ประเภทไฟล์ที่ Google จัดทำดัชนีได้

Google สามารถจัดทำดัชนีเนื้อหาของหน้าเว็บและไฟล์โดยส่วนใหญ่ได้ ประเภทไฟล์ที่พบบ่อยที่สุดในการจัดทำดัชนีของเรา มีดังนี้

 • Adobe Portable Document Format (.pdf)
 • Adobe PostScript (.ps)
 • Google Earth (.kml, .kmz)
 • รูปแบบ GPS eXchange (.gpx)
 • Hancom Hanword (.hwp)
 • HTML (.htm, .html และไฟล์นามสกุลอื่นๆ)
 • Microsoft Excel (.xls, .xlsx)
 • Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx)
 • Microsoft Word (.doc, .docx)
 • งานนำเสนอ OpenOffice (.odp)
 • สเปรดชีต OpenOffice (.ods)
 • ข้อความ OpenOffice (.odt)
 • Rich Text Format (.rtf)
 • Scalable Vector Graphics (.svg)
 • TeX/LaTeX (.tex)
 • Text (.txt, .text และนามสกุลของไฟล์อื่นๆ) ซึ่งรวมถึงซอร์สโค้ดในภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมที่พบทั่วไป ได้แก่
  • ซอร์สโค้ด Basic (.bas)
  • ซอร์สโค้ด C/C++ (.c, .cc, .cpp, .cxx, .h, .hpp)
  • ซอร์สโค้ด C# (.cs)
  • ซอร์สโค้ด Java (.java)
  • ซอร์สโค้ด Perl (.pl)
  • ซอร์สโค้ด Python (.py)
 • Wireless Markup Language (.wml, .wap)
 • XML (.xml)

ค้นหาตามประเภทไฟล์

คุณสามารถใช้โอเปอเรเตอร์ filetype: ใน Google Search เพื่อจํากัดผลการค้นหาให้เป็นไฟล์หรือนามสกุลไฟล์ที่เจาะจงได้ ตัวอย่างเช่น โอเปอเรเตอร์ filetype:rtf galway จะค้นหาไฟล์ RTF และ URL ที่ลงท้ายด้วย .rtf ซึ่งในเนื้อหามีคําว่า "galway"