Reports API: wymagania wstępne

Warunkiem wstępnym korzystania z interfejsu API jest założenie, że wszystkie kroki konfiguracji zostały wykonane.

Konfiguracja interfejsu API Opis
Konfigurowanie podstawowych funkcji
  • Utwórz konto Google Workspace i utwórz administratora. Konta użytkowników i przekazywanie uprawnień administratora możesz tworzyć w konsoli administracyjnej Google Workspace lub przy użyciu interfejsu Directory API.
    Interfejs Reports API dotyczy kont Google Workspace, Google Workspace for Education i Google Workspace for Government.
  • Zapoznaj się z konsolą administracyjną Google Workspace, którą znajdziesz na stronie admin.google.com. Więcej informacji znajdziesz w artykule Używanie konsoli administracyjnej.
  • Korzystanie z interfejsu API musi mieć uprawnienie administratora Raporty. Superadministrator ma te uprawnienia. W przypadku administratorów delegowanych utwórz niestandardową rolę administratora.
Konfigurowanie projektu w konsoli API Google Za pomocą konsoli API możesz zarządzać wykorzystaniem aplikacji w odniesieniu do danych o ruchu oraz ich członkostwie i uwierzytelnianiem. Skonfiguruj nowy projekt w konsoli Google API i aktywuj w nim usługę Reports API. Więcej informacji o konsoli interfejsów API znajdziesz w tym artykule.