoặc cụ thể hơn là các dự án có hoạt động dẫn đến các khoản phí cho các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps (xem Tổng quan về hoạt động thanh toán cho các sản phẩm trên Nền tảng Google Maps).

Tài khoản đầu tiên

Nếu tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên mà bạn tạo được dùng cho một dự án có Đã bật API hoặc SDK của Nền tảng Google Maps, cả Google Cloud Platform Ưu đãi dùng thử 300 USD và tín dụng định kỳ 200 USD hằng tháng của Nền tảng Google Maps.

Cách hoạt động của tính năng này: Trong thời gian dùng thử, trước tiên, các khoản phí sẽ được khấu trừ từ nền tảng Google Maps tín dụng $200 định kỳ hàng tháng. Nếu khoản phí vượt quá 200 USD trong một tháng cụ thể, số tiền vượt quá sẽ được khấu trừ vào phần còn lại từ gói dùng thử Google Cloud Platform trị giá 300 USD.

Như đã lưu ý ở trên, vào hoặc trước khi hết thời gian dùng thử, bạn phải nâng cấp Tài khoản thanh toán Cloud sang tài khoản trả phí. Sau khi bạn nâng cấp, 200 đô la tín dụng hằng tháng sẽ tiếp tục được áp dụng cho tài khoản thanh toán Cloud của bạn, kể cả sau khi hết thời gian dùng thử.

Nhiều tài khoản

Việc tạo nhiều tài khoản thanh toán Cloud liên quan đến Maps là vi phạm Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Tín dụng bổ sung

Các khoản tín dụng bổ sung trên Nền tảng Google Maps có sẵn thông qua Google các chương trình công khai hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận, công ty khởi nghiệp, tổ chức ứng phó khủng hoảng, tổ chức truyền thông tin tức và tổ chức học thuật.

Nếu vẫn còn tín dụng trong tháng, bạn có thể thấy biểu đồ dưới đây bằng cách chọn tài khoản thanh toán của bạn trên trang Thanh toán trong Cloud Console.

Tín dụng bổ sung trên Nền tảng Google Maps

Tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức ứng phó khủng hoảng và tổ chức truyền thông tin tức

Chúng tôi đang mở rộng phạm vi cung cấp Nền tảng Google Maps cho các chương trình công khai của Google hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, công ty khởi nghiệp, ứng phó khủng hoảng và các hãng truyền thông tin tức. Người dùng hiện tại của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hiện đang sử dụng Nền tảng Google Maps khoản tín dụng mà bạn tài trợ sẽ được chuyển sang tín dụng trên Nền tảng Google Maps.

Xem Chương trình công khai để tìm hiểu cách đăng ký để nhận tín dụng trên Nền tảng Google Maps.

Quản lý thông tin thanh toán trong Cloud Console

Quản lý thông tin thanh toán

 1. Chọn một dự án trong Cloud Console:

  Chuyển đến trang Thanh toán

 2. Thực hiện các tác vụ quản lý sau:

  • Xem thông tin tổng quan về tài khoản thanh toán, thanh toán và thêm thông tin thanh toán quản trị viên tài khoản từ trang Tổng quan. Bạn nên dùng nhiều Chủ sở hữu dự án và Quản trị viên thanh toán, để bạn luôn hãy tuyển một người đảm nhiệm các vai trò này cho nhóm của bạn.
  • Tạo ngân sách và cảnh báo trên Ngân sách và .
  • Xem lịch sử giao dịch của bạn và tải hoá đơn xuống từ Giao dịch.
  • Xuất dữ liệu thanh toán trên trang Xuất dữ liệu thanh toán.
  • Định cấu hình tài khoản thanh toán và danh bạ của bạn trên Cài đặt thanh toán .
  • Thiết lập phương thức thanh toán trên trang Phương thức thanh toán.

Tạo ngân sách và đặt thông báo

Bạn có thể tạo ngân sách cho một dự án trên Google Cloud để tránh bất ngờ trên hoá đơn của bạn và giám sát toàn bộ từ một nơi. Với ngân sách, bạn có thể tạo cảnh báo gửi email đến quản trị viên thanh toán của mình khi khoản phí vượt quá một số tiền nhất định.

Giao diện dòng lệnh

Cách tạo ngân sách và đặt thông báo trong một dự án trên Google Cloud:

 • Trong Cloud Console, hãy chuyển đến trang Thanh toán:

  Chuyển đến trang Thanh toán
 • Chọn Ngân sách và cảnh báo và sau đó nhấp vào Tạo ngân sách để bắt đầu tạo cho dự án Cloud của mình.
 • Xác định ngân sách của bạn trong phần Đặt ngân sách và chỉ định tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn nhận cảnh báo qua email trong các Phần Đặt thông báo về ngân sách.
 • Chọn Hoàn tất để đặt ngân sách và bật cảnh báo cho Dự án trên đám mây. Nếu bạn có nhiều Dự án trên đám mây, bạn phải đặt ngân sách riêng và cảnh báo trong từng dự án.

gcloud

Bật API cần thiết để tạo ngân sách thanh toán.

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  billingbudgets.googleapis.com

Hãy đặt ngân sách để cảnh báo ở mức chi tiêu thực tế 50% và đặt lại ở mức 75% mức chi tiêu dự đoán.

gcloud billing budgets create \
  --project "PROJECT" \
  --billing-account="BILLING_ACCOUNT" \
  --display-name="BUDGET_NAME" \
  --budget-amount=AMOUNTUSD \
  --threshold-rule=percent=0.5 \
  --threshold-rule=percent=0.75,basis=forecasted-spend

Đọc thêm về chính sách SDK Google Cloud , Cài đặt Cloud SDK , và các lệnh sau: