Tác nhân người dùng Google Read Aloud

Google-Read-Aloud là tác nhân người dùng của dịch vụ Google Read Aloud. Dịch vụ này cho phép đọc các trang web bằng tính năng chuyển văn bản sang lời nói (TTS). Dịch vụ này hoạt động khi người dùng cuối truy cập một trang trong lúc đang bật tính năng TTS. Dịch vụ Read Aloud được dùng trong Google Go, Google Read it, Read Aloud trong ứng dụng Google và một số dịch vụ chuyển văn bản sang lời nói khác của Google.

Hành vi và tần suất thu thập dữ liệu

Google Read Aloud sẽ được kích hoạt khi có yêu cầu của người dùng. Google Read Aloud tiết kiệm băng thông bằng cách lưu kết quả của các trang vào bộ nhớ đệm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thấy nhiều yêu cầu cho một trang nhất định.

Google Read Aloud không phải là trình thu thập dữ liệu web: dịch vụ này được kích hoạt khi có yêu cầu của người dùng và không đi theo các đường liên kết. Khi người dùng yêu cầu nghe một trang web, thì thao tác này có thể được tính là lượt truy cập trang hoặc không, tuỳ thuộc vào việc gần đây trang đó có được tìm nạp hay không.

Ngăn Google Read Aloud truy cập vào nội dung của bạn

Vì Google Read Aloud là do người dùng khởi động chứ không phải do hoạt động thu thập dữ liệu web tự động, nên bạn không thể dùng tệp robots.txt để chọn không sử dụng. Để chọn hoàn toàn không sử dụng Google Read Aloud, hãy sử dụng thẻ meta nopagereadaloud:

<meta name="google" content="nopagereadaloud">

Để ngăn việc đọc thành tiếng nội dung có tường phí, hãy sử dụng dữ liệu có cấu trúc cho gói thuê bao và nội dung có tường phí. Hãy nhớ đặt thuộc tính isAccessibleForFree thành False.

Tác nhân google-speakr là gì?

Tác nhân google-speakr là một phiên bản tác nhân người dùng cũ, không còn được dùng nữa. Tên hiện tại của tác nhân người dùng này là Google-Read-Aloud.