Moduł pobierania kanałów

Dzięki modułowi pobierania kanałów Google indeksuje kanały RSS lub Atom w przypadku Podcastów Google, Wiadomości Google i PubSubHubbub. Moduł pobierania kanałów przechowuje i okresowo odświeża kanały żądane przez użytkowników aplikacji lub usługi. W wyszukiwarce Google indeksowane są tylko kanały podcastów. Jeśli jednak kanał jest niezgodny ze specyfikacją Atom lub RSS, nadal może być indeksowany. Oto odpowiedzi na najczęstsze pytania na temat sposobu działania tej kontrolowanej przez użytkowników funkcji pobierania kanałów.

Jak polecić wyszukiwarce Google, by nie pobierała niektórych lub żadnych kanałów z mojej witryny?

Gdy użytkownicy dodają usługę lub aplikację, która korzysta z danych obsługiwanych przez moduł pobierania kanałów Google, moduł ten próbuje pobrać zawartość kanału, aby ją wyświetlić. Ponieważ żądania modułu pobierania kanałów są wynikiem wyraźnego działania użytkowników i nie pochodzą od zautomatyzowanych robotów, moduł nie przestrzega wytycznych z pliku robots.txt.

Jeśli Twój kanał jest publicznie dostępny, Google nie może ograniczać do niego dostępu użytkownikom. Jednym z rozwiązań jest takie skonfigurowanie witryny, aby serwer zwracał kod 404 lub 410 albo inny komunikat ze stanem błędu do klienta użytkownika Feedfetcher-Google.

Jeśli Twój kanał jest udostępniany przez usługę hostingu bloga lub witryny, dostęp do kanału możesz ograniczyć, kontaktując się bezpośrednio z podmiotem świadczącym tę usługę.

Jak często moduł pobierania kanałów będzie pobierać moje kanały?

Z większości witryn moduł pobierania kanałów nie powinien pobierać kanałów częściej niż średnio raz na godzinę. Niektóre często aktualizowane witryny mogą być odświeżane częściej. Pamiętaj jednak, że ze względu na opóźnienia w sieci możliwe jest, że niekiedy moduł pobierania kanałów będzie pobierać Twoje kanały nieco częściej.

Moduł pobierania kanałów pobiera kanały na żądanie usług lub aplikacji zainstalowanych przez użytkowników. Możliwe, że użytkownik zażądał nieistniejącego adresu URL kanału.

Dlaczego moduł pobierania kanałów pobiera informacje z naszego „tajnego” serwera WWW?

Moduł pobierania kanałów pobiera kanały na żądanie usług lub aplikacji zainstalowanych przez użytkowników. Możliwe, że żądanie pochodzi od użytkownika, który wie o tym „tajnym” serwerze lub wpisał ten adres przez pomyłkę.

Dlaczego moduł pobierania kanałów nie przestrzega instrukcji z pliku robots.txt?

Moduł pobierania kanałów pobiera kanały tylko wtedy, gdy usługa lub aplikacja, która żąda danych z kanału, została uruchomiona bezpośrednio przez użytkownika. Moduł pobierania kanałów działa jako bezpośredni klient użytkownika, a nie jako robot, dlatego ignoruje wpisy pliku robots.txt. Ponieważ działa jako klient wielu użytkowników, oszczędza przepustowość, wykonując żądania dla popularnych kanałów tylko raz na rzecz wszystkich użytkowników, którzy wysłali żądanie kanału w aplikacji lub usłudze. Typowe kanały to RSSAtom.

Aby zapobiec indeksowaniu swojej witryny przez moduł pobierania kanałów, skonfiguruj serwer tak, by zwracał do klienta użytkownika Feedfetcher-Google błąd 404, 410 lub podobny.

Dlaczego wizyty, w przypadku których klientem użytkownika jest moduł pobierania kanałów, pochodzą z różnych komputerów pod adresem Google.com?

Moduł pobierania kanałów został zaprojektowany do rozmieszczenia na kilku komputerach w celu zwiększenia wydajności i umożliwienia skalowalności w miarę rozwoju sieci. Aby zmniejszyć wykorzystanie przepustowości, używane przez nas komputery znajdują się często w pobliżu miejsc, z których pobierają dane w sieci.

Chcę przefiltrować dzienniki – jak mogę uzyskać adresy IP, z których moduł pobierania kanałów wysyła żądania?

Adres IP używany przez moduł pobierania kanałów co jakiś czas ulega zmianie. Żądania pochodzące z modułu pobierania kanałów najłatwiej jest rozpoznać po kliencie użytkownika: Feedfetcher-Google.

Dlaczego moduł pobierania kanałów wielokrotnie pobiera z mojej witryny tę samą stronę?

Na ogół podczas procesu pobierania kanału moduł pobierania kanałów pobiera z Twojej witryny tylko 1 kopię każdego pliku. Bardzo rzadko zdarza się, że nasze komputery są zatrzymywane i restartowane, co może spowodować ponowne pobranie odwiedzonych już ostatnio stron.

W odróżnieniu od innych robotów indeksujących moduł pobierania kanałów w ogóle nie korzysta z linków. Wykonuje on żądania otrzymane od użytkowników usługi lub aplikacji, która korzysta z modułu pobierania kanałów.

Nie ma tu odpowiedzi na moje pytanie o moduł pobierania kanałów. Gdzie mogę uzyskać dalszą pomoc?

Jeśli nadal masz problem, opublikuj swoje pytanie na forum Centrum wyszukiwarki.