Method: issuer.patch

Belirtilen yayıncı kimliğinin referans verdiği yayıncıyı günceller. Bu yöntem yama semantiğini destekler.

HTTP isteği

PATCH https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/issuer/{resourceId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceId

string (int64 format)

Kartı verenin benzersiz tanımlayıcısıdır.

İstek içeriği

İstek metni, Issuer öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Issuer öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer