ระบบรีวิวผลิตภัณฑ์ของ Google Search และเว็บไซต์ของคุณ

ระบบรีวิวผลิตภัณฑ์มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการให้รางวัลได้ดียิ่งขึ้นสำหรับรีวิวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและงานวิจัยต้นฉบับ และเนื้อหาดังกล่าวเขียนขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สนใจที่มีความรู้ในหัวข้อนั้นๆ เป็นอย่างดี หน้านี้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบรีวิวผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธีประเมินและปรับปรุงเนื้อหาของคุณ

วิธีการทํางานของระบบรีวิวผลิตภัณฑ์

ระบบรีวิวผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ทำให้ผู้ใช้เห็นรีวิวผลิตภัณฑ์ที่พูดถึงงานวิจัยเชิงลึก ไม่ใช่เนื้อหาที่มีรายละเอียดน้อยซึ่งเป็นสรุปผลิตภัณฑ์จำนวนมากแต่เพียงสั้นๆ

ระบบรีวิวผลิตภัณฑ์จะประเมินเนื้อหาของรีวิวผลิตภัณฑ์เป็นหลักในระดับหน้าเว็บ อย่างไรก็ตาม สำหรับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหารีวิวผลิตภัณฑ์ปริมาณมาก เนื้อหาในเว็บไซต์อาจได้รับการประเมินโดยการอัปเดต หากมีรีวิวผลิตภัณฑ์ไม่มาก (ปริมาณที่ถือว่ามากคือต้องไม่ใช่ส่วนที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเลขเพียงหลักเดียวจากทั้งเว็บไซต์) การประเมินทั้งเว็บไซต์ก็อาจไม่เกิดขึ้น

ปัจจุบัน ระบบนี้มีผลกับภาษาต่อไปนี้ทั่วโลก อังกฤษ สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี เวียดนาม อินโดนีเซีย รัสเซีย ดัตช์ โปรตุเกส โปแลนด์

Structured Data อาจช่วยให้ระบุได้ดีขึ้นว่าสิ่งใดเป็นการรีวิวผลิตภัณฑ์ แต่เราไม่ได้พึ่งพาข้อมูลนั้นเพียงอย่างเดียว

ระบบนี้และการอัปเดตระบบมีความหมายอย่างไรต่อเว็บไซต์ของฉัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเนื้อหาที่ประสบความสําเร็จในระบบรีวิวผลิตภัณฑ์ได้ที่หน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีเขียนรีวิวคุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์

เราปรับปรุงวิธีการทํางานของระบบรีวิวผลิตภัณฑ์เป็นระยะๆ เมื่อมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ เราจะแชร์วิธีการนี้เป็น "การอัปเดตรีวิวผลิตภัณฑ์" ในหน้าการอัปเดตการจัดอันดับของ Google Search

เนื้อหาที่ได้รับผลกระทบจากการอัปเดตรีวิวผลิตภัณฑ์อาจไม่กลับมาอยู่ในอันดับเดิม (โดยมีสมมติฐานว่ามีการปรับปรุงเนื้อหา) จนกว่าจะมีการเผยแพร่การอัปเดตรีวิวผลิตภัณฑ์ครั้งถัดไป อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการประเมินเนื้อหารีวิวผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยที่ใช้ในการจัดอันดับเนื้อหา การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลต่างๆ