ดูตัวอย่างลิงก์ที่มีชิปอัจฉริยะ

หน้านี้อธิบายวิธีสร้างส่วนเสริม Google Workspace ที่ช่วยให้ผู้ใช้ Google เอกสาร ชีต และสไลด์ดูตัวอย่างลิงก์จากบริการของบุคคลที่สามได้

ส่วนเสริมของ Google Workspace สามารถตรวจหาลิงก์ของบริการและแจ้งให้ผู้ใช้ดูตัวอย่าง คุณกำหนดค่าส่วนเสริมเพื่อดูตัวอย่างรูปแบบ URL หลายรายการได้ เช่น ลิงก์ไปยังเคสขอรับความช่วยเหลือ โอกาสในการขาย และโปรไฟล์พนักงาน

วิธีที่ผู้ใช้ดูตัวอย่างลิงก์

ผู้ใช้โต้ตอบกับชิปอัจฉริยะและการ์ดเพื่อดูตัวอย่างลิงก์

ผู้ใช้ดูตัวอย่างการ์ด

เมื่อผู้ใช้พิมพ์หรือวาง URL ลงในเอกสาร Google เอกสารจะแจ้งให้ผู้ใช้แทนที่ลิงก์ด้วยชิปอัจฉริยะ ชิปอัจฉริยะจะแสดงไอคอนและชื่อย่อหรือคำอธิบายเนื้อหาของลิงก์ เมื่อวางเมาส์เหนือชิป ผู้ใช้จะเห็นอินเทอร์เฟซของการ์ดที่แสดงตัวอย่างข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์หรือลิงก์

วิดีโอต่อไปนี้แสดงวิธีที่ผู้ใช้แปลงลิงก์เป็นชิปอัจฉริยะและแสดงตัวอย่างการ์ด

วิธีที่ผู้ใช้ดูตัวอย่างลิงก์ในชีตและสไลด์

ระบบไม่รองรับชิปอัจฉริยะของบุคคลที่สามกับการแสดงตัวอย่างลิงก์ในชีตและสไลด์ เมื่อผู้ใช้พิมพ์หรือวาง URL ลงในสเปรดชีตหรืองานนำเสนอ ชีต หรือสไลด์จะแจ้งให้ผู้ใช้แทนที่ลิงก์ด้วยชื่อเป็นข้อความที่ลิงก์แทนชิป เมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือชื่อลิงก์ ก็จะเห็นอินเทอร์เฟซของการ์ดที่แสดงตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับลิงก์

รูปภาพต่อไปนี้แสดงลักษณะที่ตัวอย่างลิงก์แสดงผลในชีตและสไลด์

ตัวอย่างลิงก์สําหรับชีตและสไลด์

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Apps Script

 • บัญชี Google Workspace
 • ส่วนเสริมของ Google Workspace หากต้องการสร้างส่วนเสริม ให้ทำตามquickstartนี้

Node.js

 • บัญชี Google Workspace
 • ส่วนเสริมของ Google Workspace หากต้องการสร้างส่วนเสริม ให้ทำตามquickstartนี้

Python

 • บัญชี Google Workspace
 • ส่วนเสริมของ Google Workspace หากต้องการสร้างส่วนเสริม ให้ทำตามquickstartนี้

Java

 • บัญชี Google Workspace
 • ส่วนเสริมของ Google Workspace หากต้องการสร้างส่วนเสริม ให้ทำตามquickstartนี้

ไม่บังคับ: ตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์กับบริการของบุคคลที่สาม

หากส่วนเสริมเชื่อมต่อกับบริการที่ต้องมีการให้สิทธิ์ ผู้ใช้ต้องตรวจสอบสิทธิ์กับบริการเพื่อดูตัวอย่างลิงก์ ซึ่งหมายความว่าเมื่อผู้ใช้วางลิงก์จากบริการของคุณลงในไฟล์เอกสาร ชีต หรือสไลด์เป็นครั้งแรก ส่วนเสริมจะต้องเรียกใช้กระบวนการให้สิทธิ์

หากต้องการตั้งค่าบริการ OAuth หรือข้อความแจ้งการให้สิทธิ์ที่กำหนดเอง โปรดดูคู่มือข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่าตัวอย่างลิงก์สำหรับส่วนเสริมของคุณ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กำหนดค่าการแสดงตัวอย่างลิงก์ในทรัพยากรการทำให้ใช้งานได้หรือไฟล์ Manifest ของส่วนเสริม
 2. สร้างอินเทอร์เฟซการ์ดและชิปอัจฉริยะสำหรับลิงก์

กำหนดค่าตัวอย่างลิงก์

หากต้องการกำหนดค่าการแสดงตัวอย่างลิงก์ ให้ระบุส่วนและช่องต่อไปนี้ในทรัพยากรการทำให้ใช้งานได้หรือไฟล์ Manifest ของส่วนเสริม

 1. ในส่วน addOns ให้เพิ่มช่อง docs เพื่อขยายเอกสาร ช่อง sheets เพื่อขยายชีต และช่อง slides เพื่อขยายสไลด์
 2. ในแต่ละช่อง ให้ใช้ทริกเกอร์ linkPreviewTriggers ที่มี runFunction (คุณกําหนดฟังก์ชันนี้ในส่วนสร้างชิปและการ์ดอัจฉริยะ)

  หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับช่องที่คุณระบุในทริกเกอร์ linkPreviewTriggers ได้ โปรดดูเอกสารอ้างอิงสำหรับไฟล์ Manifest ของ Apps Script หรือทรัพยากรการติดตั้งใช้งานสำหรับรันไทม์อื่นๆ

 3. ในช่อง oauthScopes ให้เพิ่มขอบเขต https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkpreview เพื่อให้ผู้ใช้ให้สิทธิ์ส่วนเสริมแสดงตัวอย่างลิงก์ในนามของตนได้

โปรดดูตัวอย่างในส่วน oauthScopes และ addons ของทรัพยากรการทำให้ใช้งานได้ต่อไปนี้ที่กำหนดค่าตัวอย่างลิงก์สำหรับบริการเคสขอรับความช่วยเหลือ

{
 "oauthScopes": [
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkpreview"
 ],
 "addOns": {
  "common": {
   "name": "Preview support cases",
   "logoUrl": "https://www.example.com/images/company-logo.png",
   "layoutProperties": {
    "primaryColor": "#dd4b39"
   }
  },
  "docs": {
   "linkPreviewTriggers": [
    {
     "runFunction": "caseLinkPreview",
     "patterns": [
      {
       "hostPattern": "example.com",
       "pathPrefix": "support/cases"
      },
      {
       "hostPattern": "*.example.com",
       "pathPrefix": "cases"
      },
      {
       "hostPattern": "cases.example.com"
      }
     ],
     "labelText": "Support case",
     "logoUrl": "https://www.example.com/images/support-icon.png",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Caso de soporte"
     }
    }
   ]
  },
  "sheets": {
   "linkPreviewTriggers": [
    {
     "runFunction": "caseLinkPreview",
     "patterns": [
      {
       "hostPattern": "example.com",
       "pathPrefix": "support/cases"
      },
      {
       "hostPattern": "*.example.com",
       "pathPrefix": "cases"
      },
      {
       "hostPattern": "cases.example.com"
      }
     ],
     "labelText": "Support case",
     "logoUrl": "https://www.example.com/images/support-icon.png",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Caso de soporte"
     }
    }
   ]
  },
  "slides": {
   "linkPreviewTriggers": [
    {
     "runFunction": "caseLinkPreview",
     "patterns": [
      {
       "hostPattern": "example.com",
       "pathPrefix": "support/cases"
      },
      {
       "hostPattern": "*.example.com",
       "pathPrefix": "cases"
      },
      {
       "hostPattern": "cases.example.com"
      }
     ],
     "labelText": "Support case",
     "logoUrl": "https://www.example.com/images/support-icon.png",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Caso de soporte"
     }
    }
   ]
  }
 }
}

ในตัวอย่างนี้ ส่วนเสริมของ Google Workspace จะแสดงตัวอย่างลิงก์สำหรับบริการเคสขอรับความช่วยเหลือของบริษัท ส่วนเสริมจะระบุรูปแบบ URL 3 รูปแบบเพื่อดูตัวอย่างลิงก์ เมื่อใดก็ตามที่ลิงก์ตรงกับรูปแบบ URL รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ฟังก์ชันการเรียกกลับ caseLinkPreview จะสร้างและแสดงการ์ดและชิปอัจฉริยะ หรือในชีตและสไลด์จะแทนที่ URL ด้วยชื่อลิงก์

สร้างชิปและการ์ดอัจฉริยะ

หากต้องการแสดงผลชิปอัจฉริยะและการ์ดสําหรับลิงก์ คุณต้องใช้ฟังก์ชันใดๆ ที่ระบุไว้ในออบเจ็กต์ linkPreviewTriggers

เมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับลิงก์ที่ตรงกับรูปแบบ URL ที่ระบุ ทริกเกอร์ linkPreviewTriggers จะเริ่มทำงานและฟังก์ชันเรียกกลับของลิงก์จะส่งออบเจ็กต์เหตุการณ์ EDITOR_NAME.matchedUrl.url เป็นอาร์กิวเมนต์ คุณใช้เพย์โหลดของออบเจ็กต์เหตุการณ์นี้ในการสร้างชิปและการ์ดอัจฉริยะสำหรับตัวอย่างลิงก์

ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ดูตัวอย่างลิงก์ https://www.example.com/cases/123456 ในเอกสาร ระบบจะแสดงผลเพย์โหลดของเหตุการณ์ต่อไปนี้

JSON

{
 "docs": {
  "matchedUrl": {
    "url": "https://www.example.com/support/cases/123456"
  }
 }
}

ในการสร้างอินเทอร์เฟซการ์ด ให้ใช้วิดเจ็ตเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลิงก์ คุณยังสร้างการดำเนินการที่ช่วยให้ผู้ใช้เปิดลิงก์หรือแก้ไขเนื้อหาของลิงก์ได้ด้วย ดูรายการวิดเจ็ตและการทำงานที่ใช้ได้ที่หัวข้อคอมโพเนนต์ที่รองรับสำหรับการ์ดตัวอย่าง

วิธีสร้างชิปและการ์ดอัจฉริยะสำหรับตัวอย่างลิงก์

 1. ใช้ฟังก์ชันที่คุณระบุในส่วน linkPreviewTriggers ของทรัพยากรการทำให้ใช้งานได้ของส่วนเสริมหรือไฟล์ Manifest ดังนี้
  1. ฟังก์ชันนี้ต้องยอมรับออบเจ็กต์เหตุการณ์ที่มี EDITOR_NAME.matchedUrl.url เป็นอาร์กิวเมนต์และแสดงผลออบเจ็กต์ Card รายการเดียว
  2. ถ้าบริการของคุณต้องมีการให้สิทธิ์ ฟังก์ชันนั้นจะต้องเรียกใช้ขั้นตอนการให้สิทธิ์ด้วย
 2. สำหรับการ์ดตัวอย่างแต่ละใบ ให้ใช้ฟังก์ชันเรียกกลับที่มีการโต้ตอบของวิดเจ็ตสำหรับอินเทอร์เฟซ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีปุ่ม "ดูลิงก์" ก็สามารถสร้างการดำเนินการที่ระบุฟังก์ชันเรียกกลับเพื่อเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโต้ตอบกับวิดเจ็ตได้ที่การดำเนินการของส่วนเสริม

โค้ดต่อไปนี้จะสร้างฟังก์ชันเรียกกลับ caseLinkPreview สำหรับเอกสาร

Apps Script

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
* Entry point for a support case link preview.
*
* @param {!Object} event The event object.
* @return {!Card} The resulting preview link card.
*/
function caseLinkPreview(event) {

 // If the event object URL matches a specified pattern for support case links.
 if (event.docs.matchedUrl.url) {

  // Uses the event object to parse the URL and identify the case details.
  const caseDetails = parseQuery(event.docs.matchedUrl.url);

  // Builds a preview card with the case name, and description
  const caseHeader = CardService.newCardHeader()
   .setTitle(`Case ${caseDetails["name"][0]}`);
  const caseDescription = CardService.newTextParagraph()
   .setText(caseDetails["description"][0]);

  // Returns the card.
  // Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
  return CardService.newCardBuilder()
   .setHeader(caseHeader)
   .addSection(CardService.newCardSection().addWidget(caseDescription))
   .build();
 }
}

/**
* Extracts the URL parameters from the given URL.
*
* @param {!string} url The URL to parse.
* @return {!Map} A map with the extracted URL parameters.
*/
function parseQuery(url) {
 const query = url.split("?")[1];
 if (query) {
  return query.split("&")
  .reduce(function(o, e) {
   var temp = e.split("=");
   var key = temp[0].trim();
   var value = temp[1].trim();
   value = isNaN(value) ? value : Number(value);
   if (o[key]) {
    o[key].push(value);
   } else {
    o[key] = [value];
   }
   return o;
  }, {});
 }
 return null;
}

Node.js

Node/3p-resources/index.js
/**
 * 
 * A support case link preview.
 *
 * @param {!URL} url The event object.
 * @return {!Card} The resulting preview link card.
 */
function caseLinkPreview(url) {
 // Builds a preview card with the case name, and description
 // Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
 // Parses the URL and identify the case details.
 const name = `Case ${url.searchParams.get("name")}`;
 return {
  action: {
   linkPreview: {
    title: name,
    previewCard: {
     header: {
      title: name
     },
     sections: [{
      widgets: [{
       textParagraph: {
        text: url.searchParams.get("description")
       }
      }]
     }]
    }
   }
  }
 };
}

Python

python/3p-resources/create_link_preview/main.py

def case_link_preview(url):
  """A support case link preview.
  Args:
   url: A matching URL.
  Returns:
   The resulting preview link card.
  """

  # Parses the URL and identify the case details.
  query_string = parse_qs(url.query)
  name = f'Case {query_string["name"][0]}'
  # Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
  return {
    "action": {
      "linkPreview": {
        "title": name,
        "previewCard": {
          "header": {
            "title": name
          },
          "sections": [{
            "widgets": [{
              "textParagraph": {
                "text": query_string["description"][0]
              }
            }]
          }],
        }
      }
    }
  }

Java

java/3p-resources/src/main/java/CreateLinkPreview.java
/**
 * A support case link preview.
 *
 * @param url A matching URL.
 * @return The resulting preview link card.
 */
JsonObject caseLinkPreview(URL url) throws UnsupportedEncodingException {
 // Parses the URL and identify the case details.
 Map<String, String> caseDetails = new HashMap<String, String>();
 for (String pair : url.getQuery().split("&")) {
   caseDetails.put(URLDecoder.decode(pair.split("=")[0], "UTF-8"), URLDecoder.decode(pair.split("=")[1], "UTF-8"));
 }

 // Builds a preview card with the case name, and description
 // Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
 JsonObject cardHeader = new JsonObject();
 String caseName = String.format("Case %s", caseDetails.get("name"));
 cardHeader.add("title", new JsonPrimitive(caseName));

 JsonObject textParagraph = new JsonObject();
 textParagraph.add("text", new JsonPrimitive(caseDetails.get("description")));

 JsonObject widget = new JsonObject();
 widget.add("textParagraph", textParagraph);

 JsonArray widgets = new JsonArray();
 widgets.add(widget);

 JsonObject section = new JsonObject();
 section.add("widgets", widgets);

 JsonArray sections = new JsonArray();
 sections.add(section);

 JsonObject previewCard = new JsonObject();
 previewCard.add("header", cardHeader);
 previewCard.add("sections", sections);

 JsonObject linkPreview = new JsonObject();
 linkPreview.add("title", new JsonPrimitive(caseName));
 linkPreview.add("previewCard", previewCard);

 JsonObject action = new JsonObject();
 action.add("linkPreview", linkPreview);

 JsonObject renderActions = new JsonObject();
 renderActions.add("action", action);

 return renderActions;
}

คอมโพเนนต์ที่รองรับการ์ดตัวอย่าง

ส่วนเสริมของ Google Workspace รองรับวิดเจ็ตและการดำเนินการต่อไปนี้สำหรับการ์ดแสดงตัวอย่างลิงก์

Apps Script

ช่องบริการบัตร ประเภท
TextParagraph วิดเจ็ต
DecoratedText วิดเจ็ต
Image วิดเจ็ต
IconImage วิดเจ็ต
ButtonSet วิดเจ็ต
TextButton วิดเจ็ต
ImageButton วิดเจ็ต
Grid วิดเจ็ต
Divider วิดเจ็ต
OpenLink การดำเนินการ
Navigation การดำเนินการ
รองรับเฉพาะเมธอด updateCard เท่านั้น

JSON

ช่องการ์ด (google.apps.card.v1) ประเภท
TextParagraph วิดเจ็ต
DecoratedText วิดเจ็ต
Image วิดเจ็ต
Icon วิดเจ็ต
ButtonList วิดเจ็ต
Button วิดเจ็ต
Grid วิดเจ็ต
Divider วิดเจ็ต
OpenLink การดำเนินการ
Navigation การดำเนินการ
รองรับเฉพาะเมธอด updateCard เท่านั้น

ตัวอย่างทั้งหมด: ส่วนเสริมเคสขอรับความช่วยเหลือ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงส่วนเสริม Google Workspace ที่แสดงตัวอย่างลิงก์ไปยังเคสขอรับความช่วยเหลือของบริษัทใน Google เอกสาร

ตัวอย่างจะดำเนินการดังนี้

 • แสดงตัวอย่างลิงก์ไปยังเคสขอรับความช่วยเหลือ เช่น https://www.example.com/support/cases/1234 ชิปอัจฉริยะแสดงไอคอนการสนับสนุน และการ์ดตัวอย่างจะมีรหัสเคสและคำอธิบาย
 • หากตั้งค่าภาษาของผู้ใช้เป็นภาษาสเปน ชิปอัจฉริยะจะแปล labelText เป็นภาษาสเปน

ทรัพยากรการทำให้ใช้งานได้

Apps Script

apps-script/3p-resources/appsscript.json
{
 "timeZone": "America/New_York",
 "exceptionLogging": "STACKDRIVER",
 "runtimeVersion": "V8",
 "oauthScopes": [
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkpreview",
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkcreate"
 ],
 "addOns": {
  "common": {
   "name": "Manage support cases",
   "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png",
   "layoutProperties": {
    "primaryColor": "#dd4b39"
   }
  },
  "docs": {
   "linkPreviewTriggers": [
    {
     "runFunction": "caseLinkPreview",
     "patterns": [
      {
       "hostPattern": "example.com",
       "pathPrefix": "support/cases"
      },
      {
       "hostPattern": "*.example.com",
       "pathPrefix": "cases"
      },
      {
       "hostPattern": "cases.example.com"
      }
     ],
     "labelText": "Support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Caso de soporte"
     },
     "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png"
    }
   ],
   "createActionTriggers": [
    {
     "id": "createCase",
     "labelText": "Create support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Crear caso de soporte"
     },
     "runFunction": "createCaseInputCard",
     "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png"
    }
   ]
  }
 }
}

JSON

{
 "oauthScopes": [
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkpreview"
 ],
 "addOns": {
  "common": {
   "name": "Preview support cases",
   "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png",
   "layoutProperties": {
    "primaryColor": "#dd4b39"
   }
  },
  "docs": {
   "linkPreviewTriggers": [
    {
     "runFunction": "URL",
     "patterns": [
      {
       "hostPattern": "example.com",
       "pathPrefix": "support/cases"
      },
      {
       "hostPattern": "*.example.com",
       "pathPrefix": "cases"
      },
      {
       "hostPattern": "cases.example.com"
      }
     ],
     "labelText": "Support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Caso de soporte"
     },
     "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png"
    }
   ]
  }
 }
}

รหัส

Apps Script

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
* Entry point for a support case link preview.
*
* @param {!Object} event The event object.
* @return {!Card} The resulting preview link card.
*/
function caseLinkPreview(event) {

 // If the event object URL matches a specified pattern for support case links.
 if (event.docs.matchedUrl.url) {

  // Uses the event object to parse the URL and identify the case details.
  const caseDetails = parseQuery(event.docs.matchedUrl.url);

  // Builds a preview card with the case name, and description
  const caseHeader = CardService.newCardHeader()
   .setTitle(`Case ${caseDetails["name"][0]}`);
  const caseDescription = CardService.newTextParagraph()
   .setText(caseDetails["description"][0]);

  // Returns the card.
  // Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
  return CardService.newCardBuilder()
   .setHeader(caseHeader)
   .addSection(CardService.newCardSection().addWidget(caseDescription))
   .build();
 }
}

/**
* Extracts the URL parameters from the given URL.
*
* @param {!string} url The URL to parse.
* @return {!Map} A map with the extracted URL parameters.
*/
function parseQuery(url) {
 const query = url.split("?")[1];
 if (query) {
  return query.split("&")
  .reduce(function(o, e) {
   var temp = e.split("=");
   var key = temp[0].trim();
   var value = temp[1].trim();
   value = isNaN(value) ? value : Number(value);
   if (o[key]) {
    o[key].push(value);
   } else {
    o[key] = [value];
   }
   return o;
  }, {});
 }
 return null;
}

Node.js

Node/3p-resources/index.js
/**
 * Responds to any HTTP request related to link previews.
 *
 * @param {Object} req An HTTP request context.
 * @param {Object} res An HTTP response context.
 */
exports.createLinkPreview = (req, res) => {
 const event = req.body;
 if (event.docs.matchedUrl.url) {
  const url = event.docs.matchedUrl.url;
  const parsedUrl = new URL(url);
  // If the event object URL matches a specified pattern for preview links.
  if (parsedUrl.hostname === 'example.com') {
   if (parsedUrl.pathname.startsWith('/support/cases/')) {
    return res.json(caseLinkPreview(parsedUrl));
   }
  }
 }
};


/**
 * 
 * A support case link preview.
 *
 * @param {!URL} url The event object.
 * @return {!Card} The resulting preview link card.
 */
function caseLinkPreview(url) {
 // Builds a preview card with the case name, and description
 // Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
 // Parses the URL and identify the case details.
 const name = `Case ${url.searchParams.get("name")}`;
 return {
  action: {
   linkPreview: {
    title: name,
    previewCard: {
     header: {
      title: name
     },
     sections: [{
      widgets: [{
       textParagraph: {
        text: url.searchParams.get("description")
       }
      }]
     }]
    }
   }
  }
 };
}

Python

python/3p-resources/create_link_preview/main.py
from typing import Any, Mapping
from urllib.parse import urlparse, parse_qs

import flask
import functions_framework


@functions_framework.http
def create_link_preview(req: flask.Request):
  """Responds to any HTTP request related to link previews.
  Args:
   req: An HTTP request context.
  Returns:
   An HTTP response context.
  """
  event = req.get_json(silent=True)
  if event["docs"]["matchedUrl"]["url"]:
    url = event["docs"]["matchedUrl"]["url"]
    parsed_url = urlparse(url)
    # If the event object URL matches a specified pattern for preview links.
    if parsed_url.hostname == "example.com":
      if parsed_url.path.startswith("/support/cases/"):
        return case_link_preview(parsed_url)

  return {}
def case_link_preview(url):
  """A support case link preview.
  Args:
   url: A matching URL.
  Returns:
   The resulting preview link card.
  """

  # Parses the URL and identify the case details.
  query_string = parse_qs(url.query)
  name = f'Case {query_string["name"][0]}'
  # Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
  return {
    "action": {
      "linkPreview": {
        "title": name,
        "previewCard": {
          "header": {
            "title": name
          },
          "sections": [{
            "widgets": [{
              "textParagraph": {
                "text": query_string["description"][0]
              }
            }]
          }],
        }
      }
    }
  }

Java

java/3p-resources/src/main/java/CreateLinkPreview.java
import com.google.cloud.functions.HttpFunction;
import com.google.cloud.functions.HttpRequest;
import com.google.cloud.functions.HttpResponse;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonArray;
import com.google.gson.JsonObject;
import com.google.gson.JsonPrimitive;

import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URL;
import java.net.URLDecoder;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class CreateLinkPreview implements HttpFunction {
 private static final Gson gson = new Gson();

 /**
  * Responds to any HTTP request related to link previews.
  *
  * @param request An HTTP request context.
  * @param response An HTTP response context.
  */
 @Override
 public void service(HttpRequest request, HttpResponse response) throws Exception {
  JsonObject event = gson.fromJson(request.getReader(), JsonObject.class);
  String url = event.getAsJsonObject("docs")
    .getAsJsonObject("matchedUrl")
    .get("url")
    .getAsString();
  URL parsedURL = new URL(url);
  // If the event object URL matches a specified pattern for preview links.
  if ("example.com".equals(parsedURL.getHost())) {
   if (parsedURL.getPath().startsWith("/support/cases/")) {
    response.getWriter().write(gson.toJson(caseLinkPreview(parsedURL)));
    return;
   }
  }

  response.getWriter().write("{}");
 }


 /**
  * A support case link preview.
  *
  * @param url A matching URL.
  * @return The resulting preview link card.
  */
 JsonObject caseLinkPreview(URL url) throws UnsupportedEncodingException {
  // Parses the URL and identify the case details.
  Map<String, String> caseDetails = new HashMap<String, String>();
  for (String pair : url.getQuery().split("&")) {
    caseDetails.put(URLDecoder.decode(pair.split("=")[0], "UTF-8"), URLDecoder.decode(pair.split("=")[1], "UTF-8"));
  }

  // Builds a preview card with the case name, and description
  // Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
  JsonObject cardHeader = new JsonObject();
  String caseName = String.format("Case %s", caseDetails.get("name"));
  cardHeader.add("title", new JsonPrimitive(caseName));

  JsonObject textParagraph = new JsonObject();
  textParagraph.add("text", new JsonPrimitive(caseDetails.get("description")));

  JsonObject widget = new JsonObject();
  widget.add("textParagraph", textParagraph);

  JsonArray widgets = new JsonArray();
  widgets.add(widget);

  JsonObject section = new JsonObject();
  section.add("widgets", widgets);

  JsonArray sections = new JsonArray();
  sections.add(section);

  JsonObject previewCard = new JsonObject();
  previewCard.add("header", cardHeader);
  previewCard.add("sections", sections);

  JsonObject linkPreview = new JsonObject();
  linkPreview.add("title", new JsonPrimitive(caseName));
  linkPreview.add("previewCard", previewCard);

  JsonObject action = new JsonObject();
  action.add("linkPreview", linkPreview);

  JsonObject renderActions = new JsonObject();
  renderActions.add("action", action);

  return renderActions;
 }

}