Yönlendirmeler ve Google Arama

URL yönlendirmek, mevcut bir URL'nin farklı bir URL ile sonuçlanmasını sağlama yöntemidir. Bu yöntem sayesinde hem ziyaretçilerinize hem de Google Arama'ya sayfanın yeni bir konumu olduğunu etkili bir şekilde belirtebilirsiniz. Yönlendirmeler özellikle aşağıdaki durumlarda yararlıdır:

 • Sitenizi yeni bir alana taşıdınız ve olabildiğince sorunsuz bir geçiş yapmak istiyorsunuz.
 • Kullanıcılar sitenize farklı URL'ler aracılığıyla erişirler. Örneğin, ana sayfanıza birden çok yoldan (ör. https://example.com/home, http://home.example.com veya https://www.example.com gibi) ulaşılabilirler. Bu URL'lerden birini, tercih ettiğiniz (standart) hedef olarak seçmek ve trafiği diğer URL'lerden tercih ettiğiniz URL'ye göndermek için yönlendirmeleri kullanmak iyi bir fikirdir.
 • İki web sitesini birleştiriyorsunuz ve eski URL'lerin bağlantılarının doğru sayfalara yönlendirildiğinden emin olmak istiyorsunuz.
 • Bir sayfayı kaldırdınız ve kullanıcıları yeni bir sayfaya göndermek istiyorsunuz.

Yönlendirme türlerine genel bakış

Kullanıcılarınız farklı yönlendirme türleri arasındaki farkı genellikle ayırt edemezler. Ancak Google Arama, yönlendirme hedefinin standart URL olup olmayacağına karar vermek için yönlendirme sinyalinin güçlü mü yoksa zayıf mı olduğuna bakar. Yönlendirme yöntemi seçimi hem yönlendirmenin ne kadar süre geçerli olmasını hem de Google Arama'nın arama sonuçlarında hangi sayfayı göstermesini istediğinize bağlıdır:

 • Kalıcı yönlendirmeler: Arama sonuçlarında yeni yönlendirme hedefini gösterir.
 • Geçici yönlendirmeler: Arama sonuçlarında kaynak sayfayı gösterir.

Aşağıdaki tabloda, kalıcı ve geçici yönlendirmeler ayarlamak için kullanabileceğiniz farklı yöntemler açıklanmaktadır. Bu yöntemler, Google'ın doğru yorumlayabilme olasılığına göre sıralanmıştır (örneğin, sunucu tarafı yönlendirme, Google'ın doğru şekilde yorumlama olasılığı en yüksek olan yöntemdir). Durumunuz ve siteniz için uygun yönlendirme türünü seçin:

Yönlendirme türleri
Kalıcı

Googlebot, yönlendirmeyi izler ve yönlendirme, dizine ekleme ardışık düzeni tarafından yönlendirme hedefinin standart URL olması gerektiği yönünde güçlü bir sinyal olarak kullanılır.

HTTP 301 (moved permanently)

Sunucu tarafı yönlendirmeler yapılandırın.

HTTP 308 (moved permanently)
meta refresh (0 saniye)

meta refresh yönlendirmeleri ayarlayın.

HTTP yenileme (0 saniye)
JavaScript location

JavaScript yönlendirmeleri ayarlayın.

Crypto yönlendirmesi

crypto yönlendirmeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Geçici

Googlebot, yönlendirmeyi izler ve yönlendirme, dizine ekleme ardışık düzeni tarafından yönlendirme hedefinin standart URL olması gerektiği yönünde zayıf bir sinyal olarak kullanılır.

HTTP 302 (found)

Sunucu tarafı yönlendirmeler yapılandırın.

HTTP 303 (see other)
HTTP 307 (temporary redirect)
meta refresh (0 saniyeden uzun)

meta refresh yönlendirmeleri ayarlayın.

HTTP refresh (0 saniyeden uzun)

Sunucu tarafı yönlendirmeler

Sunucu tarafı yönlendirmeleri ayarlamak için sunucu yapılandırma dosyalarına (örneğin, Apache'deki .htaccess dosyası) erişmek veya yönlendirme başlıklarını sunucu tarafı komut dosyaları (örneğin, PHP) ile ayarlamak gerekir. Sunucu tarafında hem kalıcı hem de geçici yönlendirmeler oluşturabilirsiniz.

Sunucu tarafı kalıcı yönlendirmeler

Arama motoru sonuçlarında görünen bir sayfa URL'sini değiştirmeniz gerekiyorsa mümkün olduğunda sunucu tarafı bir kalıcı yönlendirme kullanmanızı öneririz. Bu yöntem hem Google Arama'yı hem de kullanıcıları doğru sayfaya yönlendirmenin en iyi yoludur. 301 ve 308 durum kodları, bir sayfanın kalıcı olarak yeni bir konuma taşındığı anlamına gelir.

Sunucu tarafı geçici yönlendirmeler

Kullanıcıları geçici olarak farklı bir sayfaya göndermek istiyorsanız geçici bir yönlendirme kullanın. Bu yöntem, Google'ın eski URL'yi sonuçlarında daha uzun süre tutmasını da sağlar. Örneğin, sitenizde sunulan bir hizmet geçici olarak kullanılamıyorsa arama sonuçlarındaki orijinal URL'den ödün vermeden kullanıcıları durumu açıklayan sayfaya göndermek için geçici bir yönlendirme ayarlayabilirsiniz.

Sunucu tarafı yönlendirmeleri uygulama

Sunucu tarafı yönlendirmelerin uygulanma şekli, barındırma ve sunucu ortamınıza veya sitenizin arka uç kodlama diline bağlıdır.

PHP ile kalıcı yönlendirme ayarlamak için header() işlevini kullanın. Ekrana herhangi bir şey göndermeden önce üst bilgileri ayarlamanız gerekir:

header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently');
header('Location: https://www.example.com/newurl');
exit();

Benzer bir şekilde, PHP ile geçici yönlendirmenin nasıl ayarlanacağına dair bir örneği aşağıda görebilirsiniz:

header('HTTP/1.1 302 Found');
header('Location: https://www.example.com/newurl');
exit();

Web sunucunuzun yapılandırma dosyalarına erişiminiz varsa yönlendirme kurallarını kendiniz yazabilirsiniz. Web sunucunuzun kılavuzlarını izleyin:

 • Apache: Apache .htaccess Eğitimi, Apache URL Yeniden Yazma Kılavuzu ve Apache mod_alias dokümanlarına bakın. Örneğin, en basit yönlendirme biçimini ayarlamak için mod_alias seçeneğini kullanabilirsiniz:

  # Permanent redirect:
  Redirect permanent "/old" "https://example.com/new"
  
  # Temporary redirect:
  Redirect temp "/two-old" "https://example.com/two-new"

  Daha karmaşık yönlendirmeler için mod_rewrite yönergesini kullanın. Örneğin:

  RewriteEngine on
  # redirect the service page to a new page with a permanent redirect
  RewriteRule  "^/service$" "/about/service" [R=301]
  
  # redirect the service page to a new page with a temporary redirect
  RewriteRule  "^/service$" "/about/service" [R]
 • NGINX: NGINX blogunda NGINX Yeniden Yazma Kuralları Oluşturma başlıklı makaleyi okuyun. Apache'de olduğu gibi, yönlendirme oluşturmak için birden fazla seçeneğiniz vardır. Örneğin:

  location = /service {
   # for a permanent redirect
   return 301 $scheme://example.com/about/service
  
   # for a temporary redirect
   return 302 $scheme://example.com/about/service
  }

  Daha karmaşık yönlendirmeler için rewrite kuralını kullanın:

  location = /service {
   # for a permanent redirect
   rewrite service?name=$1 ^service/offline/([a-z]+)/?$ permanent;
  
   # for a temporary redirect
   rewrite service?name=$1 ^service/offline/([a-z]+)/?$ redirect;
  }
 • Diğer tüm web sunucuları için sunucu yöneticinizle veya barındırıcınızla iletişime geçin ya da favori arama motorunuzda kılavuzları arayın (örneğin, "LiteSpeed yönlendirmeleri").

meta refresh ve HTTP eş değeri

Platformunuzda sunucu tarafı yönlendirmeleri uygulamak mümkün değilse meta refresh yönlendirmeleri makul bir alternatif olabilir. Google, iki tür meta refresh yönlendirmesini birbirinden ayırt eder:

 • Anında meta refresh yönlendirmesi: Tarayıcıda sayfa yüklenir yüklenmez tetiklenir. Google Arama, anında meta refresh yönlendirmelerini kalıcı yönlendirmeler olarak yorumlar.
 • Ertelenen meta refresh yönlendirmesi: Yalnızca site sahibi tarafından ayarlanan, belirli saniyede süre geçtikten sonra tetiklenir. Google Arama, ertelenen meta refresh yönlendirmelerini geçici yönlendirmeler olarak yorumlar.

meta refresh yönlendirmesini, HTML'deki <head> öğesine veya sunucu tarafı kodu ile HTTP üstbilgisine yerleştirin. Örneğin, HTML'nin <head> öğesi içinde yer alan meta refresh yönlendirmesi aşağıda verilmiştir:

<!doctype html>
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://example.com/newlocation">
 <title>Example title</title>
 <!--...-->

Sunucu tarafı komut dosyaları ekleyebileceğiniz HTTP üstbilgisi eşdeğerine ait örnek aşağıda verilmiştir:

HTTP/1.1 200 OK
Refresh: 0; url=https://www.example.com/newlocation
...

Google tarafından geçici yönlendirme olarak yorumlanan ertelenen yönlendirme oluşturmak için content özelliğini, yönlendirmenin ertelenmesi gereken süreye (saniye cinsinden) ayarlayın:

<!doctype html>
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="refresh" content="5; url=https://example.com/newlocation">
 <title>Example title</title>
 <!--...-->

JavaScript location yönlendirmeleri

Google Arama, URL'nin taranması tamamlandıktan sonra Web Oluşturma Hizmeti'ni kullanarak JavaScript'i yorumlayıp yürütür.

JavaScript yönlendirmesi ayarlamak için location özelliğini, HTML başlık bölümünde yer alan bir komut dosyası bloğundaki yönlendirme hedefi URL'sine ayarlayın. Örneğin:

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <script>
   window.location.href = "https://www.example.com/newlocation";
  </script>
  <title>Example title</title>
  <!--...-->

Crypto yönlendirmeleri

Geleneksel yönlendirme yöntemlerinden herhangi birini uygulayamıyorsanız kullanıcılarınıza sayfanın veya içeriğinin taşındığını yine de belirtmeniz gerekir. Bunu yapmanın en basit yolu, kısa bir açıklamayla birlikte yeni sayfayı gösteren bir bağlantı eklemektir. Örneğin:

<a href="https://newsite.example.com/newpage.html">Taşındık. İçeriği yeni sitemizde bulabilirsiniz.</a>

Böyle bir bağlantı eklemek, kullanıcıların yeni sitenizi bulmalarına yardımcı olur. Google bu bağlantıyı bir crypto yönlendirmesi olarak anlayabilir (tüm arama motorları bu sahte yönlendirmeyi resmi bir yönlendirme olarak tanımayabileceği için bağlantının var olup olmadığı Van Gölü canavarı gibi tartışmalara yol açabilir).

Bir URL'nin alternatif sürümleri

Bir URL'yi yönlendirdiğinizde, Google hem yönlendirme kaynağını (eski URL) hem de yönlendirme hedefini (yeni URL) izler. Bunlardan biri standart URL olur. Hangisinin standart URL olacağı, yönlendirmenin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğuyla ilgili sinyale bağlıdır. Diğer URL, standart URL'nin alternatif adı olur. Alternatif adlar, kullanıcıların tanıyıp daha fazla güvenebileceği standart URL'nin farklı sürümleridir. Kullanıcının sorgusu, kullanıcının eski URL'ye daha fazla güvenebileceği yönünde ipucu verdiğinde arama sonuçlarında alternatif adlar görünebilir.

Örneğin, sitenizi yeni bir alan adına taşıdıysanız yeni URL'ler zaten dizine eklenmiş olsa bile Google büyük olasılıkla eski URL'leri sonuçlarda zaman zaman göstermeye devam eder. Bu normal bir durumdur. Kullanıcılar yeni alan adına alıştıkça alternatif adlar, sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan yavaş yavaş ortadan kalkar.