ประเภทส่วนเสริม

หน้านี้แสดงภาพรวมทั่วไปของส่วนเสริม 2 ประเภทที่คุณสร้างได้ ได้แก่ ส่วนเสริมของ Google Workspace และส่วนเสริมเอดิเตอร์ ประเภทส่วนเสริมเหล่านี้แตกต่างกันในแต่ละแอปพลิเคชัน วิธีการสร้าง และข้อจํากัดของแอปพลิเคชัน

ส่วนเสริมของ Google Workspace

ส่วนเสริมของ Google Workspace คือส่วนเสริมเวอร์ชันล่าสุดและมีความสามารถหลายอย่าง เช่น

 • สร้างส่วนเสริมเพียงรายการเดียวสําหรับแอป Google Workspace หลายรายการ: คุณสามารถสร้างและจัดการส่วนเสริม Google Workspace รายการเดียวเพื่อขยายแอปของ Google Workspace หลายรายการได้แทนการใช้ส่วนเสริมสําหรับ Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์ และเครื่องมือแก้ไข

 • เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์: ไอคอนส่วนเสริมจะปรากฏโดยค่าเริ่มต้นในแผงด้านขวาของแอปโฮสต์ของส่วนเสริม

 • สร้างประสบการณ์การใช้งานในหน้าแรก: คุณสามารถสร้างหน้าแรกทีละรายการสําหรับแต่ละแอป Google Workspace ที่ส่วนเสริมของคุณขยาย หรือใช้หน้าแรกเดียวกันในหลายๆ แอป

 • แสดงบริบทของผู้ใช้ในส่วนเสริม: คุณสามารถออกแบบส่วนเสริมของ Google Workspace ให้แสดงอินเทอร์เฟซเฉพาะสําหรับแอปโฮสต์ของส่วนเสริมได้ เช่น ส่วนเสริมจะแสดงข้อมูลจากอีเมลหรือกิจกรรมในปฏิทินของส่วนเสริม หรือแนะนําการดําเนินการตามหน้าแอป Google Workspace ปัจจุบันได้

 • ใช้อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: สร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้จากองค์ประกอบวิดเจ็ตในตัวที่ได้รับจากบริการ Apps Script Card โดยไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน HTML หรือ CSS เพื่อกําหนดอินเทอร์เฟซเหล่านี้

 • ขยายไคลเอ็นต์บนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่สําหรับ Gmail: หากส่วนเสริม Google Workspace ขยายการใช้งาน Gmail คุณสามารถใช้ทั้ง Gmail เวอร์ชันเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากสร้างส่วนเสริม Google Workspace ที่ขยาย Gmail คุณไม่จําเป็นต้องออกแบบส่วนเสริมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เวอร์ชันแยกต่างหาก โดยระบบจะใช้อินเทอร์เฟซเดียวกันทุกที่

 • ใช้รันไทม์ที่ต้องการ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ Apps Script คุณสามารถพัฒนาส่วนเสริมของ Google Workspace ได้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานสําหรับโฮสติ้ง, เครื่องมือสําหรับการพัฒนา, ระบบควบคุมแหล่งที่มา, ภาษาเขียนโค้ด และไลบรารีโค้ดที่ต้องการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สร้างส่วนเสริมในภาษาการเขียนโค้ด

ส่วนเสริมเอดิเตอร์

ส่วนเสริมเอดิเตอร์ขยายแอปพลิเคชันใดๆ ของ Google Editor เช่น เอกสาร ชีต สไลด์ หรือฟอร์ม ส่วนเสริมเครื่องมือแก้ไขแต่ละประเภท (เช่น ส่วนเสริมของชีต) จะมีชุดความสามารถ ข้อจํากัด และการใช้งานพิเศษเฉพาะสําหรับประเภทนั้นๆ เมื่อสร้างส่วนเสริมของเอดิเตอร์ คุณควรเข้าใจรายละเอียดสําหรับผู้แก้ไขเหล่านี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนเสริมสําหรับเอดิเตอร์ที่ต้องการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ส่วนเสริมของเครื่องมือแก้ไขจะทําให้งานของเครื่องมือแก้ไขทั่วไปทํางานได้โดยอัตโนมัติ เช่น การสร้างไฟล์ การแก้ไข การจัดรูปแบบ และการย้ายข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน อินเทอร์เฟซส่วนเสริมของเอดิเตอร์จะปรับแต่งได้ตามต้องการ

ส่วนเสริมของเอดิเตอร์จะทํางานต่างจากส่วนเสริมของ Google Workspace ในลักษณะดังนี้

 • ส่วนเสริมเครื่องมือแก้ไขสามารถสร้างอินเทอร์เฟซที่ประกอบด้วยรายการเมนู กล่องโต้ตอบ และแถบด้านข้าง กล่องโต้ตอบและแถบด้านข้างของส่วนเสริมจะกําหนดโดยใช้ HTML และ CSS มาตรฐาน
 • ส่วนเสริมของเอดิเตอร์จะมีกฎการให้สิทธิ์พิเศษ เนื่องจากมีการสร้าง แก้ไข หรือโต้ตอบกับไฟล์ภายใน Google ไดรฟ์ คุณควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรการให้สิทธิ์ส่วนเสริมเอดิเตอร์ขณะพัฒนาส่วนเสริมของเอดิเตอร์
 • ไฟล์ที่สร้างและอัปเดตในเครื่องมือแก้ไขแต่ละรายการจะมีโครงสร้างเฉพาะ เช่น งานนําเสนอใน Google สไลด์ประกอบด้วยหน้าเว็บที่สามารถเป็นสไลด์ โฆษณาหลัก หรือเลย์เอาต์ คุณควรเข้าใจโครงสร้างของไฟล์เหล่านี้ เนื่องจากส่วนเสริมมักจะโต้ตอบกับโครงสร้างเมื่ออ่านหรือแก้ไขไฟล์
 • ส่วนเสริมเครื่องมือแก้ไขใช้งานได้ในไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปเท่านั้น ไม่ใช่ Android หรือ iOS
 • ส่วนเสริมเอดิเตอร์ต้องสร้างใน Apps Script