โอเปอเรเตอร์การค้นหา site:

คำค้นหา site: เป็นโอเปอเรเตอร์การค้นหาที่ช่วยให้คุณขอผลการค้นหาจากโดเมน, URL หรือคํานําหน้า URL หนึ่งๆ ที่ระบุในโอเปอเรเตอร์นั้นได้ เช่น

ตัวอย่างของ site:
site:example.com แสดงผลการค้นหาเฉพาะที่มาจากโดเมน example.com (www.example.com และ recipes.example.com)
site:https://www.example.com/ramen สึเกเม็ง แสดงผลการค้นหาหน้าเว็บที่มี URL ขึ้นต้นด้วย https://www.example.com/ramen และเกี่ยวข้องกับคําว่า "สึเกเม็ง"

โอเปอเรเตอร์การค้นหา site: ใช้ได้กับพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดของ Google Search

การใช้งานสำหรับเจ้าของเว็บไซต์

คำค้นหา site: ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บไซต์ได้หลายวิธีด้วยกัน ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างของ site:
site:example.com

แสดงรายการ URL ที่จัดทำดัชนีแล้วและแสดงผลได้

site:https://example.com/recipes/tsukemen.html อาจช่วยให้คุณเข้าใจว่า URL หนึ่งๆ มีการจัดทำดัชนีและแสดงผลหรือไม่
site:example.com viagra casino ช่วยระบุและตรวจสอบปัญหาสแปมในเว็บไซต์
site:https://example.com/ มะนาว แสดง URL ในเว็บไซต์ที่อาจแสดงขึ้นมาหากค้นหาด้วยคําว่า "มะนาว"
site:https://example.com/recipes/tsukemen.html มะนาว แสดงให้เห็นว่า URL หนึ่งๆ ได้รับการจัดทำดัชนีสำหรับคำว่า "มะนาว" หรือไม่

ข้อจำกัด

โอเปอเรเตอร์ site: ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้การค้นหาเป็นหลัก จึงมีข้อจำกัดบางประการที่เจ้าของเว็บไซต์อาจพบว่าจำกัดการแสดงผลของตน กล่าวอย่างเจาะจงคือ

  • โอเปอเรเตอร์ site: ไม่จำเป็นต้องแสดง URL ทั้งหมดที่จัดทำดัชนีไว้ภายใต้คำนำหน้าที่ระบุในคำค้นหา ดังนั้นโปรดคำนึงถึงเรื่องนี้เสมอหากต้องการใช้โอเปอเรเตอร์ site: สําหรับงานต่างๆ อย่างเช่นการระบุจำนวน URL ที่ได้รับการจัดทำดัชนีและแสดงภายใต้คำนำหน้าหนึ่งๆ
  • โอเปอเรเตอร์ site: ที่ไม่มีคำค้นหา (เช่น site:example.com) ไม่ได้จัดอันดับผลการค้นหา โดยทั่วไปจะแสดง URL ที่สั้นที่สุดสำหรับคำนำหน้านั้นๆ ที่ด้านบนสุด แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ผลการค้นหาจะค่อนข้างเป็นแบบสุ่ม