Zarządzanie wersjami aplikacji

W tym artykule omówiono sprawdzone metody zarządzania wersjami aplikacji Google Chat. Konkretne zalecenia zależą od typu punktu końcowego używanego w aplikacji:

  • HTTP
  • Google Apps Script
  • Cloud Pub/Sub

Niezależnie od używanego typu punktu końcowego każda instancja aplikacji w Google Chat jest obsługiwana przez jeden projekt Google Cloud. Polecamy te metody:

  • Utwórz osobny projekt Cloud dla każdego typu wersji (np. deweloperskiej, testowej i produkcyjnej).
  • Nadaj aplikacji odpowiednią nazwę
  • Kieruj każdą aplikację do innego punktu końcowego, z którego każdy reprezentuje inną wersję.

Aby szybko rozróżniać poszczególne wersje aplikacji, przydatne może być oznaczenie każdej ikony aplikacji innym symbolem.

Aplikacje HTTP

W przypadku aplikacji HTTP możesz utworzyć 3 projekty Cloud: 1 wskazujący na HEAD – do szybkiego testowania iteracyjnego oraz 2 kolejne do reprezentowania kompilacji testowych i produkcyjnych.

Projekt Premiera Nazwa aplikacji URL aplikacji
1 GŁÓWNA Aplikacja z listą zadań (HEAD) http://example.com/api/myapp/head
2 Test Aplikacja z listą zadań (testowa) http://example.com/api/myapp/test
3 Produkcyjny Aplikacja z listą zadań http://example.com/api/myapp/

Aby przesunąć aplikację w dół w cyklu wersji, po prostu przekaż poprzednią wersję pod istniejący URL.

Załóżmy, że zakończyłeś testowanie aplikacji na http://example.com/api/myapp/test. Aby opublikować tę aplikację w wersji produkcyjnej, przekaż ją do http://example.com/api/myapp/.

Aplikacje Cloud Pub/Sub

W przypadku aplikacji Cloud Pub/Sub zalecamy ten sam model wdrożenia co w przypadku aplikacji HTTP, z tym dodaniem:

  • Każda wersja aplikacji powinna używać własnego tematu Cloud Pub/Sub.

Aplikacje Apps Script

Każda instancja aplikacji Apps Script ma własny identyfikator wdrożenia i numer wersji.

Wdrożenie HEAD zawsze wskazuje wersję 0. Każdy dodatkowy identyfikator wdrożenia mapuje się na inną wersję aplikacji Apps Script. Aby zarządzać wersjami tych aplikacji, utwórz osobny projekt Cloud dla każdej wersji, a następnie zmapuj każdy identyfikator wdrożenia na odpowiedni projekt Cloud. Więcej informacji znajdziesz w tabeli poniżej.

Projekt Premiera Nazwa aplikacji Identyfikator wdrożenia Wersja Apps Script
1 GŁÓWNA Aplikacja z listą zadań (HEAD) {Identyfikator wdrożenia nagłówka} 0
2 Test Aplikacja z listą zadań (testowa) {identyfikator wdrożenia 2} 2
3 Produkcyjny Aplikacja z listą zadań {deployment ID 3} 3

Aby przenieść aplikację Apps Script w dół cyklu wersji, możesz utworzyć nową wersję, tworząc nowe wdrożenie i wybierając Nowe jako numer wersji. Potem możesz zaktualizować aplikację produkcyjną przy użyciu tego nowego identyfikatora wdrożenia.