Sitenizde barındırılan resimleri arama sonuçlarından kaldırma

Acil olan resim kaldırma işlemleri

Sitenizde barındırılan resimleri, Google'ın arama sonuçlarından hızlı bir şekilde kaldırmak için Kaldırma aracını kullanın. Resimleri sitenizden kaldırmadığınız veya acil olmayan resim kaldırma işlemleri bölümünde açıklandığı şekilde engellemediğiniz sürece kaldırma talebinin süresi dolduktan sonra resimlerin Google'ın arama sonuçlarında yeniden görünebileceğini hatırlatırız.

Acil olmayan resim kaldırma işlemleri

Sitenizdeki resimleri Google arama sonuçlarından kaldırmanın iki yolu vardır:

İki yöntem de aynı etkiye sahiptir. Siteniz için daha uygun olan yöntemi seçin. Googlebot'un, HTTP başlıklarını çıkarmak için URL'leri taraması gerektiğini unutmayın. Bu nedenle, her iki yöntemi de aynı anda uygulamak mantıklı değildir.

Resimlerinizi barındıran siteye erişiminiz yoksa (örneğin bir CDN) veya içerik yönetim sisteminiz, noindex X-Robots-Tag HTTP üstbilgisi ya da robots.txt ile resimleri engelleme yöntemi sunmuyorsa resimleri sitenizden tamamen silmeniz gerekebilir.

Robots.txt kurallarını kullanarak resimleri kaldırma

Sitenizdeki resimlerin Google'ın arama sonuçlarında görünmesini engellemek için resmi barındıran sitenin kök dizinine bir robots.txt dosyası ekleyin (ör. https://yoursite.example.com/robots.txt). Robots.txt kurallarını kullanarak bir resmin Google'ın arama sonuçlarından kaldırılması Kaldırma aracına göre daha uzun sürse de joker karakterler kullanma ya da alt yol engelleme olanaklarıyla daha fazla esneklik ve kontrol imkanı sağlar. Ayrıca bu işlem tüm arama motorları için geçerliyken Kaldırma aracı yalnızca Google için geçerlidir.

Örneğin Google'ın, sitenizin yoursite.example.com/images/dogs.jpg adresinde görünen dogs.jpg resmini hariç tutmasını istiyorsanız aşağıdaki kodu robots.txt dosyanıza ekleyin:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /images/dogs.jpg

Google, sitenizi tekrar taradığında bu komutu görüp dogs.jpg resmini arama sonuçlarımızdan çıkarırız.

Kurallarda özel karakterler kullanılarak daha fazla esneklik ve kontrol sağlanabilir. Daha net belirtmek gerekirse * karakteri herhangi bir karakter dizisiyle eşleşir. Böylece, birden fazla resim yolunu tek bir kuralla eşleştirebilirsiniz.

Sitenizdeki birden fazla görseli Google'ın dizininden kaldırmak için her resime ayrı bir disallow kuralı ekleyin. Resim adlarında ortak bir kalıp kullanılmışsa (örneğin hepsinin dosya adında aynı sonek varsa) * karakterini ekleyebilirsiniz. Örneğin:

User-agent: Googlebot-Image
# Repeated 'disallow' rules for each image:
Disallow: /images/dogs.jpg
Disallow: /images/cats.jpg
Disallow: /images/llamas.jpg

# Wildcard character in the filename for
# images that share a common suffix. For example,
#   animal-picture-UNICORN.jpg and
#   animal-picture-SQUIRREL.jpg
# in the "images" directory
# will be matched by this pattern.
Disallow: /images/animal-picture-*.jpg

Sitenizdeki tüm resimleri dizinimizden kaldırmak için robots.txt dosyanıza aşağıdaki kuralı yerleştirin:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /

Belirli bir dosya türündeki (örneğin .jpg dahil ancak .gif hariç) tüm dosyaları kaldırmak için aşağıdaki robots.txt girişini kullanabilirsiniz:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /*.gif$

User-agent olarak Googlebot-Image belirtildiğinde resimler, Google Görseller'den çıkarılır. Resimleri (Google Arama ve Google Görseller dahil olmak üzere) tüm Google aramalarından çıkarmak istiyorsanız Googlebot kullanıcı aracısını belirtin.

Resimleri noindex X-Robots-Tag HTTP üstbilgisi ile kaldırma

Alternatif olarak, sitenizde barındırılan resimleri Google'ın arama sonuçlarından kaldırmak için, ilgili resim kaynaklarının HTTP yanıt başlıklarına noindex X-Robots-Tag ekleyebilirsiniz. Bu durumda, Googlebot'un noindex kuralını çıkarabilmesi için resim URL'lerinin taranmasına izin vermeniz gerekir. noindex X-Robots-Tag HTTP yanıt başlığını uygulamak için noindex ile ilgili dokümanlarımıza uyun.

Belirli bir sayfaya noimageindex robots etiketi eklemenin, söz konusu sayfaya yerleştirilmiş resimlerin dizine eklenmesini de önleyeceğini unutmayın. Ancak, aynı resimler başka sayfalarda da görünüyorsa bu resimler söz konusu sayfalar üzerinden dizine eklenebilir. Belirli bir resmin, göründüğü herhangi bir yerde engellendiğinden emin olmak için noindex X-Robots-Tag HTTP yanıt başlığını kullanın.

Sahibi olmadığım mülklerden resimleri nasıl kaldırırım?

Bir resmin arama sonuçlarından nasıl kaldırılacağına ilişkin Google Arama yardımı dokümanlarına bakın.