Projektowanie interakcji użytkowników

Na tej stronie opisujemy, jak wdrożyć interaktywność użytkownika w aplikacjach Google Chat. Od wiadomości tekstowych po graficzne interfejsy użytkownika oparte na kartach – aplikacje do obsługi czatu obsługują interaktywność na kilka sposobów:

 • Prezentacja aplikacji Google Chat użytkownikom
 • Odpowiadanie na interakcje w Google Chat
 • Wiadomości na karcie
 • Okna
 • Polecenia rozpoczynające się ukośnikiem
 • Podgląd linków
 • dodawanie @wzmianek o użytkownikach w wiadomości,

Prezentacja aplikacji Google Chat użytkownikom

Możesz dodać użytkowników i pokoje do aplikacji Google Chat za pomocą wiadomości powitalnej, która szczegółowo opisuje, jak działa ta aplikacja i jak można z niej korzystać.

Skuteczna wiadomość powitalna ma taką strukturę:

 • Przywitaj się. Wybierz odpowiedni styl wypowiedzi i ton rozmowy.
 • Opisz krótko, jak działa Twoja aplikacja Google Chat. Przedstaw swoją aplikację do obsługi czatu, mówiąc jednym lub dwoma zdaniami, co można z niej zrobić.
 • Powiedz widzom, jak zacząć Powiedz użytkownikom, jak korzystać z Twojej aplikacji do obsługi czatu. Jeśli Twoja aplikacja do obsługi czatu wymaga konfiguracji lub autoryzacji, możesz ich poprosić o jej ukończenie. Na przykład zaproponuj 1 lub 2 typowe polecenia po ukośniku.
 • Wyjaśnij, jak uzyskać pomoc i jak przesłać opinię. Na zakończenie powiedz, jak mogą uzyskać pomoc lub przekazać opinię.

Ta wiadomość powitalna aplikacji Google Chat przygotowuje użytkowników do osiągnięcia sukcesu:

Przykład wiadomości wprowadzającej do planowania aplikacji Google Chat.

Otrzymywanie interakcji z Google Chat i odpowiadanie na nie

Aplikacja do obsługi czatu może otrzymywać interakcje użytkowników i reagować na nie, tzw. zdarzenia interakcji z aplikacją do obsługi czatu. Interakcje opisane na tej stronie to wszystkie interakcje z Google Chat, ale mogą też obejmować inne interakcje, np. dodawanie lub usuwanie aplikacji Google Chat do pokoju.

Wysyłaj wiadomości dotyczące karty

Wiadomości kart to elementy interfejsu, które mogą zawierać zarówno interaktywne, jak i statyczne widżety, takie jak tekst, obrazy oraz przyciski, które aplikacje do obsługi czatu mogą wysyłać do użytkowników i pokoi. Jeśli Twoja aplikacja do obsługi czatu musi zbierać informacje od użytkowników, przedstawiać im szczegółowe informacje lub pomagać im w wykonaniu kolejnych czynności, wyślij wiadomość na karcie.


Projektuj karty i wyświetl ich podgląd w kreatorze kart.

Otwórz kreator kart

Oto wiadomość na karcie z aplikacji Google Chat:

Aplikacja Google Chat wysyła wiadomość z kartą.

Otwieranie okien w wiadomościach

Okna to oparte na kartach interfejsy, które użytkownik może otworzyć, aby wejść w interakcję z aplikacją Google Chat. W oknach możesz sekwencyjnie wiązać ze sobą kilka komunikatów kart, co pomaga użytkownikom w wykonywaniu wieloetapowych procesów, takich jak wypełnianie danych formularzy.

W tym przykładzie aplikacja do obsługi czatu otwiera okno, w którym można uzyskać dane kontaktowe użytkownika, który nadaje ukośnikowi /createContact polecenie:

Okno zbierania informacji o nowym kontakcie od użytkownika.

Skonfiguruj polecenia po ukośniku

Polecenia po ukośniku umożliwiają rejestrowanie i reklamowanie określonych poleceń, które użytkownicy mogą wydać aplikacji do obsługi czatu, wpisując polecenie rozpoczynające się od ukośnika (/), np. /help.

Poniżej znajdziesz listę poleceń po ukośniku dostępnych w aplikacji Cymbal Chat:

Aby wejść w interakcję z aplikacją Google Chat, wybierz polecenie po ukośniku.

Gdy skonfigurujesz podgląd linków do aplikacji Google Chat, za każdym razem, gdy ktoś udostępni pasujący link, użytkownicy będą mogli go wyświetlić, dołączając kartę do wiadomości.

Za pomocą poniższej aplikacji do obsługi klienta pracownicy obsługi klienta mogą wyświetlać podgląd linków do zgłoszeń udostępnionych w pokoju czatu, dołączając kartę z informacjami o danym zgłoszeniu.

Podgląd linku został wyświetlony w wiadomości na karcie.

dodawanie @wzmianek o użytkownikach w wiadomości,

Twoja aplikacja do obsługi czatu może dodać@wzmianki o wybranych lub wszystkich użytkownikach w pokoju, aby powiadomić ich o wiadomości. Zanim wspomnisz o pojedynczym użytkowniku, a zwłaszcza przed wspomnianiem o wszystkich użytkownikach w pokoju, zastanów się, czy jest to naprawdę konieczne i nie dodawaj @wzmianek o osobach.

Wspominanie o pojedynczych użytkownikach powoduje, że otrzymują oni powiadomienia i przerywają im wszystkie inne czynności. Wzmianka o wszystkich użytkownikach w pokoju powoduje wysłanie powiadomienia. Zbyt często wspominasz o różnych osobach, ponieważ Twoja aplikacja Google Chat może być dla nich irytująca i postrzegać ją jako spam.

Wspominanie o użytkownikach może być bardzo ważne lub pilne. Na przykład ta aplikacja Google Chat zawiera @wzmiankę o obszarze pełnym deweloperów oprogramowania, którzy informują o zbliżającym się zamrożeniu kodu i pozwalają im powiedzieć, że potrzebują trochę więcej czasu przed upływem terminu:

Aplikacja do obsługi czatu wysyła wiadomości do wszystkich użytkowników w pokoju.

Z drugiej strony ta aplikacja do obsługi czatu wspomina o kliencie bezpośrednio, by mu podziękować. Jest to uprzejme, ale nie zasługuje na powiadomienie:

Aplikacja do obsługi czatu służy do wysyłania wiadomości do jednego użytkownika.