Usuwanie obrazów przechowywanych w Twojej witrynie z wyników wyszukiwania

Aby szybko (w ciągu kilku godzin) usunąć obrazy przechowywane w Twojej witrynie z wyników wyszukiwania Google, użyj Narzędzia do usuwania.

Usuwanie grafiki w normalnym trybie

Obrazy ze swojej witryny możesz usunąć z wyników wyszukiwania Google na 2 sposoby:

Obie metody dają ten sam efekt. Wybierz metodę, którą łatwiej zastosować w Twojej witrynie. Pamiętaj, że Googlebot musi skanować adresy URL, aby wyodrębnić nagłówki HTTP, więc nie ma sensu jednocześnie implementować obu tych metod.

Usuwanie obrazów za pomocą reguł w pliku robots.txt

Aby zapobiec wyświetlaniu grafiki z Twojej witryny w wynikach wyszukiwania Google, dodaj do głównego katalogu serwera plik robots.txt, który będzie blokować obrazy. Usunięcie grafiki z wyników wyszukiwania trwa dłużej niż skorzystanie z Narzędzia do usuwania, ale zapewnia większą elastyczność i kontrolę nad użyciem symboli wieloznacznych i blokowaniem ścieżki podrzędnej. Poza tym ta metoda działa we wszystkich wyszukiwarkach, podczas gdy narzędzia do usuwania adresów URL można użyć tylko w Google.

Jeśli na przykład chcesz, by wyszukiwarka Google pomijała grafikę psy.jpg, która znajduje się w witrynie pod adresem yoursite.example.com/images/dogs.jpg, utwórz taki wpis w pliku robots.txt:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /images/dogs.jpg

Google napotka tę regułę przy kolejnym indeksowaniu Twojej witryny, w wyniku czego obraz zostanie usunięty z naszych wyników wyszukiwania.

Reguły mogą zawierać znaki specjalne, co zapewnia większą elastyczność i kontrolę. Znak * jest zgodny z dowolną sekwencją znaków, a wzorce mogą się kończyć znakiem $, co wskazuje koniec ścieżki.

Aby usunąć z naszego indeksu kilka obrazów z Twojej witryny, dodaj regułę disallow w przypadku każdego obrazu. Jeśli obrazy mają wspólny wzorzec, np. przyrostek w nazwie pliku, użyj znaku * w nazwie pliku. Na przykład:

User-agent: Googlebot-Image
# Repeated 'disallow' rules for each image:
Disallow: /images/dogs.jpg
Disallow: /images/cats.jpg
Disallow: /images/llamas.jpg

# Wildcard character in the filename for
# images that share a common suffix:
Disallow: /images/animal-picture-*.jpg

Aby usunąć z naszego indeksu wszystkie obrazy znajdujące się w Twojej witrynie, umieść w katalogu głównym serwera taki plik robots.txt:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /

Aby usunąć wszystkie pliki określonego typu (na przykład uwzględniać grafiki z rozszerzeniem .jpg, ale nie .gif), możesz użyć takiego wpisu w pliku robots.txt:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /*.gif$

Dzięki ustawieniu nagłówka Googlebot-Image na wartość User-agent obrazy zostaną usunięte z wyszukiwarki grafiki Google. Jeśli chcesz wykluczyć obrazy ze wszystkich wyników wyszukiwania Google (w tym w wyszukiwarce Google i Grafice Google), wskaż klienta użytkownika Googlebot.

Usuwanie obrazów z nagłówkiem HTTP noindex X-Robots-Tag

Możesz też usunąć obrazy hostowane w Twojej witrynie z wyników wyszukiwania Google, dodając noindex X-Robots-Tag w nagłówkach odpowiedzi HTTP zasobów graficznych, które chcesz usunąć. W takim przypadku musisz zezwolić na indeksowanie adresów URL obrazów, aby Googlebot mógł wyodrębnić regułę noindex. Aby zaimplementować nagłówek odpowiedzi HTTP noindex X-Robots-Tag, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą noindex.

Jak usunąć obrazy z usług, które nie należą do mnie?

Przeczytaj dokumentację na temat usuwania obrazów z wyników wyszukiwania w Pomocy wyszukiwarki Google.