Publikowanie aplikacji Google Chat

Po utworzeniu aplikacji do obsługi czatu możesz ją opublikować, aby była dostępna dla wybranych osób lub grup, wszystkich osób w organizacji Google Workspace albo wszystkich użytkowników Google Chat.

Jak użytkownicy znajdują aplikacje Google Chat i z nich korzystają

Aby odkryć aplikacje Google Chat, użytkownicy mogą wykonać dowolną z tych czynności:

 • Wyszukiwanie i instalowanie aplikacji z Google Chat.
 • wejść w interakcję z aplikacją, która została dodana do pokoju czatu;
 • znaleźć tę aplikację w panelu czatów po tym, jak administrator Google Workspace zainstalował ją w jego imieniu.

Aby zacząć korzystać z aplikacji, użytkownicy Google Chat mogą rozpocząć czat z tą aplikacją lub dodać ją do pokoju. Użytkownicy mogą też dodać aplikację, używając @ wzmianki. Ten przykład pokazuje, jak użytkownik @ wspomina o aplikacji do obsługi czatu, aby dodać ją do pokoju:

dodając aplikację do pokoju, wpisując @ w wiadomości.

Administratorzy Google Workspace mogą też znaleźć aplikacje do obsługi czatu w Google Workspace Marketplace i zainstalować je dla użytkowników w organizacji. Gdy administratorzy zainstalują aplikację do obsługi czatu, pojawi się ona w panelu czatu użytkowników.

Administratorzy Google Workspace mogą też zarządzać używaniem aplikacji do obsługi czatu i dodawać je do listy dozwolonych w swojej organizacji Google Workspace. Jeśli tworzysz aplikację do obsługi czatu dla organizacji, która korzysta z list dozwolonych, musisz poprosić administratora o dodanie Twojej aplikacji do obsługi czatu do tej listy, tak aby użytkownicy mogli ją znaleźć i z niej korzystać. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji pomocy dla administratorów Google Workspace w artykule Zezwalanie użytkownikom na instalowanie aplikacji na czacie.

Konfigurowanie i publikowanie aplikacji do obsługi czatu za pomocą konsoli Google Cloud

Aby opublikować aplikację do obsługi czatu i udostępnić ją innym, zwykle musisz wykonać te czynności:

 1. Włączanie i konfigurowanie interfejsu Google Chat API Konfigurując ten interfejs API, przyznajesz innym użytkownikom Google Chat dostęp do aplikacji Google Chat w celach testowych.
 2. Opublikuj aplikację za pomocą pakietu SDK Google Workspace Marketplace. Możesz skonfigurować aplikację do obsługi czatu tak, aby była dostępna dla użytkowników w Twojej organizacji Google Workspace lub dla wszystkich użytkowników Google Chat.
 3. Jeśli Twoja organizacja korzystająca z Google Workspace zarządza dostępem do aplikacji do obsługi czatu, poproś administratora Google Workspace o dodanie aplikacji do listy dozwolonych organizacji.

Ustawienia widoczności i publikowania w aplikacji Google Chat

W tabeli poniżej dowiesz się, jak skonfigurować ustawienia interfejsu Google Chat API i pakietu SDK Google Workspace Marketplace w zależności od odbiorców aplikacji do obsługi czatu:

Docelowi użytkownicy aplikacji Metoda uwierzytelniania Ustawienia interfejsu Google Chat API Ustawienia pakietu SDK Google Workspace Marketplace Gdzie jest opublikowana moja aplikacja do obsługi czatu?
Twój mały zespół Uwierzytelnij się jako użytkownik lub aplikacja. W ustawieniu Widoczność określ osoby lub Grupy dyskusyjne Google, które mają dostęp do aplikacji.

Jeśli Twoje konto Google Workspace wymaga umieszczenia aplikacji na liście dozwolonych, możesz podać maksymalnie 5 adresów e-mail (nie możesz określić grup dyskusyjnych Google).

Nie musisz konfigurować pakietu SDK Google Workspace Marketplace na potrzeby aplikacji do obsługi czatu. Członkowie zespołu mogą znaleźć Twoją aplikację do obsługi czatu i z niej korzystać w Google Chat.
Twój duży zespół Uwierzytelnij się jako użytkownik lub aplikacja. W ustawieniu Widoczność określ osoby lub Grupy dyskusyjne Google, które mają przetestować Twoją aplikację do obsługi czatu.

Po zakończeniu testów opublikuj aplikację do obsługi czatu w swojej organizacji korzystającej z Google Workspace, korzystając z ustawień w pakiecie SDK Google Workspace Marketplace.

Ustaw Widoczność aplikacji na Prywatna.

Wybierz Ustawienia instalacji na Osoba fizyczna + Administracja.

Jeśli Twoje konto Google Workspace wymaga umieszczenia aplikacji na liście dozwolonych, poproś administratora o dodanie Twojej aplikacji do obsługi czatu, aby użytkownicy mogli ją znaleźć i z niej korzystać. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji pomocy dla administratorów Google Workspace w artykule Zezwalanie użytkownikom na instalowanie aplikacji na czacie.

Każda osoba w Twojej organizacji Google Workspace może znaleźć i zainstalować Twoją aplikację do obsługi czatu w Google Chat oraz wyświetlić aplikację w Google Workspace Marketplace. Użytkownicy i administratorzy Google Workspace mogą instalować Twoją aplikację z Marketplace.

Twoja organizacja korzystająca z Google Workspace Uwierzytelnij się jako użytkownik lub aplikacja. W ustawieniu Widoczność określ osoby lub Grupy dyskusyjne Google, które mają przetestować Twoją aplikację do obsługi czatu.

Po zakończeniu testów opublikuj aplikację do obsługi czatu w swojej organizacji korzystającej z Google Workspace, korzystając z ustawień w pakiecie SDK Google Workspace Marketplace.

Ustaw Widoczność aplikacji na Prywatna.

Wybierz Ustawienia instalacji na Osoba fizyczna + Administracja.

Każda osoba w Twojej organizacji Google Workspace może znaleźć i zainstalować Twoją aplikację do obsługi czatu w Google Chat oraz wyświetlić aplikację w Google Workspace Marketplace. Tylko administratorzy Google Workspace mogą instalować Twoją aplikację z Marketplace.

Wszyscy (publiczna aplikacja do obsługi czatu) Uwierzytelnij się jako użytkownik lub aplikacja. W ustawieniu Widoczność określ osoby lub Grupy dyskusyjne Google, które mają przetestować Twoją aplikację do obsługi czatu.

Po zakończeniu testów opublikuj aplikację do obsługi czatu publicznie przy użyciu ustawień w Google Workspace Marketplace.

Ustaw Widoczność aplikacji na Publiczna.

Wybierz Ustawienia instalacji na Osoba fizyczna + Administracja

Każdy użytkownik Google Workspace może znaleźć i zainstalować Twoją aplikację do obsługi czatu w Google Chat oraz wyświetlić ją w Google Workspace Marketplace. Tylko administratorzy Google Workspace mogą instalować Twoją aplikację z Marketplace.

Włączanie i konfigurowanie interfejsu Google Chat API

Skonfiguruj projekt aplikacji w konsoli Google Cloud i włącz interfejs Google Chat API:

 1. Kliknij przycisk poniżej, aby utworzyć nowy projekt (lub wybrać istniejący) i dodać do niego konto usługi. Nadaj kontu usługi rolę właściciela projektu.
  Włączanie interfejsu API
 2. Zapisz pobrany klucz JSON. Aplikacja może używać tego klucza do uwierzytelniania wiadomości wysyłanych asynchronicznie do pokoi.
 3. Otwórz projekt w . Na liście interfejsów API kliknij Google Chat API.
 4. Wybierz kartę Konfiguracja i wpisz informacje o aplikacji zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

Gdy zapiszesz konfigurację aplikacji, będzie ona dostępna dla określonych użytkowników w organizacji Google Workspace.

Ustawienia konfiguracji interfejsu Google Chat API

Pole Opis
Nazwa aplikacji Nazwa, której używają użytkownicy podczas interakcji z Twoją aplikacją Google Chat.
URL awatara Adres URL HTTPS wskazujący kwadratowy obraz (np. PNG lub JPEG) o wymiarach co najmniej 128 × 128, który będzie wyświetlany jako awatar w aplikacji Google Chat.
Opis Opis funkcji aplikacji do obsługi czatu widoczny pod jej nazwą.
Funkcje Zestaw pól, które określają sposób interakcji aplikacji Google Chat z użytkownikami:
 • Odbieranie wiadomości 1:1: użytkownicy mogą znaleźć aplikację Google Chat i wysłać do niej wiadomość bezpośrednio w Google Chat.
 • Dołączanie do pokoi i rozmów grupowych: użytkownicy mogą dodawać aplikację Google Chat do pokoi i rozmów grupowych.
Ustawienia połączenia Punkt końcowy aplikacji do obsługi czatu, czyli jeden z tych punktów:
 • App URL: punkt końcowy HTTPS hostujący implementację aplikacji do obsługi czatu.
 • Projekt Apps Script: identyfikator wdrożenia projektu Apps Script, w którym zaimplementowano aplikację do obsługi czatu.
 • Nazwa tematu Cloud Pub/Sub: temat Cloud Pub/Sub, który aplikacja do obsługi czatu subskrybuje jako punkt końcowy.
 • Dialogflow: rejestruje aplikację Google Chat za pomocą integracji Dialogflow. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji Dialogflow dotyczącej integracji z Google Chat.
Polecenia rozpoczynające się ukośnikiem Polecenia, które można wyświetlać użytkownikom w Google Chat. Umożliwia użytkownikom wyświetlanie głównych działań w aplikacji do obsługi czatu w Google Chat i wybranie określonego działania, z którym chcą wejść w interakcję.
Podgląd linków Wzorce adresów URL rozpoznawane przez aplikację do obsługi czatu i zawierające dodatkowe treści, gdy użytkownicy wysyłają linki. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Podgląd linków.
Widoczność Maksymalnie 5 osób lub co najmniej 1 grupa dyskusyjna Google, które mogą wyświetlać i instalować aplikację do obsługi czatu. Użyj tego pola, aby przetestować aplikację Google Chat lub udostępnić ją członkom zespołu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Ustawienia widoczności i publikowania aplikacji Google Chat.

Przyznawanie uprawnień do konfiguracji aplikacji

Dostęp do strony konfiguracji aplikacji możesz przyznać wybranym użytkownikom. Aby to zrobić, użyj ról uprawnień Właściciel aplikacji do obsługi czatu i Wyświetlający aplikacje do obsługi czatu. Użytkownicy z tymi rolami nie mogą przejść do strony konfiguracji aplikacji przez panel Interfejsy API i usługi, ale mogą uzyskać dostęp do strony konfiguracji, przechodząc do konsoli swojego projektu w ten sposób:

https://console.developers.google.com/apis/api/chat.googleapis.com/hangouts-chat?project=PROJECT_ID

Publikowanie aplikacji za pomocą pakietu SDK Google Workspace Marketplace

Pakiet SDK Google Workspace Marketplace umożliwia:

 • Opublikuj aplikację publicznie i pozwól użytkownikom Google Chat dodać Twoją aplikację do obsługi czatu do pokoju.
 • Opublikuj aplikację w swojej domenie.
 • Zadbaj o to, by Twoja aplikacja była widoczna dla administratorów Google Workspace, aby mogli zainstalować ją u użytkowników w swojej organizacji. Aby aplikacja była widoczna dla administratorów Google Workspace, musi obsługiwać wiadomości bezpośrednie.

Zanim opublikujesz aplikację za pomocą pakietu SDK Google Workspace Marketplace, wykonaj te czynności:

 1. Przetestuj aplikację do obsługi czatu, zainstalując ją z Google Chat. Upewnij się, że aplikacja jest w pełni funkcjonalna i nie jest w toku.
 2. Przejrzyj wymagania dotyczące publikacji i upewnij się, że aplikacja je spełnia. Zobacz Obszary sprawdzania.
 3. Zapisz numer wersji aplikacji – jest potrzebny do skonfigurowania pakietu SDK Google Workspace Marketplace.

Aby opublikować aplikację, zapoznaj się z artykułem Omówienie: publikowanie aplikacji.

Wyłączanie aplikacji do obsługi czatu

Po zapisaniu strony konfiguracji pojawi się pole Stan aplikacji. W tym polu możesz określić, czy aplikacja ma być aktywna czy wyłączona.

Aby wyłączyć aplikację do obsługi czatu:

 1. Otwórz konsolę Google Cloud.
 2. W razie potrzeby wybierz projekt Google Cloud hostujący aplikację Google Chat:
  1. Obok opcji „Google Cloud” kliknij strzałkę w dół . Pojawi się okno z listą bieżących projektów.
  2. Wybierz projekt hostujący przeniesioną aplikację Google Chat.
  3. Kliknij Otwórz.
 3. Wyszukaj „Google Chat API” i kliknij Google Chat API.
 4. Kliknij Zarządzaj.
 5. Kliknij Konfiguracja.
 6. W sekcji „Stan aplikacji” wybierz Wyłączona.
 7. Kliknij Zapisz.