Method: issuer.get

Verilen yayıncı kimliğine sahip yayıncıyı döndürür.

HTTP isteği

GET https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/issuer/{resourceId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceId

string (int64 format)

Kartı verenin benzersiz tanımlayıcısıdır.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Issuer öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer