Các phương pháp hay nhất dành cho trang web thương mại điện tử trên Google Tìm kiếm

Làm sao để người khác tìm ra trang web của mình là một thử thách có tính quyết định đối với mọi trang web thương mại điện tử trên Tìm kiếm. Việc thu nạp khách hàng và xây dựng mối quan hệ với họ là một yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển. Google có thể giúp người mua sắm tìm thấy trang web của bạn ở mỗi giai đoạn trong hành trình mua sắm của họ.

Bộ hướng dẫn này là dành cho những nhà phát triển đang xây dựng trang web và muốn đảm bảo rằng trang web đó phù hợp với Google và tuân theo các phương pháp SEO hay nhất. Trọng tâm của tài liệu này là các trang web thương mại trực tuyến (thương mại điện tử). Tuy nhiên, nhiều nội dung trong số này cũng phù hợp với các trang web niêm yết sản phẩm chỉ có tại cửa hàng thực. Khi bạn chia sẻ cho Google dữ liệu thương mại điện tử và cấu trúc trang web của mình, Google có thể dễ dàng hơn trong việc tìm và phân tích cú pháp nội dung của bạn. Nhờ vậy, nội dung của bạn có thể xuất hiện trên Google Tìm kiếm và các nền tảng khác của Google. Việc này có thể giúp người mua sắm tìm thấy trang web và sản phẩm của bạn.

Sau đây là nội dung mô tả ngắn gọn về mỗi trang.

Chủ đề
Nơi nội dung thương mại điện tử có thể xuất hiện trên Google Nắm được các loại nền tảng nơi nội dung thương mại điện tử của bạn có thể xuất hiện.
Chia sẻ cho Google dữ liệu sản phẩm của bạn Quyết định phương thức mà bạn sẽ dùng để chia sẻ dữ liệu sản phẩm cho Google.
Sử dụng dữ liệu có cấu trúc phù hợp với hoạt động thương mại điện tử Giúp Google hiểu và trình bày nội dung của bạn một cách phù hợp bằng cách dùng dữ liệu có cấu trúc để cung cấp thông tin rõ ràng về ý nghĩa của trang.
Cách ra mắt một trang web thương mại điện tử mới Tìm hiểu cách ra mắt một trang web thương mại điện tử mới theo chiến lược cụ thể cũng như tìm hiểu các yếu tố cần cân nhắc về thời gian khi đăng ký trang web của bạn với Google.
Viết bài đánh giá chất lượng cao Bằng việc viết bài đánh giá chất lượng cao cho sản phẩm, bạn có thể giúp người mua sắm quyết định sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ.
Thiết kế cấu trúc URL cho trang web thương mại điện tử Tránh các vấn đề liên quan đến việc thu thập dữ liệu và thiết kế URL hay gặp trên trang web thương mại điện tử.
Giúp Google hiểu được cấu trúc của trang web thương mại điện tử của bạn Thiết kế một cấu trúc điều hướng trang web và liên kết giữa các trang để giúp Google nắm được nội dung quan trọng nhất trên trang web thương mại điện tử của bạn.
Phân trang, tải trang tăng tiến và tác động của những tính năng này trên Google Tìm kiếm Tìm hiểu các mẫu trải nghiệm người dùng phổ biến cho các trang web thương mại điện tử và nắm được tác động của chúng đối với quá trình Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung.