Używanie prawidłowego kodu HTML do określenia metadanych strony

Używanie prawidłowego kodu HTML do metadanych strony daje pewność, że Google może używać metadanych zgodnie z dokumentacją. Google stara się rozpoznać kod HTML, nawet jeśli jest nieprawidłowy lub niezgodny ze standardem HTML. Błędy w znacznikach mogą jednak powodować problemy z użyciem metadanych w wyszukiwarce Google. Elementem głównym służącym do określania metadanych strony jest element <head> dokumentu HTML. Jeśli użyjesz nieprawidłowego elementu w sekcji <head>, Google zignoruje wszystkie elementy, które pojawią się po nim.

Używanie prawidłowych elementów w elemencie <head>

Zgodnie ze standardem HTML element <head> może zawierać tylko te prawidłowe elementy (i nie może zawierać innych nieprawidłowych elementów):

  • title
  • meta
  • link
  • script
  • style
  • base
  • noscript
  • template

Nieprawidłowe elementy zawarte w elemencie <head>

Zgodnie ze standardem HTML w elemencie <head> nie są dozwolone żadne inne elementy oprócz powyższych. Nieprawidłowe elementy, które najczęściej pojawiają się w elemencie <head>, to:

  • iframe
  • img

Zdecydowanie odradzamy używanie tych nieprawidłowych elementów w elemencie <head>. Jeśli jednak jest to konieczne, umieść je za elementami, które mają być widoczne dla Google. Gdy Google wykryje jakiś nieprawidłowy element, przyjmuje, że jest to koniec elementu <head>, i nie czyta kolejnych elementów w elemencie <head>.