Udostępnianie Google danych o produktach

Aby Twoje treści mogły wyświetlać się w sposób jeszcze ciekawszy i na większej liczbie platform Google, co może przyciągać do Twojej witryny zainteresowanych użytkowników, udostępnij Google dane o produktach używane w e-commerce. Aby skorzystać z zalet obecności w Google, wykonaj zalecane przez nas czynności:

Dodawanie do stron internetowych uporządkowanych danych dotyczących produktów

Jeśli to możliwe, dodaj uporządkowane dane do stron produktów. Chociaż uporządkowane dane nie są wymagane do tego, aby treści pojawiały się w wynikach wyszukiwania Google, mogą one pomóc Google w lepszym zrozumieniu strony i wyświetlaniu jej jako wyniku z elementami rozszerzonymi. Na przykład:

  • Uporządkowane dane zwiększają możliwość wyświetlania wyników z elementami rozszerzonymi dotyczących produktów.
  • Dzięki uporządkowanym danym Google może lepiej zrozumieć zawartość strony, np. cenę, zniżki i koszty dostawy (może to też zwiększyć dokładność porównania plików danych o produktach w Google Merchant Center z danymi w Twojej witrynie).

Chcesz wdrożyć te dane? Więcej informacji znajdziesz w artykule o uwzględnianiu uporządkowanych danych związanych z e-commerce.

Google może czasami korzystać z innych sposobów wyodrębniania danych ze stron. Jeśli chcesz wyraźnie zabronić Google tworzenia fragmentu na podstawie treści strony, dodaj do tego elementu HTML atrybut data-nosnippet.

Przesyłanie danych do Google Merchant Center

Przesyłanie danych o produktach do Google Merchant Center nie jest wymagane, aby treści pojawiały się w wynikach wyszukiwania Google, ale może ułatwić Google zrozumienie Twoich produktów. Korzystanie z Google Merchant Center jest obowiązkowe na niektórych platformach Google, takich jak informacje o produkcie na karcie Zakupy Google.

W przypadku mniejszych witryn, które są rzadziej aktualizowane, możesz korzystać z automatycznego pliku danych do tworzenia danych o produktach ze zindeksowanych treści internetowych (uporządkowane dane mogą przyczynić się do większej dokładności wyodrębniania danych). Takie rozwiązanie może się też sprawdzić, gdy na początku nie chcesz wkładać w to zbyt wiele wysiłku.

W przypadku większych witryn lub witryn, których treść często się zmienia, co jakiś czas przesyłaj nowe pliki danych do Google Merchant Center (w przypadku natychmiastowych aktualizacji użyj Content API). Dzięki temu możesz mieć większą kontrolę nad swoimi danymi w Google. Zalety przesyłania plików danych to między innymi:

  • Większa pewność, że Google zna wszystkie Twoje produkty. Nie ma gwarancji, że indeksowanie stron internetowych uwzględni wszystkie produkty w Twojej witrynie.
  • Większa kontrola nad częstotliwością aktualizacji. Google nie gwarantuje, po jakim czasie zmiany w Twojej witrynie zostaną przetworzone podczas indeksowania. Pliki danych umożliwiają wykonywanie aktualizacji co tydzień, codziennie, a nawet co godzinę, w wybranym przez Ciebie czasie. Content API umożliwia natychmiastowe zaktualizowanie treści, co jest szczególnie przydatne w przypadku aktualizacji poziomu zapasów towaru.
  • Możliwość udostępniania danych, których nie ma w witrynie. Możesz zdecydować, że niektóre informacje nie nadają się do umieszczania w witrynie, np. dane o asortymencie dostępnym w sklepie stacjonarnym. Dzięki plikom danych i interfejsowi Content API możesz udostępnić te dane Google i nie musisz umieszczać ich w witrynie.

Dowiedz się, jak zarejestrować się w Google Merchant Center.

Jak Google korzysta z uporządkowanych danych i danych z Google Merchant Center

Oto przykłady wykorzystania przez Google uporządkowanych danych umieszczonych na stronach internetowych i danych z Google Merchant Center na potrzeby różnych funkcji. Pamiętaj, że dostępność funkcji może się różnić w zależności od kraju, urządzenia i innych czynników.

FunkcjaUporządkowane daneGoogle Merchant Center
Wyniki z elementami rozszerzonymi dotyczące produktów w wyszukiwarce Google Do wyświetlania wyników z elementami rozszerzonymi dotyczących produktów wyszukiwarka Google używa uporządkowanych danych o produktach. Do wyświetlania wyników z elementami rozszerzonymi dotyczących produktów wyszukiwarka Google może używać danych z Google Merchant Center.
Wyniki wyszukiwania w Grafice Google z adnotacjami o produktach Do wyświetlania adnotacji przy zdjęciach produktów Grafika Google używa uporządkowanych danych o produktach. Grafika Google używa zdjęć, które zostały przesłane do Google Merchant Center.
Karta Zakupy Google Dodanie uporządkowanych danych może pomóc Google Merchant Center w niektórych przypadkach (np. podczas weryfikacji danych). Aby treści pojawiały się na karcie Zakupy Google, wymagane jest korzystanie z Google Merchant Center.
Wyniki wyszukiwania obrazów w Obiektywie Google Obiektyw Google używa właściwości uporządkowanych danych o obrazach (jeśli są dostępne). Grafika Google używa zdjęć, które zostały przesłane do Google Merchant Center.

Rozwiązywanie problemów z opóźnieniem aktualizacji

Gdy Google łączy dane z Twojej witryny i plików danych z Google Merchant Center, może to powodować problemy z niespójnością danych ze względu na opóźnienie. Jeśli na przykład produkt zostanie wyprzedany, w witrynie zazwyczaj natychmiast jest oznaczany jako niedostępny, ale usługa Google Merchant Center może zostać zaktualizowana dopiero po jakimś czasie, zwłaszcza jeśli korzystasz z plików danych.

Aby uniknąć tego potencjalnego konfliktu danych dotyczących cen i dostępności (częsta przyczyna problemów z synchronizacją), poinstruuj usługę Google Merchant Center, aby po zauważeniu takiej rozbieżności automatycznie aktualizowała kopię danych o produktach na podstawie zawartości witryny.

Więcej informacji o współpracy Googlebota i Google Merchant Center znajdziesz w filmie How to get your products into Search (Jak umieścić swoje produkty w wyszukiwarce) w ramach serii rozmów Search Central Lightning.