Google Görseller arama operatörleri

Google Görseller de web aramasına benzer şekilde src: ve imagesize: adlı özel arama operatörlerini destekler. Bu operatörler yalnızca Google Görseller'de çalışır, diğer Google mülkleri üzerinde herhangi bir etkileri yoktur.

src: arama operatörü

src: arama operatörü, operatörde belirtilen src özelliğindeki resim URL'sine başvuruda bulunan sayfaları döndürür. Örneğin:

src:https://example.com/media/carrot.jpg

Operatör, yalnızca operatörde belirtilen URL'nin alanını değil, tüm alanlardan gelen sayfaları döndürür. Bu durum, sitenizde barındırdığınız resimlerden hangilerinin başka sitelerle bağlantılı olduğunu öğrenmenize yardımcı olabilir.

imagesize: arama operatörü

imagesize: arama operatörü, operatörde belirtilen boyuttaki resimleri döndürür. Boyutu, genişlik x yükseklik biçiminde belirtmeniz gerekir. Örneğin:

imagesize:1500x1000

Bu operatör, src: ve site: operatörleriyle birlikte faydalı olabilir. Örneğin, sitenizde dizine eklenen belirli boyuttaki bir resmi bulabilirsiniz:

src:https://example.com/media/carrot.jpg imagesize:500x1200

imagesize: ile site: operatörlerini birlikte kullanarak tam aradığınız boyuttaki resimleri bulabilirsiniz:

site:https://example.com/ imagesize:500x1200

Sınırlamalar

Resim arama operatörleri için dizine ekleme ve alma sınırları olduğundan, standart bir arama sorgusunda gösterilecek tüm sonuçları göremeyebilirsiniz.