Görüşme İşlemleri 13 Haziran 2023'te kullanımdan kaldırılacaktır. Daha fazla bilgi için Görüşme İşlemlerinin kullanımdan kaldırılması sayfasına göz atın.

Sohbet modelleri oluşturma

İleti dizisi modeli, kullanıcıların İşlemlerinize ne söyleyebileceğini ve İşlemlerinizin kullanıcılara nasıl yanıt verdiğini tanımlar. Model, türler, sahneler ve istemler, görüşme modelinizin temel yapı taşlarıdır. Action'larınızdan biri çağrıldıktan sonra Google Asistan, kullanıcıyı bu Action'a verir ve Action, aşağıdakiler dahil olmak üzere görüşme modelinize göre kullanıcıyla görüşme başlatır:

  • Geçerli kullanıcı istekleri: Kullanıcıların İşlemlerinize ne söyleyebileceklerini tanımlamak için Asistan NLU'yu artıran bir niyet koleksiyonu oluşturursunuz. Böylece İşlemlerinize özgü istekleri anlayabilir. Her amaç, kullanıcıların bu amaca ulaşmak için neler söyleyebileceğini açıklayan eğitim ifadeleri tanımlar. Asistan NLU bu eğitim ifadelerini benzer ifadeler içerecek şekilde genişletir ve bu ifadeler toplandığında niyetin dil modeli ortaya çıkar.

  • İşlem mantığı ve yanıtları: Sahneyi işler, gerekli mantığı yürütür ve kullanıcıya geri dönmek için istemler oluşturur.

Şekil 1. Görüşme modeli, kullanıcı deneyiminizi tanımlayan amaçlar, türler, sahneler ve istemlerden oluşur. Çağrı için uygun olan niyetler, görüşmelerinizde eşleştirme yapmak için de geçerlidir.

Geçerli kullanıcı istekleri tanımlama

Kullanıcıların İşlemlerinize ne söyleyebileceğini tanımlamak için amaçları ve türleri birlikte kullanırsınız. Kullanıcı amaçları ve türleri, Asistan NLU'yı kendi dil modellerinizle geliştirmenize olanak tanır. Sistem niyetleri ve türleri, Action'ınızdan çıkmak isteyen kullanıcılar gibi yerleşik dil modellerinden ve etkinlik algılamadan veya hiçbir girişi algılamayan Asistan'dan yararlanmanızı sağlar.

Kullanıcı amaçları oluşturma

Kullanıcı amaçları, kullanıcıların Action'larınıza neler söyleyebileceğini tanımlayan kendi eğitim ifadelerinizi tanımlamanıza olanak tanır. Asistan NLU, kullanıcılarınızın söylediklerini anlamak için bu ifadeleri kullanır. Kullanıcılar, kullanıcı amacının dil modeliyle eşleşen bir şey söylediğinde Asistan, amaç ile eşleşir ve İşleminizi bildirir. Böylece siz de mantığı uygulayabilir ve kullanıcılara yanıt verebilirsiniz.

Sistem amaçları oluşturma

Sistem amaçları, kullanıcıların Action'ınızdan çıkmak isteyen veya kullanıcı girişinin zaman aşımına uğraması gibi sık karşılaşılan etkinlikler için önceden tanımlanmış dil modelleriyle amaçlardan yararlanmanızı sağlar. Sistem amaçları oluşturmak için:

Özel türler oluşturma

Özel türler, tek bir anahtarla eşlenmesi gereken bir değer grubunu anlamak için NLU'yı eğitmek amacıyla kendi tür belirtiminizi oluşturmanıza olanak tanır.

Özel tür oluşturmak için:

İşlem mantığı ve yanıtları oluşturma

Asistan NLU, kullanıcı isteklerini intent'lerle eşleştirir. Böylece Action'ınız, sahnelerde işleyebilir. Sahneler, bir görüşme sırasında etkinlikleri işlemenizi sağlayan güçlü mantık yürütme araçlarıdır.

Sahne oluşturma

Aşağıdaki bölümlerde sahnelerin nasıl oluşturulacağı ve her sahnenin yaşam döngüsü aşaması için işlevin nasıl tanımlanacağı açıklanmaktadır.

Sahne oluşturmak için:

Tek seferlik kurulumu tanımla

Bir sahne ilk kez etkinleştirildiğinde Giriş yap aşamasında bir defalık görevler gerçekleştirebilirsiniz. Giriş aşaması, yalnızca bir kez yürütülür ve bir sahnenin yürütme döngüsünde çalışmayan tek aşamadır.

Koşulları kontrol edin

Koşullar, sahne yürütme akışını kontrol etmek için slot doldurmayı, oturum depolamasını, kullanıcı depolama alanını ve ev depolama parametrelerini kontrol etmenizi sağlar.

Slot doldurmayı tanımla

Slotlar, kullanıcı girişinden yazılan parametreleri çıkarmanızı sağlar.

Slot değeri eşlemesi

Çoğu durumda, önceki bir intent eşleşmesi, karşılık gelen bir sahnenin alan değerlerini kısmen veya tamamen dolduran parametreleri içerebilir. Bu durumlarda, alan adı intent parametresi adıyla eşleşiyorsa intent parametreleri tarafından doldurulan tüm alanlar, sahnenin alan doldurma işlemiyle eşlenir.

Örneğin, bir kullanıcı "Büyük bir vanilya kahvesi sipariş etmek istiyorum" diyerek bir içecek sipariş etme niyetiyle eşleşiyorsa bu boyut aynı slotları tanımlıyorsa boyut, aroma ve içecek türü için mevcut alanlar ilgili sahnede doldurulmuş olarak kabul edilir.

Süreç girişi

Bu aşamada Asistan NLU'nın kullanıcı girişini intent'lerle eşleştirmesini sağlayabilirsiniz. İstenen amaçları sahneye ekleyerek belirli bir sahneyle amaç eşleşmesini kapsamlandırabilirsiniz. Bu sayede Asistan'a, belirli sahneler etkin olduğunda belirli amaçlarla eşleşmesini söyleyerek sohbet akışını kontrol edebilirsiniz.